Sjofelt av NRK

NRK melder at jeg angivelig mener «media må slutte å rapportere om kva enkeltpersonar i Frp seier, og heller halde seg til den offisielle lina i partiet.»
Det har jeg aldri sagt. Jeg har nå fått høre gjennom NRKs intervjuopptak, og jeg kommuniserer ikke noe slikt budskap til journalisten.
Jeg sier tvert imot at «NRK står fritt til å rapportere om akkurat hva de vil» og «Jeg har ingen mening/tanker om hva enkeltpersoner uttaler». Det er jeg sitert på i intervjuet.
Altså – enkeltmedlemmer kan si hva de mener. Men dersom NRK vil formidle hva partiet mener, så er det en fordel om de ser på vedtak som er gjort i partiets organer fremfor å ringe enkeltmedlemmer. NRKs overskrift og ingress reflekterer ikke budskapet.
 
På Twitter forkorter NRK Journalist Jonas Sætre artikkelen til følgende «– Slutt å ring oss, seier @ketilso i Frp. – Feilslått mediekritikk,svarar @kokkvold | http://bit.ly/15it4UN
Det bekrefter at NRKs journalister i denne saken fullstendig har vrengt på innholdet. Det er skuffende.
 
NRK har ønsket å skape en konfliktsituasjon. Det fremkommer tydelig i premisset i journalist Randens spørsmål:
Hun hevder at flere sentrale stortingspolitikere, fylkestopper, «er uenig i partiledelsens regjeringsstrategi.»
Og i artikkelen hevder hun at journalistane bør «respektere at Frp-politikarane representerer partileiinga».
Dette er rett og slett feil fra journalistens side – FrPs partiledelsen har ikke en egen strategi.
Strategien er forankret i partiets valgte organer (landsstyre/landsmøte). Det er partiledelsen som får marsjordrer fra organisasjonens vedtak, ikke motsatt.
 
Er det ulike syn på saker i FrP? Ja, det er et parti med sterke indiviualister. Samtidig fungerer partiorganisasjonen veldig godt. Partiets organer har gjort klare vedtak. Det er ikke personen som sist blir intervjuet av NRK som bestemmer, men flertallet i partiet. Slik må det også være, selv om NRK blir furtne. Jeg håper NRK er ryddige og legger ut hele intervjuet, så kan folk vurdere saken selv.
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser