Parkeringsbøter til besvær

NTB skrev i dag om FrPs forslag om “graderte parkeringsbøter“. Forslaget har gitt overraskende mye respons – hovedsaklig positivt, men også noen innsigelser. La meg derfor forklare forslaget litt grundigere enn NTB tillot.

Først – for de som generelt er negative til biler – sorry, vi er uenige om bilens rolle i samfunnet. Den debatten tar jeg ikke her.

FrPs forslag innebærer at parkeringsbotens størrelse skal reflektere hvor lenge man har stått parkert utover den tiden man har betalt for. Akkurat som en fartsbot reflekterer hvor mye for fort man har kjørt. “Graderte bøter” er altså ikke noe nytt.

Jeg er litt overrasket over de som tror dette må være byråkratisk og umulig å gjennomføre. På de aller fleste parkeringssteder i dag betaler man i automat og får lapp som legges i ruten. Rent praktisk kan man da lage et system hvor parkeringsboten har en ”botkode”. Når bilfører returnerer og ser boten kan vedkommende registrere den i parkeringsautomaten og betale straffegebyret der og da (alternativt gjøre det via mobiltlf). Klokken på automaten vil automatisk regne ut hvor sen man er og kalkulere botstørrelsen. Da stimuleres folk til å betale sin bot raskt. Dette vil derfor ikke skape byråkrati, og vil trolig oppleves positivt fra folk flest. For botens størrelse er det selvsagt likegyldig om boten ble ilagt sekundet etter tiden utløp eller rett før bilfører returnerte – boten størrelse er avhengig av hvor lenge det er siden parkeringstiden utløp, ikke når boten ble ilagt.

Det er fort gjort å feilberegne tiden når man er på bytur. Man husker et ekstra ærend som må gjøres, og tiden går. Da er det fryktelig irriterende å oppleve at man kanskje bare er noen minutter for sent tilbake til bilen, men er ilagt parkeringsbot på 500 eller 700 hundre kroner. I dag skiller ikke boten på om man har stått parkert ett minutt eller en time for lenge. Det bør den gjøre.

La meg understreke at trafikkregler skal følges, og dette forslaget indikerer ikke noe annet. Når man feilparkerer (altså parkerer på et sted som ikke er parkeringsplass) skal man selvsagt betale vanlig parkeringsbot. Men bøtene bør reflektere alvorlighetsgraden i det man gjør. Dersom man har betalt for parkering, så har man som billist vist at man ønsker å følge lovverket. Dersom man da står parkert lenger enn man har betalt for, så bør en parkeringsbot i større grad reflektere kostnaden man har unndratt seg.

FrP foreslår derfor i Stortinget at parkeringsbøtene skal reflektere hvor lenge man har stått parkert utover betalt tid. (jepp, det finnes noe som heter parkeringsforskriften, så dette er også noe Stortinget bryr seg med). For eksempel kunne boten størrelse være 5x minuttpris den første halvtimen, og 10x minuttpris neste halvtime. Etter en time får man full bot. Dersom man ikke har giddet betale for parkering, får man selvsagt full bot med en gang. Da straffer man de som ikke bryr seg, men viser hensyn til de som bare blir litt forsinket. Ved at boten har en vesentlig høyere minuttpris enn når man betaler på vanlig måte, så har man fortsatt en avskrekkende effekt mot å la være å betale.

FrP mener vi bør vise at parkeringsgebyr ikke er ment som en inntektskilde til det offentlige, men et virkemiddel for å få folk til å respektere parkeringsreglene.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

9 Comments

 1.  Vil dette systemet krevja at bortimot alle parkometer og betalingsautomatar må
  byttast ut for å få ei form for avlesing av “botkode”? Kva vil kostnaden med det
  vera? Dette er jo kostnader som billistane igjen må betala – både dei som får
  bot og dei som ikkje får bot gjennom den avgifta dei betalar for parkering. Vil
  ikkje det føra til at dei som ikkje har gjort noko gale vert straffa gjennom
  høgare parkeringsavgift?

  • Takk for spørsmål I de aller fleste parkeringsautomater krever dette trolig bare en software oppdatering. Alle maskiner har jo en mulighet for å betale med kort – den samme leser kan brukes til å lese en stripe på parkeringsboten, som har informasjonen automaten trenger for å beregne botstørrelse. Det blir altså ikke noen kostbare affære materiellmessig.

   mvh,
   Ketil

    • Jeg kan ikke se at ditt motargument helt henger sammen. Når jeg sier man skal ha gradert parkeringsbot, så viser du til at parkeringsselskapene vil tape så mye økonomisk at det ikke henger sammen. Men din løsning, som jeg ikke er uenig i, er at man skal betale for brukt tid på alle parkeringsplasser (trekke kort ved ankomst/avreise). Men det vil jo også ta bort inntekter fra parkeringsbøter. Hvorfor skaper ikke din løsning økonomisk kaos? 🙂

     •  Mitt motargument var ikke særlig bra formulert da. 🙂

      Blir kanskje ikke noe bedre denne gangen heller.

      Men, uansett. Det jeg frykter med graderte bøter er at parkeringsvakter må jage og at det vil føre til noen veldig uheldige konsekvenser, både for den ene og den andre. Og det er det verste i mine øyne, ikke at noen må betale en avgift som de syntes var litt for høy.

       Men, med etterskuddsbetaling så trenger man på langt nær så mange avgifter for og veie opp for lønn, m.m. i forhold til graderte “bøter”.  Såfremst avgiften ikke blir (alt for mye) redusert i det nye lovforslaget. Teknologien for etterskuddsbetaling er jo tilgjengelig så det bør heller ikke være et aber.

      Når det gjelder kaoset så er det er alltids flere som vil prøve og ta en spansk en, la være og betale, siden de “bare” skulle en snartur på polet før det stengte. Og det er alltids noen smartinger som tror at man ikke kan sjekke at en billett er avsluttet på etterskuddsparkering, o.l. Og alltids noen som ikke respekterer/”ser” skiltingen.

      Beholder man da kontrollavgiftsnivået på tilnærmet nåværende nivå på slike forseelser så bør det etter min erfaring være mer nok, hvertfall nok. Da slipper man også og straffe de som feilberegnet tiden ørlite grann i særlig grad.

      Og man må og tenke på at det er ikke alle parkerende som husker og avslutte parkeringen når de forlater en slik etterskuddsbetalingsplass. Takstameteret tikker selv om de har forlatt plassen. Det i seg selv veier nok opp for 1-2 kontrollavgifter på en mellomstor parkeringsplass.

      Jeg tror noe alla dette er til det beste for alle parter.

  •  Hei! Dette forslaget er ikke gjennomtenkt, eller ikke gjennomtenkt av en som ikke kjenner til hvordan parkeringsbransjen fungerer. 😉 Differensiert kontrollavgift, i den grad du tenker på, vil vanskelig fungere.

   Private aktører er avhengige av et visst nivå på avgiften for at det skal gå opp i opp med kostnader/utgifter.  Dette forslaget vil føre til at P-vakter må springe/kjøre som noen galninger for å dekke opp for de reelle kostnader,  feks 30-40 avgifter per dag kun for å dekke lønn, bil, kontor, osv, langt langt flere avgifter enn hva en gjennomsnittlig p-vakt skriver idag. P-vakter må rett og slett ligge på lur, og nei det er ikke vanlig at de gjør det idag.

   Det vil og da selvfølgelig føre til langt flere konfrotasjoner mellom billist og p-vakt siden flere bøter, mer byråkrati og store kostnader for p-selskaper, både iform av klagebehandling og utstyrsoppgradering. Nei, i de fleste tilfeller er det ikke nok med kun softwareoppgradering.

   Og hva hindrer den barmgjertige samaritan fra å ta gjøre opp for “boten” den enkelte får? Feks, jeg ser at en billist får bot, jeg betaler for ham rett etter, kanskje 50 kroner og legger en lapp på ruten med feks mitt tlfnr og ber om 50,- i retur. Kanskje jeg sparte ham for 800,- der han kom 2 timer over tiden? Han vil i de fleste tilfeller gladelig betale de 50,- samaritanen la ut. Jeg ser for meg en facebookaksjon her.

   Over til det konstrutive.

   Den eneste veien og gå, som jeg ser det, på avgiftsbelagte parkeringsplasser,  er etterskuddsbetaling, etterskuddsbetaling og atter etterskuddsbetaling. Man “trekker” kortet når man parkerer og når man  forlater plassen og blir belastet for aktuell p-tid.  Det koster lite å oppgradere dagens (de som er relativt nye) automater for noe slikt. I noen tilfeller der er ikke er makstid på parkeringsplassen så må man integrere en ekstra knapp kan jeg tenke meg, en knapp der billisten selv velger at billetten skal løpe til han selv avslutter den. I dag har mange p-plasser ikke begrenset parkeringstid slik at hvis man glemmer å trekke kortet når man drar så tikker takstameteret uendelig. Dette bør være lett å finne gode løsninger for. Man kan feks få en sms etter ett døgn som spør om vedkommende virkelig enda står parkert der, og hvis ikke tilfelle så kan man avslutte parkeringen via sms, telefon til selskapet eller oppsøke automaten. Har billisten glemt å avslutte parkeringen så får han ta smekken det koster å stå parkert feks et døgn, eller til han avslutter via feks sms. Velger billisten og ta en spansk en, og avslutte før han han har forlatt p-plassen så risikerer han avgift. Det er ingen kunst å sjekke om en billett uten utløpsklokkeslett er gyldig eller ikke. Til Info.: Det er ingen utløpsklokkeslett på billetter på parkeringsplasser der man betaler etterskuddvis.

   Velger man å betale med mynt så får man ta risikoen selv, siden man da forskuddsbetaler, Man må hvertfall ta risikoen hvis man ikke gidder betale i hele tatt. Av og til så funker ikke ikke kortet til billisten, det får og stå for kundens regning. Parkeringsselskaper får idag sine automater med software fra uavhenginge leverandører og parkeringsselskaper har ingenting med software eller det faktum at den enkelte kundes kort ikke fungerer. Det kan ikke påvirkes av seriøse selskaper, dvs, de aller  fleste selskaper i Norge.

   Uansett så må det det komme bedre løsninger, både til fordel for parkerende , men og til fordel for parkeringsvakter som må tåle mye urimelig kjeft. En parkeringsvakt gjør aldri rett uansett hva han gjør. Tenk på det du. Gjør han det ene så får han billisten på nakken, gjør han det andre så får han feks sjefen eller grunneier på nakken.

   Når det gjelder satser på “bøter” så bør det nok jenkes litt etter mitt skjønn, uten at jeg egentlig har noe godt begrunnet svar på hvorfor. Feks 800,- høres mye ut og det bør ned på et mer fornuftig nivå, men ikke så lavt at at det ikke svir i lommeboken og ikke så lavt at at det gjør hverdagen for parkeringsvakter enda mer vanskelig enn hva tilfellet er nå. Videre så må det komme en slags godkjennelse. Alle og enhver skal ikke kunne starte opp et parkeringsselskap så lett som helst.

   Jeg kunne vel skrevet litt mer utfyllende og et par avsnitt til, men gir meg nå. 🙂

   Hilsen eks-p-vakt

 2. De private parkeringsselskapene burde hatt strengere regler og i dag kan de kreve en formue av de som står parkert over tiden. Det samme gjelder inkassoselskapene som kan kreve hva det måtte være i gebyrer. De rødgrønne lovet å se på disse forhold for flere år siden, men de tar ikke forslagene opp og vi er hundretusener i dette landet som mener at slike landeveisrøverier burde være forbudt. Kommunenes bøter er mye lavere enn de private pakreringsselskapenes! Det samme gjelder inkassoselskapene som fort kan kreve 5000 kr for å innkreve 200 kroner!

 3. To spørsmål til forslaget:
  1 du skriver at parkeringsgebyr ikke skal være en inntektskilde til det offentlige, er det slik å forstå at det bare er kommunal innkreving dette gjelder? Hva med offentlig eide P selskaper?  Eller tror du som mange at Europark Q park osv er eid av det offentlige?
  2 Ble forslaget noen sinne lagt frem for stortinget?

Comments are closed.