Klimakvoter og useriøsitet

Jeg kom i skade for å tråkke regjeringen på tærne vedr klimakvotekjøp fra fattige land. Overskrift er riktignok litt misvisende – FrP snur ikke i spørsmålet, vi har lenge vært skeptisk til kjøp av klimakvoter fra utlandet (for eksempel i Bergens Tidende 31.03.2012 og Dag og Tid 23.04.10 side 5). Men som forventet går Statssekretær Kjetil Lund (AP) til «motangrep» i Bergens Tidende i ettermiddag. Mindre forventet var hans lave saklighetsnivå. Svært lite spalteplass brukes på saken, det meste handler om å spre eder og galle mot FrP. Og jeg er visst både tullete og useriøst. Ja ja. Beklageligvis glemmer han fakta – og feil på alle punkter unntatt ett.

FrP sier ikke nei til all kvotehandel, men vi vil revurdere CDM kvoter. Ergo er eksempelet hans bare tull.
FrP har i flere år stilt spørsmålstegn ved CDM kvotene, ergo er dette fortsettelsen av en lang linje fra FrP
FrP er ikke imot regnskogsatsingen, men vi vil forsikre oss om langsiktige resultat. Derfor reduserer vi bevilgninger i år fordi vi tror ikke pengene vil bli utbetalt. Dersom vi var imot ordningen ville vi kuttet hele bevilgningen, det gjør vi ikke.
FrP er ikke mulig å kutte i overføringene til fornybar energi gjennom Enova, fordi den ordningen er overtatt av grønne sertifikater, som FrP var for. FrP har for øvrig foreslått å ØKE bevilgningene til Forskningssentrene for miljøvennlig energiteknologi og til forskning for Grønn Teknologi. Ergo tar Lund feil.
– FrP står IKKE alene om CDM kritikken. I BT har Naturvernforbundet vært kritisk. I dagens VG har Bellona en svært kritisk kronikk. Det er altså Kjetil Lund og regjeringen som står litt alene etter hvert.

Men ja, Lund har rett på ett punkt: FrP vil redusere bilavgiftene. Vi tror nye bilpark vil raskere redusere utslipp ved bruk.

Sannheten er at FrPs klimapolitikk står støtt. Vi stimulerer fornybar energi og ENØK, økt kollektivsatsing og infrastruktur for jernbane, vi støtter FoU på CO2-rens, havvindmøller, vi har en konkret varmesatsing og energieffektivisering i industrien, vi støtter elbiler i veitrafikken, vi vil at oljefondet investerer mer i fornybar energi og vi støtter at NorFund investerer mer direkte i utlandet (altså i stedet for å kjøpe kvoter fra andre gjør Norge investeringer direkte i prosjekter) etc etc. Men, vi evner også å si nei til kostbare symbolprosjekt med kun marginal effekt. Derfor sier vi nei til å kaste ut oljefyren, vi sier nei til Fullskala CO2-rensing på Mongstad og vi sier nei til mange prosjekter for elektrifisering av norsk sokkel (men noen er vi for).

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser