Kostbar symbolpolitikk

Norge har 4000 milliarder kroner spart i utlandet, hvor blant annet Danmark får låne penger til 1 % rente. Samtidig vil Høyre og AP låne penger fra utlandet til utbygging av vei og jernbane i Norge – til en rente som er 2,5 eller mer %. Dermed låner ut egne penger billig, og låner inn andres penger dyrt. De kaller det “ansvarlig økonomisk politikk”. FrP kaller det sløsing. Når skal folk reagere på slik symbolpolitikk?

I Dagens Næringsliv i dag snakker Høyre om å låne penger til utbygging av intercity tog rundt Oslo. På Vestlandet skal E39 bygges med bompenger. Det er helt meningsløst. Bompengeprosjekter finansieres i all hovedsak fra Kommunalbanken, som finansierer seg 97 % i utlandet. Samtidig sparer Oljefondet hele sin kapital i utlandet. Både Kommunalbanken og Oljefondet er 100% statlig eiet. Dermed sitter staten og låner penger ut med en hånd, og låner penger hjem med den andre. Presseffekten i norsk økonomi blir altså uendret om man bruker oljefondets kapital til å bygge vei/jernbane fremfor å låne penger gjennom Kommunalbanken. Men vi kan slippe å betale dyrt for å bygge landet med andres penger.

Folk bør ikke la seg lure av slagord om “ansvarlig økonomisk politikk”.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

  1. Etter min fattige Stutumkunnskap om politikk, så høres dette ut som en tilsiktet u-hjelp til Danmark. Det trenger ikke danskene, for de har jo større BNP enn Norge og sliter vel ikke så fælt økonomisk.
    Det jeg ønsker er for eksempel at staten Norge kunne bruke det som er nødvendig av midler på å bygge og oppgradere veier og jernbane her i landet. Men så finnes det røster i politikken som påstår at dette er inflasjonsdrivende, og jeg fatter ikke at det er mulig.
    Etter min mening må det være bedre å investere norske penger i langsiktige og samfunnsbyggende aktiviteter her i landet enn å sette dem i Coca Cola-industri og annen verdiløs møkk!

  2. Vestlandet taper store summer hvert år pga dårlige veier og bommer. Hvor mange trailere med laks går det i døgnet.
    Vi låner enda mer fra Tyskland. Så vidt jeg vet har Norge lånt penger til opp mot 6%

Comments are closed.