Behov og “behov” – om klimakvoter og regjeringen

Under dagens Kyoto-forpliktelser vil regjeringen selge 35 mill “EU-klimakvoter” og kjøpe 19 mill “CDM-klimakvoter” (kvoter opprettet i fattige land). Netto salg for Norge er 16 millioner klimakvoter. I DN 06.12.12 hevder Aps Kjetil Lund følgende: “Forutsatt at det blir en Kyoto 2-avtale, vil nok Norge ha behov for å kjøpe kvoter også i årene fremover.”

Hvilket behov sikter han til? Staten er nettoselger av klimakvoter. Eneste grunn til å kjøpe OG selge er at staten tjener penger på det. Staten selger EU kvoter for 100 kr/stk og kjøper CDM kvoter for 75 kr/stk. Resultatet er at det er flere kvoter i omløp totalt sett.

I den grad det er «behov» for å kjøpe/selge så er det for å fylle statskassen. Men det har lite med klimapolitikk å gjøre.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser