Myter om oljepenger og infrastruktur

Aftenposten har i flere artikler sett på hvordan Norge finansierer vei og jernbane. Det er prisverdig, spesielt om avisen tar de siste skrittene og trenger gjennom statsminister Jens Stoltenbergs tåketale.

Frp ønsker at veier og jernbaner bygges ut og driftes likere måten Avinor driver landets flyplasser. Både veier og flyplass er infrastruktur, men de behandles systemmessig ulikt. Inntekter fra bilistene går rett i statskassen, og utgifter til veier må prioriteres innenfor handlingsregelen. Avinor får derimot inntekter både fra flyreisende og oljepenger utenfor handlingsregelen. Tilsvarende kan SAS få store penger utenfor handlingsregelen, mens penger til forskning må skje innenfor handlingsregelen. Kort sagt: Stoltenberg lar flyvertinner få oljepenger uten konkurranse mot andre formål, mens asfaltarbeidere må prioriteres mot lærere og forskere. Er det virkelig flyvertinner som bør ha første prioritet til vår oljeformue?

AP vil hevde FrP er helt uansvarlig når vi foreslår å bruke Avinor som modell for veifinansiering. Faktum er at Sigbjørn Johnsen støttet disse tankene – før han ble finansminister. Derfor er det spesielt interessant når Johnsen mener hans egne ord er uansvarlige når FrP nå siterer han.

Dagens system blir en parodi når vi toppen av alt låner ut oljepenger billig til Tyskland, som bygger motorveier, mens vi låner dyrere penger fra utlandet når vi realiserer bompengeprosjekter i Norge. Kommunalbanken, som har finansiert over 20 bomveier, henter rundt 97 prosent av sin kapital i utlandet. Ryfasttunnelen i Rogaland vil koste ca. 5,2 milliarder å bygge, men bilistene må betale 9,9 milliarder i bompenger for å finansiere prosjektet, renter og administrasjon. På tide å tenke nytt!

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser