Lykkelandet og manglende veivalg

Mye går bra i Norge. Høye oljepriser og lave importpriser smører norsk økonomi. Europas ulykke gir Norge lav rente. Selv uten å endre en ting i Norge, har vi blitt rikere rett og slett fordi ting har endret seg i verden rundt oss. Desverre virker Regjeringen tilfreds med seg selv og tar æren. De ignorerer i stor grad at oljenæringen er en sterk katalysator i norsk økonomi, og de skal investere over 200 milliarder kroner neste år. Det er rundt ti ganger mer enn det staten bruker på veiinvesteringer. Det burde gi noen perspektiver.

Regjeringen har beskrevet budsjettet som stramt. De gir inntrykk av tøffe prioriteringer. Men handlingsregelen er mer romslig enn noen sinne. Budsjettets utgifter er hele 1 065 milliarder kroner. Det er 62 mrd. kroner mer enn 2012. Utgiftene øker med 6 pst., langt mer enn lønns- og prisvekst. I tillegg brukes milliarder oljekroner utenfor handlingsregelen, som lånemidler, men kanskje viktigst av alt utgiftene til statlig petroleumsvirksomhet gjennom Petoro. Dette utgjør 28 mrd. kroner og overstiger altså de 26 mrd. kronene regjeringen skryter av at de bruker mindre enn handlingsregelen gir rom for. Men det burde være åpenbart for de fleste at også oljeinvesteringene har press-effekt i økonomien.

Bygg landet
Regjeringens målestokk for ansvarlig økonomisk politikk er om de bruker mindre penger enn handlingsregelen. Dette gir en falsk trygghet. FrP synes det er viktigere å se på hvordan pengene brukes. Virkningen er faktisk ulik avhengig av hvordan vi prioriterer og hva vi får for pengene.

Regjeringen skryter av “historisk” sterk satsing på vei. Ja, iallefall i kroner og ører. Men det blir stusselig når regjeringen bare skal bygge 15 kilometer firefeltsvei i 2013 og den riksveistrekningen som vil få størst reduksjon i reisetid er E6/E8 Tromsø-Alta med 6,5 minutter. Østlandet nedprioriteres, mens Vestlandet får enda mer bompenger. Det er påfallende hvordan skatter som ikke telles med i “skattenivået” økes betydelig av de rødgrønne. Over 13,5 mrd. kroner vil innkreves i bompenger i 2013.

Vi har en unik mulighet til å gjennomføre fornuftige realinvesteringer i Norge. Vi har mye kapital. Det er ledig entreprenørkapasitet i våre naboland. Dette er en god kombinasjon for å fjerne flaskehalser i norsk økonomi.

Regjeringen skryter av at det skal brukes 100 mrd. kroner mer på infrastruktur, men utelater at det er summen av satsingen i ti år. I samme periode vil økt tilgang på oljepenger innenfor handlingsregelen tilsvare hele 1 622 mrd. kroner. Da kan man ikke sies å ha prioritert infrastruktur slik handlingsregelen forutsatte.

Desverre fortsetter regjeringen med “klattefinansiering”. For eksempel skal Bergensbanen styrkes med 50 mill. kroner. Med slike bevilgninger tar det 64 år å ferdigstille prosjektet. Tilsvarende budsjettering ser vi på jernbanesatsingen forbi Moss. Målet er åpenbart ikke at man skal fullføre prosjektene raskt, men skryte av at man er i gang. Stoltenbergs nye favorittord «overoppfylle» har allerede fått en hul klang. Fullføringsansvaret skyver man over på fremtidige regjeringer. Men vi er beredt!

Fornyelse
Mens resten av Europa må gjennom smertefulle omstillinger øker Norges regjering offentlig forbruk og skjuler delvis konsekvensene av ineffektive systemer. Når til og med SV i Klassekampen klaget over økende byråkrati, er det åpenbart rom for forbedringer for å få mer velferd for hver skattekrone de inndriver.

En rapport for Akademikerne har antydet at offentlig sektor kan spare inntil 45 mrd kroner på bedre innkjøpsordninger. Vi kan få mer vei for pengene ved å legge ut lengre strekninger og med bedre konkurranse. På veistrekningen E 6 – Dovrebanen Mjøsa sparte man på denne måten 0,8 mrd. kroner.

Det er lyspunkter i budsjettet. Omregistreringsavgiften reduseres, vrakpanten økes og minstefradraget økes noe. Men regjeringens mantra om å holde 2004-skattenivå gjør at andre må ta støyten. Avgiften på alkoholfrie drikkevarer øker, en del enslige i skatteklasse 2 vil oppleve skatteskjerpelser, og formuesskatten økes for hytter og næringsbygg gjennom oppjusterte ligningsverdier. Jeg tør spå at dette blir en årlig tradisjon om de rødgrønne også vinner neste valg. Våre små og mellomstore bedrifter hadde nok heller ønsket seg, og fortjent, bedre avskrivningsregler.

Budsjettet mangler da også viktige grep for næringslivet. Økte tollbarrierer er ingen god medisin i en tid hvor vår eksportnæring og fiskeri er avhengig av gode handelsrelasjoner.

Beredskap
Årets store skuffelse er den svake satsing på sikkerhet og beredskap. Vi skulle ta lærdommer fra Gjørv kommisjonen som påviste at sikkerheten var bedre i regjeringens festtaler enn den var i virkeligheten. Vi må gi vårt politi, brann- og helsevesen ressurser som gjør at de effektivt kan håndtere sine oppgaver i krisesituasjon. Dessverre viser budsjettet at regjeringen fortsatt mangler tilstrekkelig handlekraft.

Sykehus
Vi har tusenvis av dedikerte helsearbeidere som står på, med stolthet for yrket. Regjeringen foreslår 1,7 mrd. kroner til mer pasientbehandling, men vi må også sikre at sykehusenes datasystemer snakker sammen med hverandre og med kommunale helsetilbydere. Vi ser ingen overordnet satsning på IKT og ingen investeringsrammer for bygg og medisinsk -teknisk utstyr. Det mangler også omstillingsmidler for sykehusene i helse sør-øst, det vil kunne medføre at sykehuskrisen på Østlandet fortsetter. Her må det gjøres grep.

Fremskrittspartiet vil bedre mobilisere ledige ressurser hos de private helsetjenestene, slik at landets befolkning får best mulig tilbud. Regjeringens ideologiske motstand mot det private initiativ går dessverre utover folks helsetilbud. Det skal ikke være lommeboken som bestemmer hvor lenge man skal stå i helsekø. Dessverre viderefører regjeringen en slik politikk.

Alternativt forslag
Jeg kan allerede nå love at Fremskrittspartiets alternative budsjettforslag vil vise en mer ansvarlig bruk av skattebetalernes penger, med bedre satsing på de riktige tingene. Vårt alternativ vil i større grad sikre en sunn økonomi i Norge fremover med tryggere og mer fremtidsrobuste bedrifter og arbeidsplasser.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

13 Comments

 1. Da Siv Jensen ba om 4 milliarder til sykehusene, sa Stoltenberg at det var uansvarlig pengebruk. Men når man ser på alt det som den rødgrønne regjeringe ikke har fått gjort, og veier opp imot hva det har kostet oss skatteytere at man absolutt intet har fått gjort, så blir valget til neste år meget lettere for mange.

  Vi trenger en veldig sterk Frp for å bremse opp Høyres forsøk på å bli det nye “Arbeiderpartiet”. Frp skal være så sterk, at Høyre ikke vil kunne danne regjering med venstre og krf.

  Vi bør ha en hel blå regjering i 2013. Alt annet vil bli uansvarlig. Fortsetter de rødgrønne ved makten, så fortsetter katastrofen for Norge som jeg allerede har skrevet om.

  http://www.nyhetsrullen.no/hjem/106-nrp

  • Du vil finne at verken Spetalen, Rimi Hagen eller Kristian Sveaas har verv eller deltar på FrPs møter. I motsetning til AP, som gir styreverv til LO folk, skattebetalernes penger til Røkke, etc etc

 2. Jeg stemmer kun FRP pga at jeg vil ha en real forandring i NORGE.
  Jeg er mye enig i Frp sin politikk men ditto uenig, men jeg orker ikke mere av den rød grønne….
  Jeg føler jeg er en vanlig mann i gata og jeg har fast jobb og skatter på lik linje som alle andre.
  Det som provoserer meg er som følger:
  Avgifter for alt, Byrokrati(flåsete sakt men pisser du i naturen så må du skatte av det)
  Savner friheten av å være et selvstendig menske, uten at makta skal fortelle deg hvordan du skal leve..
  At jeg er en stor miljø synder pga jeg ikke har råd til å ha NY bil…(skatter og avgifter)
  At jeg er en miljø synder pga økonomien ikke strekker til med å være en miljø forkjemper…
  Og ikke minst uansett hva en gjør så er det skattbart og ikke en gang men 3/4 gangen..
  Mye vil ha mere men Faens ap vil ha mere, ikke sant Sigbjørn hatte skatte…
  Og ang kameradei, er vel helt naturlig…
  Men det jeg savner er politikkere som har jobbet i feltet før de begynte å ha makt,,,
  Se på Jørgen Kosmo….
  Trur han har vært en snekker i sin lære…

 3. jeg vil heller la min del a voljeformuen gå til veibygging hvis det er mulig..det er innmari frustrerende og se mennesker dør i trafikken , strengt tatt p.g.a. visse mennesker som har vært i politikken i tredve år finner det betimelig å ha detta kortet å spille hver gang dem får motstand i politikken. type;”ok,men da bygger vi fem km vei så blir folk fornøyd” håååååån mor heeele befolkninga her å la oss alle dø på dårlig vei.dør vi på god vei kan vi ikke skylde på andre enn oss sjæl. norsk regjering har ikke blod på hendene. de dusjer tydligvis i det.

 4. Problemet er at politikerne stort sett har  tre mål her i livet. 
  Og det er å gjøre livet så surt og vanskelig for oss  som mulig, og det er å øke sin egen makt, og bruke oss og landets resurser til å berike seg selv.

 5. Jeg kan ikke få ropt høyt nok hvor mye jeg gleder meg til regjeringsskifte neste år. Og Solvik-Olsen, dere i Frp har noen “løse kanoner” som raskt kan lage støy/diskusjoner av ikke-tema, støy som påvirker velgerne til å tro at samarbeid Frp-Høyre ikke går. Ta diskusjoner på bakrommer, ikke via media. Så går dette veldig bra! 🙂

  • Frp er i faresonen til å bli spist av Høyre som er så mye større, noe ala Sp og Sv er i dag. Derfor smart å høre på Å.Haga (Dagsnytt18 i går) når hun poengterte noen forbedringer som skal gjøres i forkant når man er små. [1]

   Selvsagt vil en del i Frp komme med snodige utspill om trenden idag på meningsmålingene fortsetter. Dog, tvilsomt at gauken tar en Hallgeir Langeland-på-gressplenen-foran-stortinget, det får være måte på hvordan Rogaland skal være i sentrum. Andre er sikkert klare.

   [1] http://www.aardal.info/gallup.pdf

 6. Hvilken katastrofer for Norge fortsetter med rødgrønn regjering?
  Er det Europas laveste ledighet og den rekordstore veksten i våre egne lommebøker du tenker på?

 7. Viktig å bruke opp noen av oljepengene i form av fremtidige investeringer, f. eks infrastruktur, 100 % vedlikeholdte offentlige bygg, storsatsning på utdanning og mindre elever i klassene osv. Det er jo tross alt skolebarna som skal overta etter oss. Hva tror dere skjer med oljepengene (oljefondet) om finanskrisa blir 10 eller 100 ganger verre enn det den er i dag. Jo, det skal jeg si dere alle sammen, de forsvant i løse lufta alt sammen og uten et pennestrøk. Hvorfor ikke invistere i eget land for fremtiden mens vi ennå kan?? Hvorfor bygge et luftslott??

Comments are closed.