Tyskland og kjernekraft

Tyskland skal fase ut sin kjernekraft. Det får konsekvenser for deg og meg.

Miljøvernminister Erik Solheim sier det er en seier i miljøkampen, og tror kjernekraften lett lar seg erstatte av fornybar energi. Igjen lar Solheim seg styre av følelser fremfor fakta.

La oss huske at Tyskland gjorde et tilsvarende vedtak for flere år siden. Under pådriv fra partiet De Grønne ble det enighet om å fase ut kjernekraftverkene. Vedtaket ble omgjort i fjor oktober, under ledelse av Angela Merkel. Vedtaket høstet henne en storm av protester. Hvorfor gjorde hun et så upopulært vedtak? Hvorfor lyttet hun ikke til norsk miljøbevegelse, som tror fornybar energi og energisparing kan sikre energibalansen, uten å satse videre på kjernekraft? Vel – jeg er sikker på at Merkel vurderte det samme. Når hun likevel endte opp med å satse videre på kjernekraft skyldtes det at kjernekraft ikke lar seg erstatte uten dramatiske konsekvenser for tysk industri og befolkning. Vel, med mindre man satser på mer kullkraft og gasskraft, men det vil gi store problemer i klimapolitikken. Kjernekraft står for 22 prosent av Tysklands strømforsyning, og i volum er det mer enn all norsk vannkraft! Nå presses man av frykt til å fase ut kjernekraft likevel, men jeg tviler sterkt på at dette vedtaket står seg frem til det skal iverksettes om 11 år.

IEAs World Energy Outlook analyse fra 2009 vurderte EU’s muligheter til å kutte kjernekraftproduksjon i klimasammenheng. IEA la da til grunn at Tyskland pg Sverige skulle fase ut sin kjernekraft, men konkluderte med at det var umulig. Tvert imot måtte EU øke sin kjernekraftproduksjon med 200 TWH, ikke kutte den med 200 TWH. Så Erik Solheim og miljøbevegelsen bør få med seg noen flere perspektiver før de fremmer sine populistiske standpunkt.

Hva betyr dette for deg og meg? Trolig enda dyrere strømpriser og en enda rikere norsk stat. Skal Tyskland forsøke å nærme seg målet må de bygge ut mer vindkraft. Da trenger de å importere mer vannkraft fra Norge, som backup når det ikke blåser. Det vil dra opp strømprisene i Norge. I tillegg vil de måtte bygge langt flere gasskraftverk. Det gir større gassinntekter til Norge, men også større CO2-utslipp i Tyskland. Derfor vil Tyskland dras mellom ønsket om sikker energiforsyning og deres forpliktelser til å kutte CO2-utslipp. I den situasjonen kommer de ikke utenom kjernekraftverk, fordi de vil aldri gi opp sikker energiforsyning.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

 1. Hei igjen Ketil!

  Albert Einstein skal visstnok ha sagt eingong at ”atomkraftverk er ein helvetes måte og koke vatn på”……..

  Og når ein tenker litt etter så er det jo det ei atomkraftverk gjere. Ein annriker Uran til ein kjerne (som ikkje finnast i den storleiken naturleg i naturen) som så koker opp vatn og dampen frå vatnet driver dampturbinar som så skaper elektrisk strøm. Høyres jo flott ut hittil ikkje sant?

  Men samtidig må eit atomkraftverk bruke enormt med STRØM i form av oljeforbruk, kullkraft og vannkraft for å kjøle ned varmeelementa som er bla urankjernen. Dersom nedkjølingsstrømmen sviktar i meir enn litt over ein time vil ein ukontrollert nedsmelting av kjernen begynne. Det er veeeldig kort tid om ein tenker på naturkatastrofer! Uran har ei halveringstid på 4,5 milliardar år. Plutonium (som og blir brukt i reaktorkjerner) har ein halveringstid på ca 25 000 år før. I Tjernobyl må dei kvart år fylle på med glasstein for å unngå den verste strålinga visstnok…..i mangen 1000 år endog…? Ingen kan endå bu i nærleiken av dette annlegget. Og Fukushima? Vel tida vil vise kor gale dette eigentleg er…..? Får berre håpe det beste….

  Plutonium er eit kunstig menneskeskapt stoff endå verre enn Uran. Plutonium er eit biprodukt av at ein annriker Uran i kjernereaktorar! Plutonium er verdens farlegaste Kunstige framstilte stoff som er både kjemisk giftig og svært radioaktivt skadeleg og also heilt Unaturleg for dette stoffet blir ikkje danna av naturen sjølv!!! Første gong kjendt framstilt i 1940.

  Hadde sola vore ein kjernereaktor med Uran eller Plutonium som kjernestoff ville Jorda vore død.

  Menneska må då kunne betre enn dette? Vi kan faktisk leve utan strøm…..men vi kan ikkje leve i ein verden med farlege radioaktive strålingar frå bla Uran og Plutonium.
  Eg håpar og trur at menneska kjem til fornuft og forstår galskapen i kva atomkraftverk eigentleg er for noko….? Etter mitt syn må ein enten vere gal eller uviten dersom ein støttar atomkraftverk. Tyskarane har endeleg forstått dette. Kanskje kan Vi no lære av Tyskarane?

  Det finnast mangen gode miljøvennlege alternativ til atomkraftverk……

Comments are closed.