LO-Flåthens skitne valgkamp

I Aftenposten i dag velger LO-Flåthen en rar strategi. Han kjefter på FrP der vi burde fått ros. FrP har foreslått endringer i statsbudsjettet som vil gi ØKT satsing på pasientbehandling ved norske sykehus, ØKTsatsing på lærlinger, FLERE arbeidsmarkedstiltak og bedre rusomsorg. FrP har IKKE foreslått normert sykemelding. Fremfor å gi annerkjennelse til dette, velger han å fremme usanne påstander om at vi vil svekke sykelønnsordningen. Flåthens tilnærming sier mye om LO’s valgkampstrategi .

Det er bekymringsfullt at over 300.000 personer mottar uføretrygd, og at tilstrømningen er på over 30.000 hvert år. LOs leder nøyer seg med å si at «slik er det». FrP vil i stedet gjøre noe med det. Vi vil gi disse personene et bedre tilbud, slik at flere får muligheten til å komme i jobb. Det er ofte den beste løsningen for den enkelte og for samfunnet.

FrP tror selvsagt ikke at en slik satsing er gratis. Tvert imot. FrP foreslår å bevilge over fire milliarder kroner ekstra til få folk tilbake i jobb. Vi tror faktisk det er mulig å få resultater av en annen og bedre politikk. Som følge av de mange tiltak nedjusterer vi bevilgningene til sykelønn, dagpenger og uføretrygd. Vi presiserer at vi IKKE reduserer ytelsene. Vi gjør budsjettendringer fordi når flere er i jobb og færre står i sykehuskø så vil færre personer trenge motta sykelønn og dagpenger. Dette er dog et anslag – skulle det vise seg at vi har bommet på anslagene, så må vi selvsagt tilpasse det med nye bevilgninger i revidert statsbudsjett til sommeren. Dette gjør da også AP hvert halvår, så Flåthen burde være kjent med hvordan statsbudsjettet behandles.

Her er listen over FrPs foreslåtte hovedtiltak i vårt alternative statsbudsjett:

– økt bevilgning til pasientbehandling med 1,5 mrd kr,
– økt bevilgning til rehabilitering med 160 mill kr,
– økt satsing på psykiatri og rusomsorg med 429 mill kr,
– fjerne arbeidsgiveravgift for læringer med kostnad 690 mill kr,
– styrket Jobbstrategi i NAV 590 mill kr,
– styrket tiltak for arbeidssøkere med 445 mill kr,
– styrket Varig tilrettelagt arbeid med 229 mill kr,
– styrket arbeidsavklaringspenger med 309 mill kr.

Flåthen må gjerne være uenig i prioriteringene – vi er opne for innspill og synspunkt. Men å hevde at en slik satsing ikke vil noe synlig resultat er en hån mot norske sykehus og støtteapparatet for dagens arbeidsledige og uføretrygdede.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser