Etterlengtet politisk piruett

Rotet i regjeringens energipolitikk vil ingen ende ta. Men denne gangen har regjeringen i det minste rotet seg bort i riktig retning.

Debatten om kraftlinjer i Hardanger har skapt bredt engasjement. Nå forsøker regjeringen å mildne frontene ytterligere ved å fremme en sak om kablingspolitikken for Stortinget.

Ja takk, jeg er svært glad for at regjeringen nå kommer FrP i møte. Så sent som 3. juni i år avviste regjeringen at det var behov for en slik strategi. Da stemte de rødgrønne partiene imot et FrP forslag om å evaluere lovverket som regulerer bygging av kraftlinjer.

I Stortinget 3. juni sa Energiminister Riis-Johansen at dagens kraftledningsstrategi ”er godt fundert og gir oss forsvarlige rammer for de avgjørelsene som nå må tas i tida framover.” ”Å revidere kraftledningsstrategien bare ett år etter at den er vedtatt, ville vanskelig kunne beskrives som å gi forutsigbare rammer.” Hans rødgrønne kollegaer var enda mer bastante i å avvise FrP og opposisjonens ønske.

Nå er tonen en annen. Til Bergens Tidende 21. oktober sier han at han ønsker ”en mer overordnet debatt om kabling, og hvilke premisser som skal ligge til grunn for konsesjonsmyndighetene.”
Kanskje han også ønsker han hadde lyttet til opposisjonen før sommeren. Det kunne spart han for mye bråk.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Er det ikke dette som kalles politikk da?

    Jeg forstår ikke annet enn at det er både ansvarlig og riktig å forandre standpunkt en gang i blant.
    Det er faktisk en øvelse jeg kan anbefale.

Comments are closed.