Prisen for klimapolitikken

Hvor mye skal billistene i Norge betale for at regjeringen skal skryte av noen bitte små kutt i CO2-utslippene? Ganske mye, i følge en ny rapport fra OECD. Da klimaforliket ble lagt frem i 2008, ga regjeringen og Høyre/KrF/Venstre inntrykk av at en avgiftsøkning på 10 øre/liter bensin ville være tilstrekkelig. OECD viser at tallet er langt, langt høyere. Ja, flere kroner må drivstoffavgiftene opp om man skal tvinge folk til å kjøre mindre bil. Ikke uventet blir OECDs rapport omfavnet av miljøvernminister Erik Solheim. Han burde i stedet stoppet opp og tenkt seg om to ganger.

OECDs rapport bør ikke følges opp med avgiftsøkninger. Derimot bør vi få en ny diskusjon om målsetninger og virkemidler i klimapolitikken. I dag pisker vi oss selv til liten nytte. På den ene siden bekymrer regjeringen seg over årlige utslipp på 11 mill tonn CO2 fra til sammen 4,5 millioner kjøretøy i Norge. Samtidig bidrar regjeringen til å finansiere bygging av ett kullkraftverk i Sør Afrika, som vil slippe ut over 26 millioner tonn CO2 i året. Dersom CO2 skal kuttes, hvor ville du startet? Når man i tillegg vet at dagens CO2-avgift på drivstoff IKKE brukes på tiltak som kutter CO2-utslipp, hvorfor skal vi da øke statens inntekter enda mer? Miljøpolitikken misbrukes når vi må fylle statskassen med enda flere milliarder avgiftskroner i klimaets navn.

Regjeringens angrep på bilistene føyer seg inn i rekken av kostbare, symbolpregede tiltak i klimapolitikken. I industrien flyttes CO2-utslipp ut av landet for å bedre vårt nasjonale CO2-regnskap. I dragsuget forsvinner også arbeidsplasser og investeringer. Hydro har bygget et gassbasert aluminiumsverk i Qatar, men regjeringen nekter Alcoa å bygge et tilsvarende anlegg i Finnmark. Regjeringen lar Statkraft bygge gasskraftverk i Tyskland, men nekter Industrikraft Møre å bygge tilsvarende i Norge. Statsminister Stoltenberg og miljøvernminister Solheim må bry seg mer om norske interesser, ikke bare kjøpe seg støtte på internasjonale klimakonferanser.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

 1. Hei Ketil!

  Veldig bra innlegg dette som får fram korrupsjonen vi sliter med i dette landet…..

  Og når det gjelder CO2 utslepp og “menneskeskapt global oppvarming”……så er det vel eit tidsspørsmål når denne løgnen blir avslørt…………for Al Gores har lurt oss trill rundt (eller han er sjølv blitt lurt?). For han bytta om på grafane…..først tempøkning så CO2 økning..

  Karbonmarkedet er ein gedigen fadese som Al Gores tenar store summer på…..og andre pengegriske folk sjølvsagt.

  Det er ikkje “menneskeskapt global oppvarming” som er problemet til menneskeheita på Jorda……men “Menneskapt Global Forureining” av giftstoffer som kvikksølv, Barium, Aluminium, atomkraftverk, genmanipulert mat, sprøytemiddelbruk, E-stoffer, våpenbruk, frakking, geoengineering, vaksinering….osv…………..

  Det som eingong var naturleg er i dag unaturleg og gjerne forbudt (berre sjekk ut hampolje så skjønner du kva eg meinar)……og det unaturlege er blitt “naturleg”. Det er menneskas hovedproblem verden over………….lovverket beskyttar det unaturlege dessverre………..

 2. Hei Ketil!

  Er det slik å forstå at du har ingen formeining om dette med at Al Gores & CO faktisk kan ha lurt ein heil verden til å tru på ein teori om at CO2 forårsakar ”menneskeskapt global oppvarming”? Skjønner du ikkje at han har snudd om på kurvene og hans teori faller då umiddelbart til grunn?

  Koffor skal vi betale skatt i det heile for noko som ikkje er ein reell trussel mot naturen? Skjønner du at Al Gores tenar enorme summar på karbonmarkedet?

  Skjønner du at verden sliter med mykje meir alvorlege MILJØ problemer enn CO2 utslepp til atmosfæren? Genmanipuleringsindustrien er berre EIN av desse miljøtrusslane (som fører til øydeleggelse av det Biologiske artsmangfoldet på Jorda vår og bevisa for dette finner du i bla India etter Monsantos herjingar der).

  Har du noko formeining om begrepet ”Geoengineering” som er ein slags ”krise-teknologi” som ein kan ta i bruk for å forhindre bløffen ”menneskeskapt global oppvarming”? Denne teknologien er MYKJE verre enn CO2 utslepp……for det er utslepp av bla Aluminium, Barium, svovel og nanopartiklar i vår atmosfære som er svært giftige stoffer for plantane, naturen og oss i motsetning til naturgassen CO2. Aluminium, svovel og Barium senker pH i våre elver og forsurar miljøet og fører til bla fiskedød! Stoffa kan også påverke menneskas nervesystem og immunforsvar på ein negativ måte!

  Ein skal also få lov til å forureine atmosfæren med giftstoffer for å forhindre solinnstråling i ”kampen mot den falske ulven CO2” ? Ser du galskapen i dette?

  Her er ein link til Finansdepartementet som omhandlar ”Globale miljøutfordringar-norsk politikk” NOU 2009: 16 punkt 10 ”Virkemidler knyttet til teknologiutvikling” under punkt 10.5 ”Siste-utvei-teknologier” : Omhandler GEOENGINEERING! http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16/11/5.html?id=576449

  Skjønner du no at ”Geoengineering” er det same som ”kjemtrail” som normale mennesker har snakka om i lengre tid og at denne teknologien allereie er blitt brukt over oss nordmenn og i stor skala i andre delar av verden bla i USA? Dette er ingen konspirasjonsteori…..!

  So koffor blir dei som snakker om ”kjemtrail” latterliggjort trur du? Kven trur du står bak denne teknologien kalla geoengineering ?
  Koffor er det ingen politikkarar som bryr seg om kva vi vanlege dødlege skattebetalarar seier? Er vi so dumme at vi ikkje er vert å bli høyrd på lenger?
  Er alle politikkarar like sløve eller er kanskje du eit unntak? (men om du ikkje svarar meg……er du sløv…. 😉

  Helsing politisk uavhengig menneske som bryr seg om Naturen, Menneska og vår Jord.

Comments are closed.