Folk er for fornøyd?

Jens Stoltenberg tror folk ikke vil stemme på han fordi de har det for godt? Begynner vi å se litt “Bondevik tendenser” hvor man mister litt kontakt med grasrota?

Ja, mange har det godt i Norge. Men folk blir heldigvis ikke passive og likegyldige selv om ting er bra, heldigvis. De evner å se at ting kunne blitt gjort litt bedre enn hva Stoltenberg har klart. Dagens regjering har ikke klart å bruke oppgangstidene på å gjøre norsk økonomi mer robust. Tvert imot ser de at vi har blitt enda mer avhengig av høy oljepris. Det har han åpenbart vanskelig for å ta innover seg.

Folk flest ser at veksten i norsk økonomi primært har vært drevet av ekstremt høye investeringer i oljenæringen. Dette skyldes høye oljepriser, som ikke skyldes norske forhold. Denne veksten startet da også i 2003, slik at Stoltenberg overtok på et gunstig tidspunkt.

Rentenivået er svært mye lavere enn under Bondevik, men også det skyldes internasjonale konjukturer. Det offisielle skattenivået er derimot høyt, og hemmer norsk næringslivs konkurranseevne. I tillegg kommer bompenger, energiavgifter, eiendomsskatt som ikke er en del av skattenivå beregningen, og de har økt kraftig.

Folk klarer altså å skille mellom det som ville skjedd Norge pga forhold utenfor vår kontroll, og det som norske politikere har styring over.

Da ser man at selv om Stoltenberg er bekymret for situasjonen i europeisk økonomi, så velger han fortsatt å spare halvparten av oljeformuen nettopp i de landene.
Han varsler krisetiltak for norsk industri, men utsetter innføringen til 2014 og en ny regjering.
Både Gjørv-rapporten og Politiutredningen vitner om en regjering som har snakket pent om ting uten å levere tilsvarende gode resultater.
Han skryter ensidig av hvor mange flere ansatte det er i Norge, uten å snakke om at verdiskapingen pr innbygger har falt litt de siste 5 årene.
I OECD32 landene er gjennomsnittlig 15 % av arbeidskraften sysselsatt i offentlig sektor. I Norge er det dobbelt så høyt, og det skryter han av.
Han skryter av en vekst i sysselsettingen i landet, men hvor hoveddelen av veksten er utenlandsk arbeidskraft som raskt opptjener store rettigheter i det norske velferdssystemet. Det kan bli svært kostbart.

I en slik situasjon er det ikke nok å skryte av at man holder stø kurs, at man skal gjøre slik man alltid har gjort. Tvert imot, a forventer folk at man skal bruke skattebetalernes penger bedre, at man skal gjennomføre reformer som virker. Og derfor ønsker mange en ny regjering, inkludert meg.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

4 Comments

 1. Jens viser gang på gang at han ikke vet hvordan Ola og Kari egentlig har det. Jada, mange har det glimrende her i landet men så lenge vi har en 10 til 15% som faller utenfor er vi et usivilisert, usosialt samfunn. Et samfunn som ikke tar vare på sine svakeste er et lutfattig samfunn…

 2. Jeg venter egentlig bare på sosialistenes endelige konklusjon av egen fortreffelighet…At valg er en unødvendig affære. De vet jo hva som er best for oss fra vugge til grav.

 3. Apène har aldri tatt vare på de svake i samfunnet, det høres så fint ut i media, men loven når den settes ut i praksis så motarbeider den folket.
  Det er som Lysbakken uttalte i dagsrevyen for et par dager siden om arveavgiften vi og Frp vil avskaffe den, da sa lysbakken at det kun vil tjene de rike til å få enda mere, men nei arveavgiften er til hinder for de som har lite som ikke har råd til å løse ut foreldrenes formue og eiendom eller bedrift, de må låne penger og får de ikke låne så må de avskrive seg arveretten, hvem får da arven jo staten. Så de som er såkalte rike de har råd uansett å overta foreldrenes gods og gull for de har kapitalen som trengs. Det er som bompenger, de rike har ingen problemer å betale bompenger, men det er vi som har lite som sliter. Denne regjeringen må stikke fingeren i bakken og se hva de gjør med folkets økonomi, nei de vil ikke det har glemt hva 100 kroner er for noe, de tror alle har million inntekter. Husk når du/dere betale bompenger går litt eller bare smuler tilbake til felleskassen. Når di går i butikken og handler mat vet du at av det du betaler i kassen på Rema eller COOP går 60 til 70% i avgifter til staten. Da er min konklusjon at bedre å få kjøpe mat for pengene enn å betale bompenger for da er inntektene høyere til staten enn når vi betaler bompenger. Tenk på de bomselskap som nesten går på tap ingenting til felleskassen til Jens pluss tar eierne ut millioner i utbytte for at det er et AS selskap, galskap satt i system. FRP kjemp sammen med Kystpartiet siden Høyre ikke vil gi slipp på bompengene i Norge.

 4. FRP og deg Kjetil Solvik Olsen har du er svar til Kystpartiet? Kan du gi Kystpartiet en mulighet? Er Kystpartiet en mulig samarbeidspartner?
  Kan du ta Kystpartiet inn i varmen i talene, kan du forsvare kystpartiets holdninger og hva mener du om det jeg har uttrykket her på din side?
  Kan du gi noen svar på veien mot valget.
  Hva mener FRP om Ubåten ved Fedje med tusenvis av tonn kvikksølv ombord og andre skipsvrak som ligger som tikkende miljø bomber langs kysten.

Comments are closed.