Flere folk i jobb betyr færre folk i ledighet

I dagens Dagsavisen hevdes det at FrP angivelig vil kutte i Sykelønna og Dagpengene slik at de svakeste blant oss får det mye verre. Dette er usmaklig angrep fra AP og Fagforbundet, og den gamle AP avisen blir villig med på laget. Andre medier ble tilbudt saken men takket nei, Dagsavisen er derimot fortsatt lojale til AP. Vi ser allere konturene av APs skitne valgkamp – alt er lov for at AP skal beholde makten. Velgerne må ikke la seg lure. La meg oppklare hvorfor AP fordreier og forvirrer:

I vårt alternative statsbudsjett foreslår FrP mange tiltak for å få flere i arbeid og bort fra NAV og sykehuskøer. Dagsavisen, Arbeiderpartiet og Fagforbundet klarer åpenbart ikke tenke slik, og det resulterer i to sider med påstander om at FrP vil kutte i sykelønna og dagpengene. Det er fullstendig feil. FrP kutter IKKE i nivåene på sykelønna, dagpengesatser og lignende. Vi raserer IKKE velferdsstaten. Vi tror ikke folk blir friske av å kutte stønaden. FrP gjør derimot grep som medfører at færre folk trenger å motta dagpenger og sykelønn. Dagsavisen, AP og Fagforbundet glemmer å se på helheten i FrPs budsjettforslag. Med deres politiske historie burde også de forstå at alt henger sammen med alt.

FrP foreslår blant annet:
– økt bevilgning til pasientbehandling med 1,5 milliarder kroner,
– økt bevilgning til rehabilitering med 160 millioner kroner,
– økt satsing på psykiatri og rusomsorg med 429 mill. kr,
– fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger med kostnad 690 mill. kr,
– styrket Jobbstrategi i NAV 590 mill. kr,
– styrket tiltak for arbeidssøkere med 445 mill. kr,
– styrket Varig tilrettelagt arbeid med 229 mill. kr,
– styrket arbeidsavklaringspenger med 309 mill. kr.

Jeg antar dere ser en rød tråd? Disse satsingene mener vi vil medføre at færre går ledige eller står i helsekø. Dagsavisen og AP tror derimot at like mange vil stå i sykekø dersom sykehusene får 1,5 mrd mer til pasientbehandling. Det sier litt om deres mentalitet. Men som dere ser tar Fagforbundets Jan Davidsen feil når han sier FrP vil rasere sikkerhetsnettet. Tvert imot, vi styrker satsingen for å få folk tilbake i jobb. Det er urimelig av Davidsen å bruke ord som «katastrofe» når FrPs politikk medfører at flere kommer raskere i jobb og dermed ikke trenger motta sykelønn.

Dagsavisen må lære at når behovet reduseres så kan man kutte totale bevilgninger uten å svekke den enkeltes støtte. Det er jo interessant å dra parallellen til revidert budsjett 2012, hvor de rødgrønne kuttet bevilgningene til sykepenger med 2,3 milliarder kroner, 50 % mer enn FrP nå foreslår fordi de antok færre ville stå i sykehuskø. De kuttet dagpengeordningen med 1 milliard kroner, dobbelt så mye som FrP nå foreslår, fordi de antok færre ville være ledige. Og det skjedde da uten ramaskrik fra Fagforbundet. I tillegg har AP tidligere kuttet i bevilgningene til asylsøkere, fordi de antok at strenge asylpolitikk ville gi færre asylsøkere.

Men når FrP har samme tilnærming så får vi altså kritikk, selv om vi kan vise til store satsinger som sannsynliggjør slike resultat. FrP satser bevisst på økte bevilgninger til helsevesenet, arbeidsmarkedstiltak, lærlinger m.m.. Vi styrker næringslivets konkurranseevne og investerer kraftig i infrastruktur. SSBs beregning av FrPs budsjettforslag bekrefter økt sysselsetting og redusert arbeidsledighet. Det er altså en sammenheng. Vi forsøkte å forklare den til Dagsavisens journalist, men han videreformidlet heller APs oppkonstruerte “fakta”. Det er skuffende at Dagsavisen så åpent blir et organ for skitten rødgrønn valgkamp.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser