Lønnsoppgjør og skattelettelser

I februar lovet regjeringen at staten skulle bidra til et fredelig og moderat lønnsoppgjør. Fire måneder senere ser vi tilbake på den tøffeste streikevåren på lenge.

Vi burde kanskje ikke bli overrasket over resultatet. I Stortinget 15. februar forsøkte FrP å få svar på hva regjeringen ville bidra med. Finansministeren ble svar skyldig. Vakre ord til tross – det eneste svaret han hadde var at Regjeringen hadde laget et ”ansvarlig statsbudsjett”. Det var åpenbart at Regjeringen forsøkte skapte en falsk trygghet da de lovet at staten skulle bidra, men ikke klarte å nevne et eneste mulig tiltak.

Statsministeren forsøker nå å fremstå som offensiv ved å innkalle partene til et møte. Det er bra. Spørsmålet er om regjeringen er villig til å tenke nytt i fremtidige lønnsoppgjør.

FrP har tatt flere initiativ i Stortinget. Vi mener staten må bidra med skattelettelser for å stimulere til at neste lønnsoppgjør blir mer moderat og konfliktfritt. Skattelettelser kan gi arbeidstakerne økt reallønn uten at det reduserer lønnsomheten til arbeidsgiver. Det trygger arbeidsplassene. Urolige tider rundt oss gjør at mange arbeidstakere opplever nedgang i reallønningene. Det svekker vår konkurranseevne. Da vil norske skattelettelser være et viktig bidrag til norsk næringsliv.

Selv om FrP prioriterer skattekutt, så er vi åpne for at også kompetansetiltak, likelønnspott og lignende kan være vel så gode tiltak for arbeidstakerne. FrP har også foreslått en betydelig satsing på lærlingeordningen, noe som ville hjulpet flere unge bedre inn i arbeidslivet. Frafallet i mange yrkesfag i videregående skole er en utfordring, både for den enkelte og for oss alle. En bedre lærlingeordning kan bety en stor forskjell for mange unge. Dessverre har AP stemt mot alle forslagene. Da hjelper det lite at Stoltenberg kaller inn partene til møte, når han selv ikke vil gjøre noe for å bedre situasjonen.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser