Aps falske kritikk om OPS-bompenger

Aps Ingrid Heggø er plutselig imot at vi bygger veier på avbetaling. Det er i så fall et enormt linjeskift fra AP. Jeg er helt enig i at bilistenes penger bør brukes til å bygge vei fremfor å betale renter. Men faktum er at nesten samtlige veiprosjekt idag bygges på avbetaling. Den rødgrønne regjeringen bevilger litt penger i statsbudsjettet, resten må finansieres av bompengeselskaper rundt om i landet. De låner penger, og bilistene må nedbetale lånene med bompenger. Regjeringen fører den politikken Heggø advarer mot. Jeg ser frem til at Heggø nå jobber for et regjeringsskifte.

Heggø kjefter på Høyre fordi Høyre vil låne penger til veibygging gjennom OPS prosjekter. Men AP gjør akkurat det samme – forskjellen er at OPS har et innslag av private aktører mens regjeringens prosjekter stort sett er offentlig styrt. For bilistene er det ingen forskjell – de må betale bompenger uansett. Her bør Høyre og AP snu.

Siste eksempel er Ryfast tunnelen i Rogaland. Prosjektet skulle koste 5,2 mrd kroner, hvor 4,8 mrd skulle dekkes med bompenger. Men for å låne pengene må bilistene dekke rente- og administrasjonskostnader på hele 5,1 mrd kr. Dermed kan veiprosjektet til 4,8 mrd kr koste bilistene 9,9 mrd kr totalt. Det er helt meningsløst.

Mens vår oljeformue i utlandet har økt med nær 3000 mrd kr, så har vi aldri lånt mer penger for å bygge veier. Neste år anslås bompengekostnaden å passere 13 mrd kr. Det er nesten 3000 kr i bompenger pr nordmann. Dagens system blir en parodi når vi toppen av alt låner ut oljepenger billig til Tyskland, som bygger motorveier, mens vi låner dyrere penger fra utlandet når vi realiserer bompengeprosjekter i Norge. På tide å tenke nytt! Og for Heggø – jeg tror du må tenke på nytt parti. FrP er de eneste som vil slutte å bruke bilistenes penger til å betale renteutgifter.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Bra !  det er med dette bompengetullet at uansett fra hvilken vinkel en ser på det, så blir det feil i forhold til alternativene.

    Det er i og for seg greit å bruke betegnelsen “bilistene blir flådd” til å betale unødvendige renter, når denne fåfengeligheten blir påpekt, men faktum er at HELE samfunnet blir flådd, vi er i bunn og grunn bilister alle sammen, denne måten å planlegge og ikke minst finansiere denne viktige samfunnssektoren på, får nemlig kostnadsnivået opp i nye høyder hver gang det blir åpnet en ny bomstasjon, eller prisene justert opp, og det skjer jo hele tiden.

    Ja det er jammen på tide å tenke nytt, og ta både planleggingen og finansieringen ut av statsbudsjettet, jobbe mer helhetlig ikke kladdevis som i dag osv., dog nytt og nytt “fru Blom” dette har naboene våre gjort hele tiden, dette foreslår de fleste eksperter på området også .

Comments are closed.