Ansvarlig å låne ut oljepenger gratis?

I FrPs forslag til statsbudsjett prioriteres investeringer i infrastruktur og bedre rammebetingelser til næringslivet. Vi foreslår også lettelser i inntektsskatten, som et bidrag til et mer moderat lønnsoppgjør. Det vil bedre norsk næringslivs konkurranseevne og sikre mange arbeidsplasser. I en urolig økonomisk situasjon er det viktig at gode industribedrifter ikke taper i den globale konkurransen pga stramme rammebetingelser og høyt kostnadsnivå.

Aps Marianne Marthinsen mener derimot at det er et ”økonomisk eksperiment” å øke investeringene i vei og jernbane (Oppland Arbeiderblad 12.12.12). Aps versjon av ”trygg styring” innebærer at vi sparer oljepenger i Danmark til 1 % rente fremfor å bygge ut samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur i Norge. Er det virkelig ansvarlig? FrP er uenig i at det er slik vi best sparer oljeformuen for våre barn. Vi vil bygge ut bedre veier og jernbane for å fjerne ”flaskehalser” i økonomien. Køer og lange omveier er en kostnad for næringslivet, og stjeler tid som man kunne brukt på jobb eller med familien. Analyser fra Cambridge Systematic International viser at for hver krone investert i norske hovedveier vil vi trolig få 3,49 kr tilbake. Men AP foretrekker 1 % rente fra Danmark.

SSB har gjort beregninger av FrPs alternative statsbudsjett. Deres konklusjon er at vi vil få økt økonomisk vekst, flere i jobb, lavere inflasjon og lavere rente. Det overrasker meg at AP advarer mot slike resultater

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Ja tenk om vi kunne satse en del mer på infrastrukturen i de deler av landet hvor man har den reelle verdiskapningen, dette ville ha spart miljøet og øket effektiviteten. Noe som vil betale seg mange ganger fremfor å kjøpe “coca cola” aksjer. Det er en skandale at man ikke tenker på infrastrukturen i f.eks. Bergens området. På og ved CCB Ågåtnes har man et helt fantastisk industriområde hvor en hver kan se at verdiskapningen er på topp, men infrastrukturen er helt elendig.
    Det værste er jo infrastrukturen mellom “offshore” basene på Vestlandet. Det foregår masse trafikk mellom disse basene og i Bergen ( tro det eller ei) kjører man over Danmarksplass ( som er et av Vestlandets mest utsatte nox områder )for å komme fra Stavanger og CCB Ågåtnes til Mongstad,Florø eller Kristiansund når man for rimlige midler kan ruste opp veien i fra Midttun til Espeland for å ungå kjøring gjennom Bergen. Men det er desverre ikke politisk vilje til å gjennomføre det.

Comments are closed.