Nok skyggeboksing om Klima, AP

Aps Marianne Marthinsen later som om FrP lever i et vakuum i klimapolitikken. Hun spør seg om FrP er for eller mot politiske tiltak for å kutte CO2-utslipp. Ærlig talt – kutt ut spillet. For en måned siden behandlet Stortinget klimameldingen. FrP fremmet en rekke fornuftige tiltak som ville bidratt til å kutte CO2-utslipp. Noen ville gitt resultater på kort sikt, andre på lengre sikt. Flere av tiltakene endte sågar opp i klimaforliket, selv om FrP ble ekskludert fra avsluttende forhandlinger. Tror virkelig Marthinsen at FrP ville fremmet slike forslag dersom vi mente CO2-utslipp ikke var det minste problematisk? Hva slags logikk er det som driver AP når de klarer komme med slike meningsløse utspill mot andre partier?

Det er riktig at FrP ikke gjør klimapolitikk til et spørsmål av religiøs karakter. Jeg gremmes når dagens regjering snakket om at forrige klimamelding satte kloden på en ny kurs, at vi står ovenfor utfordringer av bibelske proporsjoner. Jeg mener vi ikke bare skal se på verst tenkelige scenario når klimapolitikk utformes. Vitenskapsdebatten skal stimuleres av politikerne, ikke avsluttes slik rødgrønne politikere stadig forsøker. Men dette betyr ikke at FrP sier nei til tiltak som kutter CO2-utslipp. FrP har støttet at Norge skal arbeide med å utvikle CO2-renseteknologi, selv om jeg er svært kritisk til måten regjeringen har gjennomført Mongstad prosjektet på. Samtidig har både Per Willy Amundsen og undertegnede advart mot å bruke penger på kostbare klimatiltak med marginal effekt. Selv i klimapolitikken må man prioritere knappe ressurser på god og grundig måte.

Marthinsens frustrasjon bunner nok mest i at FrP finner andre løsninger enn regjeringen, og spesielt at vi misliker regjeringens forbudslinje. Et eksempel er kollektivtrafikk. Regjeringen vil tvinge folk over til kollektivtrafikk gjennom forbud, restriksjoner og avgifter. FrP har derimot foreslått at arbeidsgiverbetalt kollektivkort skal være skattefritt. Regjeringen har selv anslått at dette vil gi 175.000 flere kollektivreisende og tilsvarende færre bilister. Kollektivselskapene vil få over 2 mrd kroner i økte inntekter, langt mer enn det koster staten i tapte skatteinntekter. Dette er formidable resultater, som vil finne sted fordi folk frivillig endrer adferd. Regjeringen er imot fordi det innebærer slike forferdelige ting som skattelettelser. Tilsvarende kunne jeg vist til fornybar energi, kutt i industriens utslipp etc etc.

Regjeringen skryter ofte av godt klimasamarbeid med industrien. Et slikt samarbeid er viktig, fordi vi må stimulere en miljø- og energivennlig næringsutvikling, uten at man tvinger næringslivet ut av landet. La meg derfor minne om at NHO i sin velgerguide 2009, ga FrP første plass i kategorien klimapolitikk.

Marthinsen, la oss gjerne diskutere hvilke tiltak som er best for å kutte CO2-utslipp. Men spar meg for mer skyggeboksing.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser