“ansvarlig økonomisk politikk”

Nok en gang har finansminister Sigbjørn Johnsen skrytt av at han har fått mer ”pæng på bok”. I revidert statsbudsjett, som ble fremlagt 15. mai, øker statens inntekter med 33 mrd kr, hvorav hele 27 mrd fra oljevirksomheten. Men regjeringen har bestemt at alt dette skal spares ”til fremtidige generasjoner” i tråd med ”handlingsregelen for oljepenger”. Fremtidige generasjoner skal ikke få bedre veier, skolebygg i god stand, forskningsinstitutt med mer moderne utstyr. De skal få ”pæng på bok”. FrP er uenig i at dette er beste måte å drive ”ansvarlig økonomisk politikk” på.

Legg likevel merke til at regjeringen er veldig kreativ når de skal være ansvarlige og balansere budsjettet. Her ser man både at det ”hvitvaskes” oljepenger og forpliktelser skyves frem i tid.

I Statkraft hvitvaskes oljepenger. Store nedskrivninger gjorde at selskapets overskudd i 2011 bare var 40 mill kroner. Regjeringen vil likevel hente ut 4,3 mrd kroner fra Statkrafts egenkapital. Dette er egentlig oljepenger regjeringen tilførte selskapet i 2010, men som nå tas ut som ”kraftpenger”. Dermed kan de brukes uten at handlingsregelen brytes.

Ved flere store katastrofer, både 22/7 og diverse uvær, har vi sett at dagens Nødnett ikke strekker til. I budsjettet velger regjeringen likevel å utsette investeringene med to år. Dermed kutter de utgiftene på 1,3 mrd kr, som brukes til å balansere statsbudsjettet. Dette medfører ikke at det er flere penger til neste generasjon, men at vi skyver nødvendige investeringer foran oss slik at regjeringen i dag kan skryte av balanse i budsjettet.

Tilsvarende endrer de betalingspraksis for folk i arbeidsmarkedstiltak. Dermed skyver de 157 mill kroner i utgifter over på 2013, og de bedrer balansen i 2012 budsjettet. Når regjeringen skryter av at de bruker 6 mrd færre oljekroner i statbudsjettet så skal dere derfor huske hvor pengene egentlig kommer fra: Statkraft, Nødnett og arbeidsmarkedstiltak. Slik føres en ”ansvarlig økonomisk politikk” etter APs oppskrift.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser