Pisk eller gulrot på bussen?

Nok en gang forsøker de øvrige partier å piske folk ombord på buss og tog. Hvorfor ikke heller lokke med noe positivt? Dessverre er preger forbud, avgifter og restriksjoner stortingsflertallets miljøpolitikk i praksis. Nå skal private parkeringsplasser kunne avgiftsbelegges med tvang. Målet er å få flere til å reise kollektivt.

FrPs tilnærming er å gjøre kollektivreiser mer attraktivt, blant annet gjennom økt frekvens og lavere pris. I Stortinget har FrP foreslått at arbeidsgiverbetalt kollektivkort skal være skattefritt. Regjeringen har anslått at dette vil flytte 175.000 bilister over til kollektive transportmidler. Dette vil gi kollektivselskapene over 2 mrd. kroner i økte inntekter, langt mer enn det koster staten i tapte skatteinntekter. Kollektivselskapene kan dermed styrke tilbudet i tråd med økt etterspørsel. Disse positive resultatene vil finne sted fordi folk frivillig ønsker å endre adferd. Men stortingsflertallet er umiddelbart negative fordi det handler om skattelettelser.

Det er åpenbart at i kampen mellom gode, praktiske miljøløsninger og statens inntekter, så vinner sistnevnte – alltid. De øvrige partier må slutte å se på flere avgifter som beste løsning på miljøutfordringer. Dette er negative virkemidler som skaper konflikt, gjør folk flest misfornøyde og skaper dårlig engasjement for problemstillingen. De øvrige partier bør heller innta en holdning hvor man spiller på lag med befolkningen fremfor å forsøke tekkes noen små interessegrupper.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser