Kjøper dyrt, selger billig!

Hvorfor i alle dager må Norge låne penger i utlandet for å bygge veier i Norge? Staten har 3500 mrd. kroner i oljefondet, det burde være absolutt unødvendig å låne penger av utlendinger for å bygge landet. Men det skjer. Velkommen til rødgrønn ”ansvarlig økonomisk politikk”.

Stadig flere veier bompengefinansieres. Kommunalbanken, som er 100 % statlig eid, har finansiert 21 veiprosjekter i Norge, med totalt lån på 22,2 mrd kr. Men Kommunalbanken låner ikke ut statens penger – oljefondets enorme pengebinge er forbudt område. Nei, den henter 97 % av sin kapital i utlandet, fra utenlandske banker og investorer. Dermed er vi i den merkverdige situasjon at Norge låner ut oljepenger billig til Tyskland for å finansiere tysk veibygging, og låner inn penger dyrt fra utlandet for å finansiere norsk veibygging. Mens Tyskland får låne oljepenger til 1,8 % rente, så betaler enkelte bomprosjekter i Norge hele 6,5 % rente for sine lån. […] På toppen viser Regjeringens egne tall at nesten 25 % av alle bompenger som innkreves går til å dekke administrasjon og renteutgifter. Penger ut av vinduet for norske bilister.

I tillegg rakner regjeringens argument om at bompenger hindrer økt press i norsk økonomi. Faktum er at presset i økonomien blir like stort uavhengig av om man tar inn oljepenger fra oljefondet eller låner penger fra utlandet gjennom Kommunalbanken.

På APs landsstyremøte 24.04.12 raljerte Stoltenberg over at noen ønsker ”offentlig privat samarbeid” (OPS) for å bygge veier – til stor applaus fra sine partifeller. Han advarte mot og lånefinansiere veier, fordi han heller ville bruke pengene til å bygge vei fremfor å betale renteutgifter. Sannheten er at Stoltenberg er den fremste eksponent for den politikken han selv advarer mot.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser