Ansvarlighet og eksperimenter

I FrPs forslag til statsbudsjett prioriteres investeringer i infrastruktur og bedre rammebetingelser til næringslivet. Vi foreslår også lettelser i inntektsskatten, som et bidrag til et mer moderat lønnsoppgjør. Det vil bedre norsk næringslivs konkurranseevne og sikre mange arbeidsplasser. I en urolig økonomisk situasjon er det viktig at gode industribedrifter ikke taper i den globale konkurransen pga stramme rammebetingelser og høyt kostnadsnivå.

I Oppland Arbeiderblad 12.12.12. hevder Aps Marianne Marthinsen at det er et ”økonomisk eksperiment” når FrP vil øke investeringene i vei og jernbane. Aps versjon av ”trygg styring” innebærer at vi sparer oljepenger i Danmark til 1 % rente fremfor å bygge ut samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur i Norge. Er det virkelig ansvarlig? FrP er uenig i at det er slik vi best sparer oljeformuen for våre barn. Vi vil bygge ut bedre veier og jernbane for å fjerne ”flaskehalser” i økonomien. Køer og lange omveier er en kostnad for næringslivet, og stjeler tid som man kunne brukt på jobb eller med familien. Analyser fra Cambridge Systematic International viser at for hver krone investert i norske hovedveier vil vi trolig få 3,49 kr tilbake. Men AP foretrekker 1 % rente fra Danmark.

SSB har gjort beregninger av FrPs alternative statsbudsjett. Deres konklusjon er at vi vil få økt økonomisk vekst, flere i jobb, lavere inflasjon og lavere rente. Det overrasker meg at AP advarer mot slike resultater

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser