APs uansvarlige økonomiske politikk

I NRK Debatten torsdag kveld gjentok Statsministeren Stoltenberg nok en gang sitt kampanjemantra om at FrP fører en uansvarlig økonomisk politikk. La meg minne om at den røde tråden i FrPs alternative statsbudsjett har vært følgende:

1) Kutt i offentlig sektor

2) Styrking av offentlige investeringer

3) kutt i skatter og avgifter

For 2012 budsjettet foreslo vi kutt i offentlige utgifter med ca 15 mrd netto. Samtidig foreslo vi kutt i skatter og avgifter med 21 mrd kr. Ja, vi bruker mer oljepenger enn de øvrige partiene, men ikke til å øke offentlig sektor, slik mange tror. Oljepengebruken går til investeringer og skattelettelser. Det er bærekraftig, fordi det styrker fremtidig verdiskapning.

Skal man først diskutere “uansvarlig økonomisk politikk” så bør vi se på noen brister i Stoltenbergs logikk og ressonnement :

 • Hvorfor blir det inflasjon når FrP vil investere mer i samfunnsøkonomisk lønnsomme veier og jernbaner, men ikke inflasjon når oljeindustrien planlegger å øke sine investeringer neste like mye som statens totale vei- og jernbanebudsjett for 2012?
  Det er manipulerende når Stoltenberg sier 20 mrd mer til oljeinvesteringer ikke betyr noe for økonomisk aktivitetsnivå, mens 6 mrd oljekr til skatteletterlser og veibygging ville satt norsk økonomi over styr (SSB har forøvrig gjort beregninger som anslår at FrPs budsjettalternativ ville gitt økt BNP, økt sysselsetting, lavere inflasjon og lavere rente. Uendret kronekurs).
 • Hvorfor er det ansvarlig å skyve veiinvesteringer ut i tid for i mellomtiden spare pengene i oljefondet, når regjeringens egne tall viser at veikostnadene øker raskere enn oljefondets avkastning?
  Penger til 1 km vei i 1998 ville i 2012 bare gitt 0,74 km vei (inkludert inflasjon og avkastning i oljefondet)).
 • Hvorfor er det ansvarlig å låne oljepenger ut til Tyskland til 1,8% rente og låne penger til norske bomveier fra utlandet til 2,9 % rente, men uansvarlig å bruke de samme oljepengene til norske veier?
  Bomveier er en lite effektiv måte å finansiere veier, fordi man tar opp et lån som bilistene senere skal nedbetale. Det gir betydelige rente og administrasjonskostnader. På toppen tvinges bilistene til å betale langt høyere rente på lånet enn hva Tyskland betaler for å låne norske oljepenger!
 • Hvorfor er det ansvarlig å bygge ut intercity tog på Østlandet over 35 år, men uansvarlig om man komprimerer prosjektet og ferdigstiller samme prosjekt på 12 år?
  Oslo Economics sier fremskyndet nytteverdi vil øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet med 22 mrd kr.
 • Hvorfor er det uansvarlig når FrP vil organisere veibygging gjennom statlig foretak, men ansvarlig når flyplasser organiseres gjennom statlig foretak?
  I kronikk i Aftenposten 12.02.08 anbefalte Finansminister Sigbjørn Johnsen (daværende fylkesmann) at Statens Veivesen og Jernbaneverket skulle organiseres som statlige foretak, tilsvarende Avinor. Det ville øke muligheten for langsiktig planlegging og finansiering. FrP har fremmet forslag om dette, men da får vi ikke støtte.

Det er ikke uansvarlig økonomisk politikk å investere i Norge. Det er uansvarlig å ødsle bort vår oljeformue…

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser