NTB, SSB og regnestykker

I følge NTB hevder SSB at FrPs alternative statsbudsjett bruker 8 mrd kr vi ikke har informert om. Det er fullstendig feil.

1. Vi foreslår å kutte statens utgifter ca 18 mrd, og kutter skatter/avgifter ca 23 mrd. Differansen på 5 mrd er økt oljepengebruk i statsbudsjettet. Det står omtalt på side 15 i vårt alternative statsbudsjett og er altså summen SSB sier vi har informert om.

2. Så sier SSB at vi angivelig ikke har informert om at vi bruker 5 mrd til å investere i vei og jernbane. Det er feil – se side 8 og 15, der står beløpet omtalt. Jeg nevnte det også konkret på vår pressekonferanse om budsjettet. Vi foreslår altså å opprette statlige investeringsselskap for vei og jernbane, og anslår at de vil kunne investere 5 mrd kr i 2013. Dette er ingen triksing, men er tvert imot standard prosedyre når man tilfører egenkapital til statlige selskaper. I budsjettet får for eksempel Petoro 28 mrd på den måten, Husbanken mottar 5 mrd.

3. SSB hevder vi har glemt å regne moms på avgiftslettelser. Nei, det har vi ikke. Se side 26-27 i vårt budsjett, og det står beskrevet spesifikt at lettelsen i drivstoffsavgift på 1 kr er 80 øre bensin/dieselavgift og 20 øre mva. Tilsammen en krone. Men SSB har lagt inn hele kronen på bensin/dieselavgiften, og så kommer mva tap i tillegg. Det er åpenbart en misforståelse, men skyldes ikke at FrP har tatt feil. Det har bare blitt lagt feil inn av SSB i deres modell.

FrP har altså IKKE holdt tilbake noe informasjon, og NTBs sak blir derfor ganske meningsløs. Når det er sagt, SSB overdriver altså FrPs økte pengebruk med 3 mrd kr (bommert på mva), og til tross for det så viser modellen at FrPs politikk gir økt BNP og sysselsetting, redusert inflasjon og rente. FrPs økonomiske politikk er altså robust og positiv for Norge. Nettopp det burde NTB skrevet mer om 🙂

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Er det ikke slik at regjeringen putter oljepenger inn i statlige selskaper som investeringer uten å kreve dem tilbake slik at det blir skjulte oljepenger investert? Det kan vel FrP også gjøre eller? Vil ikke en slik investeringspolitikk gi enda bedre utslag på det politiske regnskapet forutsatt at FrP får regjeringsmakt?

Comments are closed.