Treforedling og øyensynlige bjelker

Vi må ikke «føre ting på utsiden av statsbudsjettet», advarer APs Torgeir Micaelsen i Aftenposten 02.05.13. Han forsøker å spille ut «ansvarlighetskortet» mot FrP, når vi vil gi rom for økte infrastrukturinvesteringer. Hva om han ser seg i speilet. Forrige uke foreslo regjeringen en pakke på 750 mill kr som angivelig skal redde treforedlingsindustrien. Av disse gis 500 mill kr til Investinor, et statlig selskap som opererer utenfor statsbudsjettet. Da kategoriseres pengene som «formueomplassering», og telles ikke med av handlingsregelen. Dermed driver AP flisespikkeri mot andre og ser ikke bjelken i eget øye.

Er pengene vel anvendt? Investinor hadde pr 4 kvartal 2012 ca 2,6 mrd kr udisponert, tilsvarende 70% av balansen. Hvorfor trenger de da ytterligere 0,5 mrd kr? Trolig for å få redningspakken til å fremstå som bedre enn den er. FrP vil heller bruke 0,5 mrd kr på bedre infrastruktur, bedre avskrivningsregler og mer FoU, men da ville pengene blitt synlige innenfor statsbudsjettet og vi hadde brutt med handlingsregelen. Budsjettreglene medfører dermed at skattebetalernes penger kanaliseres feil –rammebetingelsene for næringene endres ikke, men man overlater til byråkrater å bruke pengene på enkeltselskaper i en bransje som sliter. Nok en grunn til å endre handlingsregelen for bruk av oljepenger.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

Comments are closed.