Oljepenger forvirrer regjeringen…

FrP vil investere litt mer av oljeformuen i Norge. Vi tror at bedre infrastruktur og forsterket satsing på forskning styrker vår fremtidige verdiskaping. Det er betegnende når SVs Roger Schjerva kaller slike prioriteringer for “kortsiktig moro” (Dagbladet 10.05.12). Vi har åpenbart et ulikt syn på investeringers rolle i samfunnet. Det er oppsiktsvekkende når en sosialist mener skattebetalernes penger i oljefondet primært bør investeres på verdens børser. FrP tror litt mer bør investeres i nasjonal realkapital. Samtidig må vi unngå at oljeformuen brukes til å bevilge oss velferdsgoder som ikke kan finansieres den dagen oljeinntektene reduseres. Suksessen for vår oljeformuen måles ikke i hvor stort oljefondet er, men hvordan vi maksimerer avkastning fra fondet OG nasjonal verdiskaping.

Dette skaper hodepine for statssekretær Roger Schjerva og regjeringen. Desverre er hans respons å konstruere konflikter fremfor å diskutere essensen i FrPs forslag til ny handlingsregel. Schjerva mener investeringer ikke skal ha forrang i statsbudsjettet. Den kritikken er kunstig siden dagens regjering lar oljepenger til statlige selskaper flomme fritt, mens penger til veiarbeidere, lærere og sykepleiere må prioriteres nøye. Statlige selskaper har i snitt disponert 27 mrd oljekroner årlig, utenfor handlingsregelen. Pengene er brukt til blant annet til å drifte flyselskap og bygge vindmøller. Kan Schjerva snart svare på hvorfor mer oljepenger til veibygging vil skape inflasjon mens de samme pengene til vindmøllebygging og drift av fly angivelig ikke gjør det? Det er ikke troverdig.

FrP ønsker at veier og jernbaner kan bygges ut og driftes på samme måte som Avinor driver landets flyplasser. Da kan vi planlegge mer langsiktig, få mer rasjonelle prosjekter og i større grad lokke inn utenlandsk entreprenørkapasitet til å øke norsk infrastrukturutbygging. Det er oppsiktsvekkende at Schjerva ikke tar importmuligheten i betraktning når investeringer skal gjennomføres. Økt oljepengebruk betyr derfor ikke økt inflasjon. Derimot betyr FrPs tilnærming at fremtidig verdiskaping styrkes.

Det er oppsiktsvekkende at SV alltid mener at skole og helsetjenester er det første som må kuttes dersom statens utgifter skal reduseres. Det får reflektere hva SV i så fall mener er minst viktig. FrP mener effektivisering av landbruket, kutt i byråkrati, effektivisering av offentlig sektor m.m. er bedre steder å frigjøre skattebetalernes penger. NRK meldte nylig at det offentlige kan spare 30 milliarder kroner på bedre innkjøpsrutiner. Dette momentet ignorerer Schjerva.

Til slutt – Schjerva avslører manglende kunnskap når han hevder FrPs handlingsreglen fremstår som en gummistrikk, angivelig fordi jeg hele tiden kommer med nye momenter som “forkludrer” hans inntrykk av regelen. Et samlet pressekorps kan bekrefte at FrPs forslag til ny handlingsregel har vært uendret siden den ble lansert på FrPs landsmøte. Når Schjerva opplever at politikken er i bevegelsen, så avslører han at han ikke har helt kontroll på tema. Fremfor å bruke tid på å hevde at hvitt er sort, burde Schjerva sette seg inn i FrPs forslag og debattere realitetene.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser