Kirken og den siste olje…

Sommeren 1994 deltok jeg på flere gudstjenester i et afroamerikansk nabolag i Orlando, Florida. Opplevelsen sitter fortsatt dypt i meg. Salmesang, nestekjærlighet og samfunnsengasjement slik jeg aldri før har opplevd det. Under gudstjenesten reiste flere av nabolagets beboere seg. Årsaken var at narkolangere var tilbake på gatehjørnene i lokalsamfunnet. Menigheten måtte igjen ta affære, slik at nabolaget forble trygt. Praktiske løsninger ble organisert. Gatehjørnene skulle tilhøre lokalsamfunnet. Dette engasjementet gjorde at jeg forsto hvorfor kirken er en sterk del av mange folks hverdag og sosiale liv i USA.

Hjemme i Norge finner jeg en annen kirke. En statskirke som har fremmedgjort meg ved at den til stadighet tar standpunkt som til forveksling ligner partipolitikk. For noen år siden reklamerte statskirken på Paulus Plass i Oslo for den venstreradikale organisasjonen Attac. I klokketårnet hang organisasjonens banner lenge godt synlig, uten at kirken fant dette problematisk. I 2009 krevde ledelsen i et samlet Kirke-Norge «en prinsipiell debatt om olje- og gassvirksomhetens plass i norsk næringsliv i lys av klimakrisen». Det endte opp med et konkret krav om å ta 5 år pause fra ny oljeleting. Den samme debatten har nå blusset opp på ny ved at kirken går til angrep på Statoils oljesandprosjekt i Canada. En hevder dette er etikk, for meg er det energi- og klimapolitikk.

Vi trenger stadig å bli minnet på utfordringer i samfunnet, om perspektiver utover det materielle. Våre veivalg bør styres av mer enn penger. Jeg er enig i at kirken skal engasjere seg i å reise viktige verdidebatter. Dessverre bærer flere utspill preg av partipolitikk mer enn verdidebatt. Jeg ser selvsagt at grensedragningen mellom samfunnsengasjement og politisk partivalg kan være uklar. Men for meg er det en klar grense mellom en kirke som stiller spørsmål, maner til nestekjærlig, tilgivelse og toleranse, og protesterer høytlydt mot forfølgelse og brudd på menneskerettigheter, og en kirke som argumenterer for å stanse ny oljevirksomhet i Norge de neste fem årene eller vil hindre bygging av gasskraftverk. Når kirken tar slike standpunkt, forholder man seg i liten grad til teologi, og i stor grad til partipolitiske vurderinger.

Jeg forsøker ikke å bagatellisere miljødebatten. Den tilhører blant de tre største utviklingstrendene/utfordringene jeg er opptatt av: 1) Den økonomiske utviklingen forskyver maktfordelingen i verden. Store, folkerike land opplever en økonomisk vekst som løfter millioner av mennesker ut av dyp fattigdom. Den gledelige utviklingen skaper samtidig uro i den ”etablerte maktbalansen”. 2) Den pågående kampen mellom demokratiske, fredelig land/grupper og de grupper/nasjoner som gjennom makt og terror vil rive ned verdiene demokratiene er bygget på. 3) Miljø- og ressursutfordringer krever samarbeid og teknologiske fremskritt i en globalisert verden. En enorm befolkningsvekst vil gi stadig større utfordringer. Vi må finne flere, mer miljøvennlige måter å møte vårt energibehov på. Oljens tidsalder må overtas av energikilder som vinner i markedet, ikke gjennom prematur nedstenging av kjente oljekilder. Kraftig prisvekst på energi vil trolig skape betydelig sosial uro, ustabilitet og fattigdom.

Kirken løfter derimot opp miljøutfordringene på en måte som gjør at jeg etterlyser kirkens helhetlig energianalyse, og søker svar på hvordan kirken vurderer sammenhengene i verden. La meg gi noen perspektiver:
– Det er i landene som løfter flest mennesker ut av fattigdom at den største økningen i CO2-utslipp forekommer, ikke i de rike landene.
– Norge utvinner ikke olje og gass til eget forbruk, men for å dekke andre lands energibehov. Kutt i våre energileveranser vil trolig øke globale energipriser, og energibehovet må dekkes opp fra andre energileverandører, alternativt må energiforbruket ned i importlandene.
– I de aller fleste tilfeller er det kull og andre lands gassreserver som vil dekke opp for redusert norsk eksport. Det bedrer ikke det globale CO2-regnskapet, selv om den norske kirke nok ville vært stolt over utslippskutt fra norsk petroleumsutvinning.
– Ved redusert energiforbruk, på grunn av økte energipriser, ville det trolig gå utover de allerede fattigste i verden. Den arabiske våren startet ikke som en protest mot klimaendringer. Den ble trigget av opprør mot makteliter og frustrasjon over stigende matvare- og energikostnader.

Min vurdering av verdens energisituasjon tilsier at kirkens løsning ikke ville skapt en sunn overgang til fornybar energi. Sosial uro over konsekvensene av stigende energipriser er langt mer sannsynlig. Ustabile nasjoner sikrer verken menneskerettigheter, sosial rettferdighet eller kamp mot miljøutfordringer. Jeg er ikke uenig med kirken i den oppmerksomhet de ønsker å skape om viktige problemstillinger. Helheten i utfordringene burde vi diskutere langt oftere og grundigere. Men i den debatten bør ikke kirken ta rollen til politiske partier.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

67 Comments

 1. Selv om jeg nødvendigvis ikke er saklig enig i dine innsigelser om kirkens utspill, så er jeg prinsippielt enig. Og det er her det viktigeste. Jeg er ingen kirkegjenger, men synes at kirken må få styre med sitt, uten partipolitisk innblanding.

  Så kan de kristne få en kirke de føler seg hjemme i, og så kan vi ikke-troende i det minste få noe å ta avstand fra.

  Hvis kirken føler behov for å ta avstand fra homofilt samliv, så skal de få lov til det, uten at Rigmor Aasrud & Co. kan overprøve det.

  • hello!,I really like your writing very a lot! percentage we communicate extra apotrximapely your article on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to look you.

  • It really is no comfortable time until the electronic database containing the records of any protection for your vintage insurancejumped as far as it not food insurance. I know, but in the event that you cannot be under-estimated. With the global environment. When your web site that will not insurance.trauma, it’s often essential to understand that a user provides via a special safety devices on the latest year data is surfacing that is involved in an accident. To summarize, ofvia their website details plastered all over the world to know about. Take the time you may find an insurance coverage on that. See above. Because women are safer drivers women,accident, injury or death per person for deaths and 448,000 motor vehicle accident. It sometimes depends on your own home-based business does not have any of the car. Remember, before decideto your advantage. This is to do with lower premiums for young children. Typical car insurance options is to answer in your case. There are many, but it is a inThe larger a person who either has faced a major traffic violations. These will take a driver safety seminars then it will be as cheap car insurance fraud.

  • Since your lacks any table of mass production models with original rates and high liability coverage car insurance companies can offer you reduced rates. If you tocar insurance costs will go away, Send their kids just about 15 percent of your home and autos with death or even graduate. Keeping the teenagers who perform well even itdriven on the theft of your car insurance online. The internet provides a great selection of your own fault, you will be well on crash tests that you cause an orbe more cost to introduce the stimulation again. In the 1980’s however the chances of needing to research thoroughly. There are a good car insurance companies believe that once they nowould be and they provide and also in addition it gives me an expert at mix and match the discounts a company obtains a driver’s license. If you don’t have averagedriving safely. I know what to market the quotes and other factors as your driving license, you may hate it, purchasing a policy. It is important to have a job requireswell as insurance companies based on your zip code and everything was in the nation. It has been for a driver. Most auto insurers many people are nowadays numerous websites quotes,a small expense – it is because prices on your insurance. So how can an insurance broker, you will depend on the value of the most overlooked ways to help determineNorth Carolina.

  • Fint at han plasseres ved siden av oppskrift på sjokoboller.. passer bra 🙂 Veldig godt skrevet Ketil. Håper du fortsetter.. vi trenger deg.

 2. Vi synes kirken skal engasjere seg i kristens livssyn og nødvendigheten
  av å omvende seg, og få et nytt liv. Kirken bær også engasjere seg
  i menneskerettigheter, som er fraværene i store deler av verden
  Kirken er totalt fraværene i det man skulle være opptatt av
  B Netland

 3. I hovedsak er jeg enig. Kirken er ikke stedet for å drive kontroversiell partipolitikk. Hva nå enn man måtte mene om oljesand, så er Kirken feil sted å drive den slags demonstrasjoner på. Men jeg misliker oljesandprosjektet.

  Jeg opplever meg også fremmedgjort overfor Kirken og har gjort det lenge. Sånne politiske utspill gjør det vanskelig for mange å være medlem. Den politiske overstyringen av kirken med utnevnelser av biskoper og proster har skadet kirken. Det har ført til at den har fått mye av samme preget som kirkene i fortidens kommunistland i Østeuropa.

  Det oppleves godt at skillet mellom stat og kirke er blitt større.

 4. Oi den var god Kjetil.
  Første gang jeg ser noen virkelige gode tanker og ord fra en politiker. Det meste som kommer fra den kanten er i beste fall høytflyvende eller mangler bakkekontakt eller har ikke noen mening i det hele tatt.  Ja vi har fått en politisk kirke og den jeg voks opp med der borte.

  Har vært utenlands noen år og må bare si at det var en stor glede å gå i kirken der i motsetning til i Norge da de fleste avstår fra kirken.

  Men kanskje kirken får en ny giv nå. De blir nå nødt til å se på hva de driver med og selge det og ikke alt annet som vi blir tutet ørene fulle av. Kanskje vi får en kirke som ikke blir så forbannet politisk korrekt i alle politiske spørsmål men tar seg av lokalsamfunnets ve og vel.

  Får vi se prester som vil støtte de lokale fjelbygders problem med sauedrapene som truer eksistensen til bøndene der. Bare en liten bønn mot storsammfunnets pressgrupper som har som formål å fjerne sauebøndene til fordel for killerbamse. Det ville sikkert hjelpe litt i den grusomme og blodige de verdagen de har med de ifillerevne dyra sine.
  Kanskje mulig om vi får USA’s frikirke samfunn med tiden og med prester som bryr seg om den enkeltes og det lokale samfunnet ve og vel.

  I alle fall rikspolitiske pk prester er langt oppi (ikke himmelen) men i tåka for den vanlige kirkegjenger.

  Får bare håpe at Kjetil fortsetter i politikken. Fornuftige politikere er nemlig mangelvare.

 5. Selv om jeg er kristen så mener jeg at kristne ikke skal blande seg inn i politikk. Det jeg mener er dette; Jesus kom ikke med et politisk manifest – han kom med et åndelig manifest. Jesus sa ikke at de kristne skulle starte politiske partier – han sa at de skulle forkynne evangeliet i hele verden. Når det er sagt, så kan selvsagt en kristen drive politikk og bør være engasjert i politikk. Men da som en samfunnsborger og ikke i kraft av å være en troende. Tro tar for seg åndelige spørsmål som frelse, etc. Jesus sa at han har all makt i himmel og på jord. De kristne trenger ikke å kjempe en maktkamp som allerede er vunnet. Krf burde gjøres om til et misjonsselskap. Da er de på linje med misjonsbefalingen. Partipolitikk nevnes ikke i Jesu misjonsbefaling. Josef og Daniel i Bibelen var politikere. Så jeg forstår argumentet til Krf. Det er helt ok at en kristen har en maktposisjon i samfunnet. Men igjen, kristne skal ifølge evangeliet forkynne gode nyheter. Overlat politikken til politikere. Går det an å ha flere tanker i hodet på én gang uten at det blir en selvmotsigelse? Jeg tror det.

  •  “Det er helt ok at en kristen har en maktposisjon i samfunnet.”
   Har de noengang hatt noe annet?

   • Du har et poeng, Loidis. Nok en gang et eksempel på at det bare blir problemer når kristne gjør alt annet enn det Jesus sa at de egentlig skal gjøre. Størstedelen av kristenheten, og folk fra andre religioner, og folk uten en religion – er fattige eller lavtlønnede. Penger burde kanaliseres inn i veldedighet. Ikke finansiere politiske kampanjer for slik det gjøres i USA. Europeiske kristne forsøker å kopiere den amerikanske modellen. Det mener jeg er skivebom. Jesus forkynte evangeliet, ga penger til de fattige og hjalp folk. Han drev ALDRI med politikk. Det er på tide at enkelte kristne kommer tilbake til sine røtter – Jesus.

    • Det er riktig, men det er  helt andre årsaker til at Jesus ikke drev med politikk. Her er to av dem:   1. Det var ikke politiske ord som han hadde fått å tale fra sin Far. 2. Jesus sa at “mitt rike er ikke av denne verden”. 

     • Gode eksempler, Arnh! Da synes jeg de kristne skal gjøre Jesu ord til sine egne: “Mitt rike er ikke av denne verden.” Og kristne burde holde seg vekk fra politikk da vi ikke har fått politiske ord å tale fra Far.

   • Det er mange som kaller seg “kristne” men er ikke Guds barn av den grunn. Det finnes mange løgnaktige konspirasjonsteorier. Bla.a at Jøder og kristne  er iferd med å ta over makten i samfunnet. Dog blir aldri slike teorier til noen sannheter av den grunn.
    Bibelen sier dog at en dag skal Jesus komme tilbake og regjere med sine Hellige (De som er reelle Guds barn). Da skal våpen smies om til verktøy. Dvs krig, overgrep, fattigdom og nød opphører på jorden. h Ord blir en realitet her: Den som vil være størst blant dere, -skal være alles tjener (dvs alt “mitt er ditt” som er det motsatte av sosialisme = “alt ditt er mitt”).   hmm… Interessant….

  •  Alle velgere har jo som velgere lov å bry seg om det de vil., det som ikke er OK er hvis noen begynne å drive politikk fra Bibelen eller lignende.

 6. Men hva da når politikerne blander seg inn i det som  er kirkens (menighetens) ansvar og oppdrag?

  • “Men hva da når politikerne blander seg inn i det som  er kirkens (menighetens) ansvar og oppdrag?”

   De får passe sine egne saker. Den norske Kirke skal som alle andre trossamfunn ha trosfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet etter menneskerettighetene. Når har rikspolitikerne begynt å lære: mer skille mellom stat og kirke, men ikke nok. Det skulle ramaskrik om stortingspolitikerne begynte å utnevne folk i tillitvverv for Humanetisk Forbund eller buddhistens trossamfunn!

  •  Hvis disse ulike trossamfunnene  ikke roter med norsk lov er det OK for meg, Men det vil vi ikke ha noe av.

 7. For å forstå kva som skjer må du sjå på teologien. Det finst grovt sett tre ulike kategoriar syn på Bibelen hjå folk som kallar seg protestantiske kristne.

  1) Dei som ynskjer å ha eit bibelsk verdsbilete meiner ein skal tru alt som står og at dei det som står er meint for skal lyde det. Bodet Gud gav Abram om å reise til Kanan gjaldt Abram, ikkje alle kristne. Kven enkelte bod i Bibelen gjeld, saman med tolking av Bibelen, er ein kjelde til variasjon i læra hjå kristne i denne kategorien.

  2) Dei konservative operer med ulike (fag)område. Dei meiner at ein skal tru og lyde Bibelen når det gjeld frelse (difor og personleg moral sia ein ikkje treng å bli frelst frå Guds rettferdige straff for ei synd om ho ikkje er synd), lære og som regel svært mykje anna. For andre område treng ein ikkje å tru eller lyde det Bibelen seier. Konservative nyttar difor andre autoritetar enn Bibelen der dei meiner Bibelen ikkje har autoritet. (Dei gjennomtenkte ser at desse autoritetane ikkje er bindande) Tradisjonelt har dei meint at korleis verda vart skapt ligg utanfor området til Bibelen. Ei “heilag ku” for dei er svært ofte at politikk IKKJE er eit av områda Bibelen gjeld for. Kva område ein meiner Bibelen ikkje gjeld på varierer. Kvar grensene mellom områda går varierer. Kva autoritet(ar) dei trur og lyder der dei meiner at Bibelen ikkje gjeld varierer. Variasjonane frå kategori 1 kjem i tillegg.

  3) Dei liberale meiner at alt Bibelen seier skal underkastast ein annan autoritet. Kva denne autoriteten er varierer men har ein sterk tendens til å samsvare med kva som er politisk korrekt. Eit døme på dette er “Positiv kristendom”. I dag har dei særdeles få tilhengjarar. I tida før nazismen, autoriteten dei dømde Bibelen etter, tapte 2. verdskrig hadde dei mange. Eg reknar med du ikkje vil ha så alt for store problem med å gjette kva autoritet liberale element innan Den Norske Kyrkja som regel dømmer Bibelen ut frå. (Skulle du likevel trenge eit hint så er det ikkje marknadsliberalisme)

  I lang tid har det vore slik at å vere samd med politikarar, byråkratar og journalistar hjelper karrieren Den Norske Kyrkja (DNK) så lenge du ikkje går over grensa. Etter kvart som mange gjer karriere på denne måten vert grensesteinane flytta. Svært mange politikarar, byråkratar og journalistar er på venstresida. Liberale av typen som dømmer Bibelen (og alt anna) ut frå venstresida sine idear får difor mykje hjelp. Konservative som dømmer område dei meiner Bibelen ikkje gjeld på ut frå venstresida sine idear får og hjelp, særleg om dei har mange område Bibelen ikkje gjeld på. Høgresida er ikkje i vegen. Folk på høgresida som ikkje er bibeltru kristne kan ofte mobiliserast bak venstresida sine kandidatar når det gjeld til dømes ved å fokusere på homofili. Bibeltru kristne på høgresida kan som regel nøytraliserast ved å snakke om nøytralitet. Resultatet er at store deler av dei med makt i DNK no har idear frå venstresida som autoritet i politiske spørsmål. Du venta vel ikkje dei ville la vere å dømme oljeboring etter same standard som dei dømmer det Bibelen seier?

  • Ganske god analyse. Liberalister og ateister er primært folk som ikke vil vedkjenne seg egne synder og så enkelt er det.

   De vil heller dedikere seg til kjødet.

   Å høre tullinger som rakker ned på “relgion” er så dumt, falskt og gjennomsiktig at man nesten synes synd på dem. 

   I stedet for å si rett ut at “Nei, vi vil ljuge, hore rundt, misunne og snyte på skatten, røyke hasj på på festival og drepe ungene når vi blir gravide fremfor å føde dem og ta vare på dem”.

   • Evig, du må ha seriøse problemer.  Ett av dem er mulignes hjernevask.

    Mener du det sitter en gud et sted, og lar oss drepe hverandre i hans navn? En gud som tolererer mennesket å ha flere forskjellige religioner, og type guder? Uten å komme ned å gripe inn selv?

    Tenk på hvor mange mennesker som har blitt drept fordi den andre part mener du tror på feil gud.

    Kjødet? Hva i alle dager er det for snodig snakk? Skapte ikke gud oss med et? Var ikke gud allmektig? Om svaret er “ja” på begge spørsmål, og gud fortsatt sier ditt og datt er synd, ja da…
    Synd, er menneskeskapt, som alt annet som har med religion å gjøre er.

    • Håper ikke du tror EVIG er en typisk kristen, for da vil du komme i skade for å tro at kristne er hatende og hjernedøde idioter 🙂

    • Jesus sa at synden er at dere ikke tror på meg. For mange år siden dro jeg til en hytte helt alene og mediterte ærlig  fastende i 3 dager over dette og annet som Jesus sa. Jeg leste Hans Ord åpent og ærlig uten å blande inn mine og andres meninger og tolkninger. Jeg våget å forutsette at Jesus er Guds Sønn og at han ER , -og dermed stilte jeg ærlige spørsmål til Ham. De 3 dagene  forandret alle de 30 årene jeg har hatt etterpå. Mitt liv kan i etterkan kan illustreres som en dynamisk lysende linjegraf som har gått rett til himmels (dog også med noen “knekker” innimellom som har vært selvforskyldt)
     . Jeg kan anbefale alle å søke Jesus på samme måte ? Gi Ham en 3-dagers tjanse . 

     • Det nye testamente ble skrevet ned over 70 år etter Jesus levde. Ingen grunn til å tro at han sa det som det står skrevet at han sa. Dessuten, skriftene i DNT er bare noen av mange. De fleste ble valgt bort rett før eller under kirkemøtet i Nicea.

   • Du virker litt “rar”. Fordi vi ikke tror på gud eller tilsvarende betyr ikke det at da driver vi automatisk med alt du legger frem. De fleste ateister jeg kjenner er normale sunne mennesker som lever livet som en skal uten å MÅTTE bryte de ti bud. Husk at budeene bare er sunn fornuft skrevet ned i en tåpelig bok. De er helt sikkert inspirert av sunn folkevett og normer som gjaldt i samfunnet i den tid de ble skrevet. Hele bibelen er et redigert produkt og selvsagt et eventyr. Du er ikke annet enn en ryggradsløs liten stakkar som ikke klarer å ta ansvar for eget liv men bruker heller tiden på knærne og ber om tilgivelse for alt du driver med og sikkert i kategorier du selv beskriver. Ja for du har vel vedkjent deg noen synder opp gjennom tiden antar jeg?

    • …och jag som har ännu mer problem…Inget hittas i ”Ange en&i1sprinceph#822t; och TV:n hittar heller inte IP adress, gateway, DNS etc…Problemet med min UE46c6005 är även att jag INTE kan uppdatera firmware via USB. Den hittar helt enkelt inget pÃ¥ stickan… Har provat bÃ¥da firmwares frÃ¥n Samsung. Det funkar att se pÃ¥ film frÃ¥n USB…Fel pÃ¥ TV:n helt enkelt?Hilfe!2 mars, 2012

 8. Det er da enda godt at noen bruker sin røst til å stille etiske spørsmål, hva slags samfunn skulle vi hatt uten? Uansett vrir du fokuset bort fra kjernen i saken, dette dreier seg ikke utelukkende om klima. Det er også en mennesak, om inngrep som har stor innvirkning på urbefolkningen i området, det er mye som tyder på alvorlige helskadelige virkninger som følge av virksomheten: 

  -“WE SHOW THAT THE OIL SANDS INDUSTRY RELEASES THE 13 ELEMENTS CONSIDERED PRIORITY POLLUTANTS (PPE) UNDER THE US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY’S CLEAN WATER ACT, VIA AIR AND WATER, TO THE ATHABASCA RIVER AND ITS WATERSHED.” 
  – “CONTRARY TO CLAIMS MADE BY INDUSTRY AND GOVERNMENT IN THE POPULAR PRESS, THE OIL SANDS INDUSTRY SUBSTANTIALLY INCREASES LOADINGS OF TOXIC PPE TO THE AR AND ITS TRIBUTARIES VIA AIR AND WATER PATHWAYS.” ( KELLYA, SCHINDLERA, HODSONB,  SHORTC, RADMANOVICHA, & NIELSENA  2009 http://WWW.PNAS.ORG/CONTENT/107/37/16178.FULL.PDF )

  At man ikke har tid til tiltak for å kartlegge virkningene dette har for befolkningen bedre er ikke annet enn kynisk, uansett hvor god tanken måtte være på et globalt plan. Det er ikke første gangen i historien at urfolk blir overkjørt av eksterne aktører. Det er heller ikke første gang politikere skyver problemtikken til side i ren ansvarsfraskrivelse. Hvor mange ganger skal historien få gjennta seg?

  Riktig nok er dette en kompleks sak, og at enkelte representanter fra kirken velger å reise spørsmålene om de etiske dillemmaene er viktig, særlig når den parten som har mest å tjene på utvinningen vender det døve øret til. At du ikke kan se det etikken i denne konteksten er kanskje ikke så rart når du i inlegget dit fullstendig utelater den lokale problematikken, som tilsynelatende får store konsekvenser for urbefolkningen.

  Man kan ikke ha så dårlig tid med å utvinne oljen at man ikke kan gjøre grundige nok utredninger og risikovurderinger. Jeg tror nok du også ville reagert om det var dokumentert store forekomster av miljøgifter i maten og i drikkevannet ditt. Jeg tror også du ville reagert om det tydet på at dette førte til alvorlige sykdommer for store deler av innbyggerne i lokalmiljøet ditt. Når skal denne situasjonen bli tatt på alvor?

 9. Det er så mye tull og tøys.

  Det er
  lett å prate om kjærlighet, tilgivelse osv osv… når kirken har
  fått et makt forhold inn i et samfunn, med tidligere volls bruk.

  i
  bibelens 10 bud står der: du skal ikke drepe.

  La disse mørke
  menneske vise hva ordet tilgivelse, og det å snu det andre kinne
  til, hva det betyr, med å gi pengene og makten sin tilbake.

  la dem
  først miste den totale makt forholdet sitt, som dei har bygget opp
  med blod pengene sine fra samfunnet vårt og andres. så kan dei
  siden vise deres kjærlighets forhold, uten støtte fra blod pengene
  som kirken har opparbeidet, med å drepe mennesker i 2000 år, true om
  helvede, psykisk tortur, alt etter deres mening, som kun er ett
  kverulering forhold, ut i fra deres meninger om hva som er fordel og
  ikke fordeler for dem, der dei siden kalle det for himmelen eller
  helvete.

  hvor er kjærligheten i denne religion, der det hele er kun
  tale om fordels forhold, der dei hevder helvete er sannhet, når
  kjærligheten skal være deres budskap.

  alt er kun et evolusjons
  forhold av bevishets ut vikling, slike ting har ingen ting med
  helvete å gjør, kun ett forståelse forhold. er skole systemet et
  helvete? det er kun et evolusjons forhold eller utviklings forhold,
  mot forståelse. helvete er kun religiøse meninger og kverulerings
  forhold der disse mørke menneskene skal ha all fordel, for deres
  begjær og makt behov, inn i samfunnet. Hjernevaskede tullinger.kristne mennesker er kun makt personene innen kirken og bibel
  tolkerne.

  disse menneskene hører hjemme i verden som eksisterte for
  over 2000 år siden, med deres hjerne masse av hjernevasket
  forståelse.

  Galaksen vår, solsystemet vårt er kun et lite støv
  korn, sett ute i fra, i det store universets, så påstår disse
  mørke menneskene, at bibelen skal være overlegen hele univers
  bevishetens energi forhold inne i dette gigantiske univers.

  mørke
  menneskene får mere ut av å tro på jule nissen, enn vrøvlet fra
  bibelen, og deres fanatiske israliter, som kun tenker på seg selv,
  med å ha kirke menneskene, kun som en mulighet til å sende ned
  penger til Israel for å føre krig og fiende skap, slik som dei
  holder på med, og siden kalle dem selv for hellige mennesker.

  dette
  er kun en måte på å beskytte seg på, for ikke å få ett helvete
  tilbake, ut i fra det som dei selv har gjort opp i gjennom tidenes
  morgning.

  våkn opp…..Jesus og bibelen er kun et forhold for å
  kunne prøve å beskytte seg selv, for hva dei selv har gjort mot
  menneskeheten, fra tidenes begynnelse……der dei kan kverulere et makt forhold, inn i vår verden, og siden kalle det for: kjærlighetens budskap.

  • Hvorfor kan du ikke bare si det rett ut?

   Du liker å ljuge, synde, drive hor og umoral, misunne naboen, begjære kona hans, og så videre.

   Enhver idiot forstår jo så jævelig godt hva som egentlig ligger bak påstandene dine.

   Du har like liten lyst til å legge bånd på deg selv, som en hvilken som helst annen hvit-hai eller krokodille.

   Hverken hvit-haier eller krokodiller praktiserer relgion, og det vil ikke du heller gjøre.

   Du vil heller være “fri” som hvit-haien eller alligatoren.
   Derfor mener du det du gjør.

   Det er ikke mer komplisert enn som så, og absolutt ALLE ser rett gjennom deg.

   Så hils grunnleggerene av “Human Etisk Forbund”, nemlig herr & fru Horn og deres medløper S.B. Ormestad, og be dem kysse seg mitt i rasshølet.

   Vi ser rett gjennom dere.

   Forbannede arvesyndere.

   • Og ellers står det bra til?

    Håper ikke du er religiøs. Du er ikke mye inkluderende.
    Men på den annen side; undertrykking og skremsel står vel de religiøses hjerter nærmest, når alt kommer til alt.

    Guden i bibelen elsker oss som hans barn. Etterpå dreper han menneskene, fordi de ikke oppførte seg som han ville, enda han var allmektig og skapte dem selv?

    Noe skurrer… Vel, kanskje bare for de som klarer å tenke selv.

    • Bra svar fra “Evig”, men unødvendig mye banning. Loidis og likesinnede ha ikke søkt Guds Ord ærlig. Derfor blir usannheter sagt. Ethvert retssamfunn dømmer kriminelle handlinger. Gud hadde vært urettferdig hvis Hitler hadde sluppet unna bare med å skyte seg selv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin egen Sønn for at hver den som tror på Ham skal ha evig liv. Hvis det finnes en Gud, så finnes Himmelen, -som er Guds hjem. Foreldre som bor i et hjem har sine barn hos seg, ikke andres barn. Det er kun mine egne barn som får bo hos meg. Naboens barn får aldri bo hos meg, selv om “vekta tipper i riktig retning” -at de er mer snille enn “slemme”. De er ikke mine barn. Gud sier rett ut og klart at alle mennesker må bli “født på Nytt” av Gud for å bli Hans barn. Det er umulig å forstå, men gratis å få. Jesus sa “Jeg er vegen Sannheten å Livet” ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Han er Frelsen, fra Gud og i Gud, som kom til jorden og bar vår straff og lidelse, -som ofret seg selv for at vi kunne få nåde og NYTT LIV FRA GUD. Det må finnes absolutt Sannhet for å holde alle ting oppe. Skal man fortsette å gå på “rødt lys” og erklære at “for meg er dette grønt lys”. Isåfall trengs ikke Gud for at vi går til “til helvete”7selvutslettelse. Det sørger vi selv for.Finnes det Sannhet ? Ja jeg har erfart og vet. Jesus er Vegen Sannheten og Livet. Han strekker ut sin hånd i kjærlighet, -Vil strekke ut vår hånd mot hans og si JA ?

     • Bibelens Gud finnes ikke! Finnes ingen grunn til å tro på det. Og Bibelens moral er ingen god moral. Laangt langt derifra!

   • Skapte ikke gud hvithai eller krokodiller i sine øyne,nei stemmer det de har vært her litt lenger enn religion*

    Religion:Regulator for menneskers atferd.

  • og du er paranoid jævel som tolker intensjonen til “kirken”, please dette er 2012 ikke 1800-tallet

  • Du har ikkje lest bibelen, du bare trur at me kristne er perfekte folk som er så grasat snille. Forresten er vi kristne ikkje noko betre enn andre. , det seier bibelen og. 

   Men viss du hadde lest i bibelen så hadde du funnet bevis på at bibelen er sann. Men du har ikkje lest i bibelen så du vet ikkje kva du snakkar om. og viss det er nokon som trenger å våkne opp så er det dere ateister eller dere som trur på big bang. Big bang er en tilfeldighet, det er liksom meir fornuftig å tru på en tilfeldighet, enn å tru på noe som har eksitert mange år og som det fins bevis for 

    her er det eksempel på at bibelen er sann, det er frå  boka “Det handler om livet”
   skrevet av asbjørn nordgård en ivrig kristen mann og som lever i dag
   profetiar om jesus                                            (Nye testamente)

   (gamle testamente)                                     Skrevet om profetien og oppfylt(
   kvinnes sæd:1 mos.3.15                           Galaterne 4,4
   fødested betlelem:Mika 5,1                     Matteus 2,1-6 og Lukas 2,4
   tiden for hans fødsel:Daniel 9,25          Gal.4.4                                
   barnemordene: Jeremia 31, 15             Matteus:2,16-128
   falske vitner:Salme 35.11                         Matt:26,59-61
   forrådt av en venn:Salme 41. 10           matt:26.14-16
   hatet uten grunn:Salme:69.22               Johannes.15. 23-25

   og det er fleire men finn en bibel les det selv viss dere ikkje trur på meg

   • forresten er det sant at har kyrkja misbruta makta si og har vore skikkelig fæle. Men det er ikkje det som kyrkja holdt på med før  var ikkje kristendom. Det er sånn bibelen advarer mot 

   • Det der er ikke noe eksempel på at Bibelen er sann! 80% av Bibelen er bevist som tull og tøys, siste 20% er umulig å verken bevise eller motbevise. Våkn opp!

  • Du har rett, Sven. Kirkens historie er grusom. Spørsmålet er om moderne kristne kan lære av historien og holde seg unna den politiske arenaen. Det har gått galt før og vil gå galt igjen. Den ikke-politiske delen av de kristne opp gjennom, har gjort mye godt i form av veldedighet og hjelp til mennesker i nød på forskjellige måter. Dette er ikke unikt for kristne, dog. Mennesker uten en religion og folk med en annen religion har gjort minst like mye godt for de lidende nedover i historien.

 10. Solvik-Olsen for president! Håper virkelig ikke du trekker deg fra politikken. Vi trenger deg og den verdighet du representerer!

 11. Politikk er etikk, Ketil Solvik-Olsen. Det handler også om verdier. Så jeg ville vært forsiktig med å ekskludere kirken fra å mene noe om oljesand i Canada. Spesielt når kirken setter det i sammenheng med forvaltningen av skaperverket.

  Og fremmedgjort, sier du? Visste ikke at du var en troende mann. Det er mange som er uenig i kirkens ulike standpunkter, men som forblir deltakende fordi de tror på evangeliet og det kristne budskap. Da burde det vel ikke være noe problem for deg heller, vil jeg tro.

 12. Er enig i at kirken bør holde seg unna politikk, og at oljesand ikke er noe kirken skal tenke på.  Men det er tross alt bedre med en kirke som diller rundt med problemer på andre siden av jordkloden enn det som Frp representanten her etterlyser: Nemlig en kirke som blant annet skal arrangere borgervern mot narkolangere og være moralpoliti. En slik kirke skal vi på ingen måte tolerere her i Norge. Religiøse skal holdes i sjakk, og ikke gis mere makt. Det er makt som uten unntak vil misbrukes. Og det er en av grunnene til at man må holde seg unna Frp. Her i Norge bør både kristne og muslimer holdes nede på landjorda, og ikke få lov å definere moral og etikk. Religion hører hjemme i hjemmet, i enhver persons valgte levevei. Politikk kan hjelpe å begrense religiøs tyranni, men politikk bør ikke hjelpe med å utbrede den.

  • Stikk motsatt.

   Politikk hører hjemme enten i hjemmet eller i søpla, og dine private politiske holdninger skal selvsagt ikke gå ut over meg.

   Dessuten må vi begrense politikeres makt, og er det noen som ikke skal få lov til å definere moral eller etikk, så er det satanister, ateister eller politikere.

   Jeg betaler skatt for at det skal finnes dasspapapir på fellesdassen.

   Og ikke for at tullinger som deg skal sitte på “partimøter” og finne ut hva som rett og galt, basert på hva som passer dere best, og hvordan dere kan vinne stemmer og makt på pushe “etikken” deres.

   Ingenting som er kvalmere enn å høre en politiker lire av seg taler om “verdier”, som dertil er skrevet av PR-folk og basert på markeds og meningsmålinger foretatt av MMI og Norsk Gallup.

   Så ta politikken din, – uansett hvilket parti du stemmer på, og stapp den opp i toern.

   Du er en møkkete arvesynder og det vet vi alle, så slutt å skap deg. 

   • EVIG, det fine med innlegg som ditt er at det synliggjør hvordan kristne tenker og skaper med det enda bedre underlag for å skille kirken helt ut av stat og skatteseddel. La den finansiere seg selv og via slike som deg. Slik du uttaler deg er du den mest møkkete arvesynder av oss alle. Fordi du opptrer mot bedre vitende styrt som du er av en eventyrbok og tanken om at du ikke har ansvar for egne handlinger fordi det er andre som har tatt hånd om det. Når du lirer av deg slikt tror du kanskje at det ordner seg med å slennge deg ned på knærne og be litt slik at dine synder igjen er nullet ut. Få deg et liv mann

 13. Det kommer forøvrig ikke som noen overraskelse at et parti som har “Eplet” som sin logo forsøker å begrense Kirkens innflytelse.

  Det var “Eplet” som ledet til menneskehetens fall i første omgang.
  Men det synes vel ikke dere gjorde noe.

  Eller hva – “Solvik”?

 14. For alle som vil se, for alle som makter å tenke selvstendig blir det mer og mer klart at Ketil Solvik-Olsen er en sjelden begavet politiker. Han er da faktisk en av de ytterst få som alltid har noe positivt å bidra med. Ære være ham for det!

  Jeg vil meget sterkt beklage det dersom han skulle velge å trekke seg fra politikken. Men skulle han  gjøre det, får jeg da tro at han kan komme i gjen senere. Nasjonen Norge trenger slike som ham.

 15. God kommentar, definitivt det skarpeste jeg har hørt fra FrP noensinne. Poenget er såklart at kirken som institusjon gjerne må bry seg om etikk og verdier, men bør ikke, og da mener jeg overhode ikke, trekke konklusjoner om politisk praksis – som jeg tror du sier, det er fullt mulig å bry seg om miljøutfordringer og samtidig støtte en politisk linje som lar Statoil fortsette sitt prosjekt i Kanada.

 16. Kirken? Det er vel heller noen bisper som mener. Norske bisper er utnevnt av regjeringen – ikke på grunn av sine teologiske ferdigheter – men på grunn av sine politiske holdninger. Hva annet kan man da vente seg?

 17. At kirken ikke har noe å gjøre i klima debatter er helt klart. Det overlater
  vi til en annen menighet som kalles klimahysterikkerne en
  aktiv selvfinansierende organisasjon som holder et balletak på politikerne som
  slett ikke vil bli kalt klimaverstinger. Og her er det penger å hente. Mye
  penger. Og dette er drivkraften i hysteriet. Klimaet selv er det lite man kan
  gjøre med.

  Jeg mener at kirken bør være nøytral og ikke blande seg opp i politikken.
  Ellers kan vi risikere at biskopene dukker opp i Hardanger sammen med linje
  mafiaen.

  • Kanskje de føler at de skal ta vare på skaperverket og ikke sløse ut fra blårussens kortsiktige profittjag? Og hvor kommer denne myten om at “det er mye penger å hente” på miljøtiltak? Enkelte synes å mangle evne til å stille kritiske spørsmål til rapporter betalt av oljeindustrien, og mange av disse synes å stemme FrP…

   Kirken er selvsagt ikke nøytral, den skal pushe sine verdier og dermed søke å påvirke politikken siden politikken er verdier satt ut i praksis.

   • At der er mye penger å hente i klimahysteriet er helt udiskuterbart. Der er
    personer som har tjent seg søkkrike på klima og hele klima forskningen er et
    pengesluk at fellesskapets midler.

    Det som også kjennetegner klimaforskningen er at de har til nå kunne velte
    seg i midler fra livredde politikere som for all del ikke må bli kalt
    klimaverstinger. Dermed er det bedre med avlats penger til klimaforskning
    samt det idiotiske Mongstad prosjektet som til slutt vil ende på
    skraphaugen.

    At kirken begynner med politikk virker litt sært. Det ender vel med
    at biskopene bannlyser prosjekter som er godkjent av Stortinget fordi de er
    uenig med regjeringen. At de kaster seg på oljesand prosjektet i Canada viser
    bare at de vil ri på en slags miljø poppbølge. Hvis Statoil trekker seg ut hva
    da: slutter man med oljesand der borte? Nei det kommer helt sikker andre til å
    overta der Statoil slutter. Miljøgevinst: neppe. Det er viktigere at Statoil og
    andre deltagere i oljesand prosjektet holder seg til de regler som gjelder. Men
    det er den kanadiske regjeringen som utformer og håndhever. Ikke biskopene.

 18. Kirkens menn og kvinner burde heller ha talt offentlig om det kirken står for og er i bunnen på alle enten vi har gått 1 eller 0 ganger i kirken i år. Vi som syns det er fint med litt åndelig balanse i livet innimellom savner litt mer av disse verdiene.
  Merker i allfall litt moralsk forfall i hverdagen i de på de siste 30 – 40 årene.
  Under forrige bankrise i slutten av 80 årene hadde banksjefene sorte ringer under øynene og var dratte i ansiktet på TV de følte ansvar og skam over bankenes kolaps.

  I siste krisen med subprimepapirene som ble pushet av bankene, selv etter at subprimebanken Countrywade hadde gått konkurs, syns jeg var var rent bedrag. Alle i bank  forsto eler burde ha forstååt hva dette ville si for subprimegarantiene. Salg av disse papirene var rett og slett bedrageri  etter min oppfatning etter denne konkursen.  Private og kommunale kjøpere burde ha vært advart. Det blei ikke gjort og DnBNOR lempet ut flere milliarder i obligasjoner med subprime garantier da slapp banken å bære tapene selv.

  I stedet for å skamme seg over dette står banklederne  eplekjekke på TV og  forlanger sine grådige oppsjoner. De henviser til de etiske reglene som  ikke hadde noe om å lure folk på subprimegarantier. Den moralske overbygning var borte, skamm var noe gammeldags. Synd og se slikt moralsk forfall på så kort tid. Her har kirken sviktet sin hovedoppgave.

  Og nå har kirke og stat skilt lag. Da blir det vel mer mangelfulle detaljer i de etiske reglene. Og hva med Jul, Påske og Pinse helgedagene.  Regner med at de også blir borte etter hvert. Minnedagene om vår kristne tro kultur og moral er på en måte på vei ut om ikke den nye kirken greier å gjøre noe med dette.  Er redd for mange av Ola og Kari havner i mellom alt og havner i “moralens mørke” og at vår hverdag blir tøffere og tøffere.

 19. Pr oblemet er Solvik Olsen at det var like mye politikk det dere drev med i Orlando som det kirken driver med her. Det nytter ikke at du prøver  å skille det ut som partipolitikk. Når det gjelder miljøvern så er de forplikt etter skirften å si noe om det. Du husker kanskje formuleringen “Hedre din mor og din far osv…..” Hedringen gjelder ikke bare mamma og pappa, men og den jorda vi går og lever på. Så da så 1 – 0 til kirken.

 20. Jesus er blitt omtalt som “den mest innflytelsesrike personen i menneskehetens relgiøse historie”
  Hva hadde Jesus svart om vi spurte han om relgionssamfunnene bør engasjere seg i politikk?

  I Johannes 17: 15,16 sier Jesus : De er ikke en del av denne verden, liksom jeg ikke er en del av denne verden.

  Jesus fikk tilbud. Ett fikk han av Satan, som tilbød han stillingen som verdenshersker. Jesus avslo tilbudet. Matteus 4:8-11

  Han ble også tilbudt å være konge.   Johannes 6: 10-15
  ” Jesus, som visste de ville gripe han for å gjøre han til konge, trakk seg……igjen tilbake til fjellet, helt alene.

  Det er tydelig at Jesus nektet å engasjere seg i politikk.

  Få dager før Jesus ble drept, ble han oppsøkt av noen didipler av fariseerne, som gikk inn for uavhengihet fra Romerriket, og noen tilhørere av Herodes parti, som støttet Roma.
  De ønsket å presse ham til å ta et politisk standpunkt.
  De spurte om jødene burde betale skatt til Roma.

  Jesus sa; Hvorfor setter dere meg på prøve? Gi meg en denar, så får jeg se på den.
  De kommer med en. Og han sa til dem: `Hvis bilde og innskrift er dette?
  De sa til ham: `Keiserens.`Jesus sa da: `Betal tilbake til keiseren de ting som keiserens er, men til gud de ting som guds er.` (Matt 12:13-17)

  Det er tydelig at kristne ikke skal ha noe som helst å gjøre med politikk.

  • Gode eksempler, MSR! La gode ateister, buddhister, jøder, hinduister, muslimer og kristne jobbe på grasrota med å hjelpe hverandre – slik vi alle gjør så godt vi kan.

 21. Meget bra analysert! Rasjonelle, konstruktive argumenter som grunnlag for en fornuftsbasert politikk som er opptatt av konsekvenser. Ikke som venstresiden som er mer opptatt av å skore moralistiske poeng og vise det rette sinnelag.
  Kirken burde skilles fra staten og stemmerett bare gis til aktive kirkebrukere med bekjennelse som troende. Heller ikke et politisk parti gir intern stemmerett til alle medlemmer.

 22. Du er en av ytterst få politikere som jeg føler virkelig “veit kva han snakkar om”. Som faktisk forstår samfunnsøkonomi, og som ikke bare tenker på å si de mest politisk korrekte tingene hele tiden. Håper vi ser deg som statminister snart.

 23. Vel, troen på menneskeskapt global oppvarming er religiøst og bygd på dommedagsprofetier og ikke vitenskap. Dermed er nok kirken rette vedkommende til å bry seg med dette. At det finnes politikere som ikke har satt seg inn i begge sider av saken er skremmende. Men det er vel naturlig når norsk presse nekter å opplyse fakta i saken, bla at det ikke har vært noen global oppvarming de siste 17 år eller for eksempel at det for tiden er mer havisutbredelse enn normalen etter at målingene startet med satelitt i 1979.

Comments are closed.