Usosial boliglånspolitikk

Finanstilsynet har strammet inn på bankenes mulighet til å fullfinansiere boligkjøp. Endringen rammer de som skal kjøpe sin første bolig, trolig uten noen effekt på boligprisene i markedet. Men den viser også hvordan staten er i konflikt med seg selv.

Finanstilsynets krav tilsier, grovt sagt, at maks 85% av boligkjøpet nå kan lånefinansieres, 15% må være egenkapital. Regjeringen forsvarer aktivt Finanstilsynets krav, mens Husbanken gjør sitt beste for å gi ekstralån bak ryggen til Finanstilsynet. I dagens spørretime utfordret jeg regjeringens logikk (eller manglende sådann) hvor staten åpenbart er i konflikt. Desverre sa Finansministeren intet problem. Da vil lite bli gjort med utfordringen.

Mange nyutdannede har liten egenkapital. Dermed vil de slite med å kjøpe sin første bolig. Mange av de har trygg jobb og kan betjene lån utover 85% av boligverdi. Men Finanstilsynets prosentrytteri ser bort fra dette. Folks behov for å bo går ikke bort, men flere vil tvinges til å leie lenger. Det senker ikke presset i boligmarkedet, og folk må bruke sine penger på å betale husleie fremfor å spare i egen bolig.

Regjeringen har forsvart Finanstilsynets vedtak. Problemet er at en annen statsinstitusjon samtidig kjemper hardt for å undergrave Finanstilsynets hensikt. Mens Finanstilsynet forsøker å begrense folks boliggjeld, tilbyr Husbanken “startlån” slik at folk kan låne de siste 15% av boligkjøpet. Husbanken står som eneste “boligbank” utenfor Finanstilsynets domene. Dette sender jo motstridende signal fra myndighetene.

Husbankens “startlån” forvaltes av kommunene. Da må man spørre seg: Er virkelig kommuneansatte bedre enn bankene til å vurdere folks kredittverdighet og betalingsevne? Finansministeren sier kommunene må gjøre en grundig “forsvarlighetsvurdering”, som sikrer at lånene er trygge. Men den samme “forsvarlighetsvurderingen” må også bankene gjøre, så der stiller de likt. Likevel skal altså Husbanken få låne ut penger som FInanstilsynet sier er uansvarlig dersom de lånes ut fra en privat bank.

FrP vil reversere finanstilsynet innskjerping. Boligpolitikk er ikke deres domene. Bankene må kunne vurdere betjeningsevne fremfor å forholde seg til prosentsatser. Samtidig må Stortinget stimulere en boligpolitikk hvor vi får fortgang på boligbyggingen. Da må mange av regjeringens nye forskrifter endres, og miljøvernminister Solheims arealpolitikk må endres. Men, jeg er redd regjeringen finner det mer behagelig å skyve finanstilsynet foran seg.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser