Klimaendringer svekker hukommelsen

Det er rart å se hvordan rødgrønne politikere nå fossror bort fra klimaforliket. De har åpenbart sett at gamle standpunkt ikke var særlig gode. I flere intervjuer har APs Marianne Marthinsen hevdet at ”det er ikke én sentral politiker som har tatt til orde for tiltak som fører til at norsk eksportrettet industri må flytte ut.” Da må det finnes svært mange usentrale politikere i de rødgrønne partiene.

La meg nevne noen eksempler: I Dagsavisen 16.12.11 slo SVs Inga Marte Thorkildesen fast at “hensynet til noen arbeidsplasser kan ikke gå foran behovet til klimakutt i Norge.” Men AP mener vel at SVs kommende nestleder ikke er en sentral politiker. La meg også minne om at dagens klimapolitikk medfører at Regjeringen ikke tillater ny bruk av gass til energiformål. Hydro har bygget gassbasert aluminiumsverk i Qatar, men et tilsvarende anlegg er forbudt i Norge. Statkraft får bygge gasskraftverk i Europa, men tilsvarende anlegg er ikke tillatt i Norge. SV skrøt på Stortinget i desember 2009 av at regjeringen ikke lenger ville tildele CO2-kvoter gratis til industrien, uavhengig av hva andre land gjorde: Samme år skrøt AP av at Norge har det strengeste CO2-regimet i verden (12.02.09). Miljøvernminister Solheim slo fast at man må ha en høy CO2- kostnad for å unngå at man overinvesterer i forurensende industri i Norge (25.02.09).

Har ikke Marthinsen forstått konsekvensene av en slik politikk? Dersom Marthinsen nå sier at regjeringen endrer kurs, så skal vi stå først i køen og gratulere. Inntil videre tror jeg dette handler om at politiske klimaendringer svekker hukommelsen.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. folk som har direkte kontakt med gud,har ingen behov for å skryte.
    folk som skulle ønske de hadde direkte kontakt med gud,og større makt,de må skryte.de kan ikke annet.
    mvh.Vår Herren

Comments are closed.