Invester i infrastruktur

Det er rart hvordan Stoltenberg stadig påstår at handlingsregelen er en forutsetning for suksess i norsk økonomi. Han advarer kraftig mot å endre den, men faktum er at han i løpet av 8 år har uthulet regelen fullstendig.

De rødgrønne ser nå helt bort fra at oljepengene primært skulle gå til infrastruktur, forskning og skattelettelser. Finansministeren har skrevet i brev til Fremskrittspartiet at regjeringen ikke legger noen føringer på hvordan oljepengene brukes i budsjettet. Og når vi ser på statsbudsjettet vet vi at pengene i stor grad brukes til å blåse opp offentlig sektor og tilta seg faste, vedvarende utgifter. Det er ikke å investere i fremtiden.

Et annet moment regjeringen skjuler er at de tilfører norsk økonomi mange titalls milliarder kroner utenfor handlingsregelen, gjennom såkalt «formueomplassering». Det omfatter egenkapitalinnskudd i statsselskap, fond og transaksjoner på Oslo Børs. Statens oljeinvesteringer skjer UTENFOR handlingsregelen, tilsvarende når det tilføres penger til Statkraft, SAS, DNB, Aker, Hydro, opprettes såkorndfond etc etc. Dette sier mye om regjeringen.

I den rødgrønne regjeringen ser man på strømlinjer, flyplasser og flyselskap som verdige objekter for «formueomplassering», mens vei og jernbane oppfattes kun som løpende utgifter. Det mener jeg er et svært kunstig skille, og som viser en regjering med manglende forståelse for viktigheten og langsiktigheten av god landbasert infrastruktur.

FrP vil opprette to statlige investeringselskaper for vei og jernbane. Disse skal kunne planlegge, finansiere og sikre gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur. Dette er en god investering for vårt lokalmiljø, for norsk økonomi og for hverdangen til folk flest. Gode veier og jernbane kommer både oss og fremtidige generasjoner til gode. På tide at det anses som en investering.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser