Offensiv satsing på å bygge landet

FrP vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Selvsagt vil vi det. Vi vil redusere statens omfang, kutte byråkrati, kutte statens kostnader, øke investeringene  og redusere skattenivået for å trygge velferd og arbeidsplasser. Dette vil øke vekstevnen i norsk økonomi.

Det skal lønne seg å jobbe. Det skal lønne seg for næringslivet å investere i Norge. Vi vil bruke handlingsrommet i norsk økonomi til å investere mer i infrastruktur, forskning og bedre rammebetingelser for næringslivet. Vi må rett og slett fjerne flaskehalsene i norsk økonomi, slik at vi får mindre press i økonomien i fremtiden. Dette krever at vi investerer litt mer oljepenger inn i norsk økonomi nå, slik at vi øker vekstevnen på sikt.

FrP vil samtidig kutte byråkratiet og unødvendige utgifter. En rapport utarbeidet for Akademikerne viser at vi kan spare rundt 45 milliarder kroner på å effektivisere offentlig innkjøp av varer og tjenester. Selv SVs leder Audun Lysbakken har uttrykt frustrasjon over økende byråkrati. Da trenger vi FrP i regjering, slik at effektivisering av offentlig sektor blir en oppgave og ikke bare en festtale.

De rødgrønne må forklare hvorfor det blir inflasjon om vi bygger veier, men ikke inflasjon om vi investerer i vindmøller eller oljeplattformer. Handlingsregelen er full av hull og må erstattes av en økonomisk politikk som ser på infrastruktur som en investering og ikke bare som en utgift. Vi trenger en økonomisk politikk som ser forskjell på forbruk og investeringer, på penger bruk i Norge og i utlandet.

Vi må slutte å spare oss til fant. Det er meningsløst at vi låner ut våre oljepenger til lav rente mens bilistene må låne penger fra utlandet til høy rente for å bygge veier. Det er som å kjøpe dyrt og selge billig. Det er ikke ansvarlig økonomisk politikk, det er oppskrift på å sløse bort pengene. Det er FrP imot.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Du har et meget valid poeng om inflasjon (merk at ordets rette begrep egentlig betegner en økning i pengemengden – ikke prisnivået), og det lar seg selvfølgelig ikke logisk forklare. Enda viktigere: Det de rødgrønne, deg selv, og alle andre på stortinget virkelig bør forklare til folket, er hvorfor det er lovfestet at Norges Bank hvert år skal forsøke å øke prisene i samfunnet med 2,5%, og svekke den norske kronen med over 10% hvert 4. år. (Pris)inflasjonens opphav kommer ikke fra vei, vindmølle- eller oljeplattformbygging. Det kommer derimot direkte fra sentralbankens lavrentepolitikk, pengetrykking, og viktigst av alt, bankenes praksis med å skape penger ut av løse luften når de gir lån til sine kunder. For her er en reality check for folk flest: Pengene man låner i banken har ikke blitt plassert der av noen andre før man låner der – de skapes derimot som kreditt på ens bankkonto ved noen tastetrykk av banken. Jeg har vel likevel mine tvil på at noen av dere stortingsrepresentanter vil forklare dette på en logisk og fornuftig måte i overskuelig framtid.

Comments are closed.