Bygg landet, ikke gi det bort.

 

Norge har 4000 milliarder kroner spart i utlandet, hvor blant annet Danmark får låne penger til 1 % rente. Samtidig vil Høyre og AP låne penger fra utlandet til utbygging av vei og jernbane i Norge – til en rente som er 2,5 eller mer %. Dermed låner ut egne penger billig, og låner inn andres penger dyrt. De kaller det “ansvarlig økonomisk politikk”. FrP kaller det sløsing. Når skal folk reagere på slik symbolpolitikk?

Høyre vil låne penger til utbygging av intercity tog rundt Oslo, mens AP vil skyve det ut i tid. På Vestlandet vil både AP og Høyre at E39 skal bygges med bompenger. Det er helt meningsløs økonomisk politikk.

Bompengeprosjekter finansieres i all hovedsak fra Kommunalbanken, som finansierer seg 97 % i utlandet. Samtidig sparer Oljefondet hele sin kapital i utlandet. Både Kommunalbanken og Oljefondet er 100% statlig eiet. Dermed sitter staten og låner penger ut med en hånd, og låner penger hjem med den andre. Presseffekten i norsk økonomi blir altså uendret om man bruker oljefondets kapital til å bygge vei/jernbane fremfor å låne penger gjennom Kommunalbanken. Men vi kan slippe å betale dyrt for å bygge landet med andres penger.

 

Neste gang AP og Høyre snakker om ”ansvarlig økonomisk politikk” så vet du at det koster skattebetalerne og bilistene dyrt.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

 1. En av de årsakene, til at vi krever ny regjering. Slik at vi unngår inkasso prinsippet, som regjeringen legger opp til i dag.

  Det er et faktum, at Norge vil tjene på skatte og avgifts lette, da dette stimulerer til økt produktivitet, økt kreativitet og ikke minst økt inntekt til staten ved økt sysselsetting,
  Økt produktivitet = økt kjøp/salg = økt inntjening til bedrift = økt inntjening til stat.
  Økt kreativitet = økt marketsandel = økt inntjening til bedrift = økt inntjening til stat.
  Økt sysselsetting = økt kjøp/salg = økt inntjening til bedrift = økt inntjening til stat.
  Økt inntjening til stat = økt velvære = økt investerings grunnlag = økt generelle goder for samfunnet Norge.
  Dette har dagens regjering og andre sosialister aldri sett. Noe vi borgerlige har sett i lang lang tid. Dermed uforståelig, at sosialister ikke er interessert i å få fortgang til økt velvære for folk flest.

  Det har aldri vært kjekt å drifte et land til underskudd. Landet vil fort svekkes mot internasjonal økonomi, dersom vi ikke får en endring i dag.
  Vi kan ikke lengre, akseptere dette mrd. underskuddet, regjeringen legger opp til.
  September er måneden det gjelder. For økt stabilisering av norsk økonomi og indrastruktur, fra transport til helse til krimnal politikken, må man få til et sterkt FrP. Kun da, at man får se handlekraftig regjering, som stanser dagens galskap, som føres av dagens regjering.

Comments are closed.