Balanserte skattelettelser nødvendig

De siste ukene har igjen debatten om formueskatten preget skattedebatten. Det er viktig at skattedebatten ikke handler bare om formueskatten. Vi må sikre en god balanse i skattepolitikken.

FrP vil jobbe for at formueskatten reduseres og på sikt fjernes. Misforstå meg ikke. Det er programfestet og har blitt gjenspeilt i våre alternative statsbudsjett. Men der Høyre vil at formueskatten skal få halvparten av deres lille pott til skattelettelse, så vil FrP sikre en bedre balanse. Lettelser i formueskatten må gå hånd i hånd med forbedringer i avskrivningsregler for næringslivet, fjerning av arveavgiften, fjerning av arbeidsgiveravgift for lærlinger og ikke minst – vi må la folk flest beholde mer av sin arbeidsinntekt. Alt dette vil også styrke norsk næringslivs konkurranseevne og stimulere flere personer til å jobbe mer. Det trenger norsk økonomi.

Vedrørende formueskatten mener vi innslagspunktet må økes til rundt 30 millioner kroner. Da vil trolig ca 645 tusen nordmenn slippe å betale formueskatt – vanlige folk som har spart i bolig, gründere og småbedriftseiere. Ca 6000-7000 personer vil fortsatt betale den. Samtidig har FrP sagt skatteprosenten får bli uendret, noe som gjør at statens tapte inntekter totalt sett er lavere med FrPs forslag enn Høyres forslag. Det gir rom for bedre balanse i skattepakken til FrP.

Formuesskatten er en skatt som ikke tar hensyn til bedrifters lønnsomhet, og den tapper bedriftene for kjærkommen kapital. Den betales kun av norske bedriftseiere, og favoriserer dermed utlendinger som driver virksomhet i Norge. FrP er uenig med de som forsvarer formueskatten ved at bedriftene i stedet kan lånefinansiere videre utvikling. Det er ikke god næringspolitikk at staten inndrar kapital fra næringslivet samtidig som store deler av statens egen formue spares i utlandet

Under de rødgrønne er statens utgifter blitt 404 mrd kr høyere i 2013 enn i 2005. Skattetrykket har økt, selv om det offisielt er ”uendret”. Dette fordi en rekke oppgaver nå finansieres direkte, for eksempel via bompenger, energiavgifter og økt bruk av eiendomsskatt. I dette bildet har Høyre sagt de skal gi maks 25 mrd kr i skattelettelser, og altså halvparten i formueskatt. FrP mener vi må ha større ambisjoner. Folk flest bør få beholde mer av sin inntekt.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser