Invester i Norge

Frp vil bruke mer av vår oljeformue til å øke framtidig velstand og produksjonsevne.

Dagsavisens lederskribent 23.04.12 forstår ikke Frps forslag til ny handlingsregel. Noe sier meg at det handler om avisens manglende vilje til å forstå. La meg derfor beskrive Frps prinsipper kort:
– Frp vil bruke mer av vår oljeformue til å øke framtidig velstand og produksjonsevne.
– Frp vil i statsbudsjettet skille mellom forbruk og samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer.
– Statens forbruk skal ikke vokse mer enn BNP, det bidrar til at staten ikke svulmer opp på bekostning av privat næringsliv, og krever at man gjør gode prioriteringer.
– Samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer skal derimot ikke begrenses av et tak for oljepengebruk, men gjennomføres når det er fornuftig ut fra markedsmessige hensyn (tilgang på entreprenører m.m.).

Det vil muliggjøre at mange investeringer i nødvendig infrastruktur og medisinsk utstyr kan framskyndes. Rett og slett fordi dette er investeringer som gjør oss rikere og mer produktive som nasjon. Vi bruker ikke opp oljeformuen, vi bare konverterer den fra finanspapirer i utlandet til realkapital i Norge. Aps kritikere sier dette er uansvarlig og at statsbudsjettet må ha en samlet oversikt over oljepengebruken. En slik kritikk blir urimelig, siden statsbudsjettet i dag holder utenfor oljepenger brukt til blant annet oljeinvesteringer, vindmøller, flyselskap, flyplasser og banker. Hvorfor er det ansvarlig å gi oljepenger utenfor handlingsregelen til et flyselskap, men uansvarlig å bruke de samme pengene til å bygge samfunnsøkonomisk lønnsomme veier og jernbaner?

Kort sagt – FrP vil investere litt mer av oljeformuen i å bygge landet, samtidig som vi skal unngå å tillegge oss vaner som ikke kan finansieres den dagen oljeinntektene går ned og oljenæringen ikke investerer 185 mrd kroner i norsk økonomi årlig. Dette er ansvarlig økonomisk politikk, både for oss og kommende generasjoner.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser