Stoltenbergs juks i oljepengedebatt

I dagen kommenterer Arne Strand landsstyremøte talen til Jens Stoltenberg. Han mener Jens filleristet FrP. Nu vel – her preges nok herr Strans litt for mye av sin historie som AP statssekretær, og blir litt for lite objektiv kommentator. Jeg hørte også Stoltenbergs tale – han forholdt seg svært selektivt til FrPs standpunkt, og hans påstander kan enkelt tilbakevises med feil forståelse av FrPs politikk, historikk eller at han ikke vil erkjenne hva hans egen regjering faktisk gjør.

Stoltenberg later som om FrP finner opp et helt nytt (uansvarlig, selvsagt) budsjettsystem, hvor vi har penger innenfor og utenfor budsjettet. Faktum er at Stoltenberg gjør det på akkurat samme måte. I dag driver regjeringen med “formueomplassering” av oljefondets penger inn til olje, kraft, flyselskap, flyplasser, banker, såkornfond etc. Dette skjer utenfor handlingsregelen, og beløper seg til titalls milliarder kroner årlig. Det skulle man ikke tro når man hørte Stoltenbergs tale.

Grovt sagt er FrPs innspill på dette punktet at også infrastruktur og andre større investinger skal behandles på samme måte. Uenigheten er altså om man skal se på infrastruktur som investering eller løpende utgift. Så langt har AP lagt seg på sistnevnte – jeg er uenig i den vurderingen.

FrP har IKKE sagt at oljepengebruken til forbruk skal begrenses til 2 %. Tallet må vi komme tilbake til, men det er naturlig at grensen er lavere enn dagens 4 %. Det vi derimot har sagt er at veksten i statens forbruk bør være lavere enn veksten i BNP. Og tenk litt over argumentet som Strand formidler om at en grense på 2 prosent vil måtte medføre velferdstap. Dersom skattevekst samt 2 prosent av oljefondet er for lite til å dekke velferdstiltak og i praksis medfører enorme kutt, da kan Stoltenberg i det minste innrømme at han ikke har noen hensikt i å sette av særlig mer penger til investeringer. Det er jo også en bekreftelse på at dagens oljepengebruk ikke brukes med et generasjonspersketiv.

I dag, onsdag, har regjeringen lagt frem sin klimamelding. I 2007 skulle daværende klimamelding sette kloden på ny kurs. Med erfaringene fra de siste 5 år bør man være forsiktig med å la seg rive med av nye floskler. Men, jeg forventer at Dagsavisen stiller grundige spørsmål til regjeringen om hvordan alle tiltak i deres klimamelding skal finansieres. Er det reelle nye satsinger eller bare ny bokføring av gamle løfter. Stoltenberg kan jo ikke den ene dagen kritisere borgerlig pengebruk men neste dag komme med mange nye utgifter selv.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser