No Image

Vi trenger mangfoldig industri

May 31, 2012 Ketil 0

I dag har NHO vært ute og uttrykt bekymring for at fastlandsindustrien sliter, ref nærlingslivets økonomibarometer. Investeringsnivået er lavt og mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring. Jeg les mer

No Image

Kirken og den siste olje…

May 25, 2012 Ketil 67

Sommeren 1994 deltok jeg på flere gudstjenester i et afroamerikansk nabolag i Orlando, Florida. Opplevelsen sitter fortsatt dypt i meg. Salmesang, nestekjærlighet og samfunnsengasjement slik les mer