Formueskatt og tåkelegging

Til Nationen 11.05.12 lover SPs Per Olav Lundteigen at SP vil fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Veldig bra. Men i Stortinget 08.05.12 frarådet Lundteigen å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, og sier sågar at det er svært vanskelig å definere hva som er arbeidende kapital. Dette er bare pinlig.

Lundteigen har ett synspunkt i media, det motsatte i Stortinget. Lundteigen har nok lært av sin partileder. Før jul stod Liv Signe Navarsete frem på NRK som en aktiv motstander av formueskatt på arbeidende kapital. Skatten ødelegger for næringslivet hevdet hun. Ja, jeg er helt enig. Det triste er at SP ikke gjør i Stortinget det de lover velgerne.

Formuesskatten skattelegger verdier bygget opp gjennom et langt liv med sparing, nøysomhet og hardt arbeid. Den er negativ for norsk eierskap i næringslivet ettersom den diskriminerer norske eiere i forhold til utenlandske eiere. Norge er også etter hvert ganske alene om å ha formuesskatt, og medfører at mange bedriftseiere gradvis tapper sin bedrift for kapital fremfor å reinvestere og sikre bedriftens fremtid. Vi bør fjerne formueskatten på arbeidende kapital. FrP sier det i media, og vi følger opp i Stortinget.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser