Alcoa, klimapolitikk og lureri

Dagbladet har fått blodet til å bruse hos en del miljøvernere. I avisen 10. juni skapes det inntrykk av at LO leder Roar Flåthen og undertegnede har diktet opp Alcoas planer om et gassdrevet aluminiumsverk i Finnmark. ”Det finnes ingen konkrete planer” slår Dagbladet fast.

La meg slå fast – jeg dikter ikke. Til NRK Finnmark 30.05.11 sa Alcoa at ”Vi er i posisjon og avventende til at samfunnet beslutter om det er åpning for å gjøre kombinasjonen av gasskraft og aluminiumsverk.” 24.01.11 dekket NRK Finnmark et møte hvor Alcoa besøkte politikere i Finnmark for å presentere et mulig prosjekt. Til Stavanger Aftenblad 17.08.10 sier Alcoas sjef for global aluminiumsproduksjon at han mener et anlegg i Finnmark ville vært utmerket. Alcoa har definitivt jobbet med planer om et aluminiumsverk.

Så er det sikkert riktig at Alcoa ikke har ”konkrete” planer om aluminiumsverk, i den forstand at de har ferdige byggetegninger og gasskontrakter. Det ville jo vært meningsløst av selskapet å prosjektere et aluminiumsverk så lenge dagens klimaforlik i praksis forbyr det. Regjeringen har gang på gang slått fast at Alcoa ikke ville fått unntak fra klimaforlikets krav. Det er det samme som å si ”nei” til Alcoa, selv om Alcoa formelt ikke har søkt.

Miljøbevegelsen tror at problemstillingen forsvinner dersom Alcoa velger å skrinlegge prosjektet. Det gjør den ikke. Det er et ufravikelig faktum at dagens klimaforlik gjør det umulig å realisere et gassdrevet aluminiumsverk i Norge. Er vi virkelig tilfreds med at Hydro bygger slike anlegg i Qatar, men vil bli nektet å bygge et tilsvarende i Norge? Mitt svar er klart nei. Vi må unngå særnorske rammebetingelser som flytter gode industriprosjekter ut av landet. Resultatet blir færre arbeidsplasser i Norge, svekket industriklynge og økte CO2-utslipp globalt. Det tjener ingen, og derfor utfordrer jeg noen elementer i dagens klimaforlik.

Til slutt – jeg er selvsagt inneforstått med at det er mer enn Co2-betingelser som må på plass før et aluminiumsverk bygges. Alcoa må gjøre sine bedriftsøkonomiske vurderinger om markedssituasjon, kostnader og annen risiko. Mitt engasjement handler om å unngå at særnorske politiske rammebetingelser stopper Alcoa fra å gå videre med et slikt prosjekt. Det er også dette LO-Flåthen har satt fingeren på. Jeg håper FrP ikke bli stående alene på Stortinget.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser