Hvordan rødgrønne overdriver sin veisatsing

Hvordan kan en regjering fremstå som superoffensive innen veibygging, uten egentlig å bruke så veldig mye mer penger? Løsningen er åpenbar. Man innfører moms på veibygging. Da øker prisene med 25 %, og vips har man økt “satsingen” med 25 %. Men særlig mer vei blir det ikke. Dette bør du huske når de rødgrønne skryter av økt satsing i nasjonal transportplan. I forrige versjon var prosjektene stort sett uten moms, nå er de med moms. Ikke rart økningen virker stor.

I Rogaland skryter regjeringen av at de nå skal bygge Rogfast tunnelen på E39 strekningen. De skryter av at de bevilger ca 2,7 mrd kr til et prosjekt på 12,5 mrd kr. Men prosjektlederen for tunnelen anslår at statens mva inntekter er tilnærmet likt statens bidrag. Da lukter regjeringens løfter av lureri. Staten pålegger avgifter på egne prosjekter, og later som om de tar sin del av regningen når i praksis det eneste de gjør er å unnlate å innkreve avgiften. På toppen må bilistene dekke resten av regningen gjennom bompenger. Det er en meningsløs kostbar måte å finansiere veibygging. For mens vi låner ut våre oljepenger til Danmark til 1 % rente, så betaler norske bomveier i snitt 3,51 % i lånerente, og hvor mesteparten av pengene er lånt i utlandet. Det gir ingen mening. Rike Norge låner ut egne penger billig, og låner hjem andres penger dyrt.

FrPs løsning er å opprette statlige investeringsselskap for vei og jernbane. Disse kan tilføres oljepenger, akkurat som Avinor, Statnett og Statkraft. De får i oppdrag å bygge ut definerte vei og jernbane strekninger, og kan planlegge, organisere og realisere prosjektene på en fornuftig måte. Vi tillater at flyplasser, strømlinjer og kraftverk bygges ut slik, hvorfor ikke også gjøre det med veier og jernbane. Vi må slutte å bygge ut noen få kilometer vei om gangen og bevilge penger for et år ad gangen. Det gir dyre og trege prosjekter. På tide å tenke nytt.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

Comments are closed.