Formueskatten svekker norsk næringsliv

Jeg får tidvis henvendelser om formueskatten og FrPs standpunkt. Her gjør jeg rede for viktige momenter.

Hva mener du – er det rettferdig at et globalt konsern som Coca Cola slipper formueskatt, mens familieeide Aas Bryggeri skal betale formueskatt. De konkurerer i samme marked, men Coca Cola har bedre rammevilkår. AP mener det skal være slik, FrP er uenig. Det er derfor viktig å få debatten inn på riktig spor. Dette handler om norske arbeidsplasser og verdiskapingen, mens Stoltenberg har gjort det ene og alene til en debatt om nullskatteytere.  Stoltenberg er i så måte en råpopulist siden finansdept skriver at det vil være sjelden at rike folk blir nullskatteytere. Vi skal også huske at det er over 400.000 nullskatteytere, og tallet har økt under Stoltenberg.

I noen media påstår man det er forvirring i FrP om tema. Det er det ikke. FrPs politikk fremkommer tydelig i partiprogrammet – vi vil ”arbeide for å fjerne formueskatten”. Merk at det ikke er programfestet noen konkret tidsperiode, mens media har gitt inntrykk av at vi skal fjerne alt på ett år. Vi ønsker en gradvis tilnærming slik at vi samtidig kan tette skattehull for å hindre nullskatteytere som følge av smutthul i skattesystemet.

Behovet for endring er stort. I Klassekampen før jul 2012 påpekte næringsminister Giske (nok en gang) at formueskatten er uheldig for investering i produksjonskapital. Men på spørsmål om hvordan han vil endre dette, er svaret at det er behov for «noen utredninger og litt skatteteknikk». Dermed bekreftet han at etter 7,5 år i regjering har de rødgrønne altså ikke peiling på hvordan de skal ivareta grundere og små/mellomstore bedrifter.

Stoltenberg ser derimot bort fra alle skavanker, og gjør debatten om til nyllskatteytere. Han bør bli mer redelig. Vedr nullskatteytere sier Finansdepartementet at det er et lite problem. Hvorfor gjør AP det da til et stort? AP gir inntrykk av at fjerning av formueskatten vil gjøre en masse rikfolk til nullskatteytere. Det er ikke finansdepartementet enig i. Nullskatteytere skjer fordi de har TAPT penger i året som gikk, eller at de bruker et «skattehull» som Stoltenberg selv har innført. Det er derfor ren populisme å late som om det blir mange nullskatteytere uten formueskatt. I brev til FrP skriver departementet:

«At noen få skattytere med stor formue betaler svært lav eller ingen skatt utenom formuesskatt i enkelte år, kan for eksempel skyldes at de finansierer konsum med utbytte innenfor skjermingsfradraget eller inntekter som er tatt ut og beskattet tidligere. Skattytere kan også ha lav eller ingen skattepliktig inntekt enkelte år som følge av at inntekter, herunder utbytter og spesielt gevinster, er ujevnt fordelt over tid eller fordi de har store fradrag for tidligere års underskudd i næring. En varig situasjon med null skattepliktig inntekt er trolig sjelden for formuende personer.»
Kilde: Se svar på spørsmål b og C: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Budsjettsporsmal/60810/Fremskrittspartiet722/?query=skjermingsfradrag&all=true&parti=

I tillegg utelater AP notorisk å regne med selskapsskatt når skattebelastning vurderes. Men finansdept regner selskapsskatt med når de regner kapitalinntekt! I skattereformen av 2006 sier regjeringen at selskapsskatt og utbytteskatt må sees i sammenheng, og at summen av de gjør at kapitalinntekter og lønnsinntekter er tilnærmet likestilt. Olav Thons porteføljeselskaper betalte til sammen 431 millioner i selskapsskatt. Å hevde dette ikke er bidrag til samfunnet vitner om manglende foreståelse for tema.
(Ref Menon rapport: http://menon.no/upload/2012/11/05/selskapsskatt-knyttet-til-private-bedriftseiere-i-norge_revidert-2.pdf)

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser