AP uryddig om oljepenger

I Aftenposten (04.07.13) hevder Statssekretær Hilde Singsaas at det gir liten mening når FrP vil skille mellom penger til drift og investering. Men i regjeringens Perspektivmelding påpeker regjeringen at investering i realkapital øker produktiviteten, samt at staten ikke skal forutsette bedriftsøkonomiske lønnsomhet ved investering i offentlig realkapital, fordi samfunnets nytte handler om mer enn statens kontantstrøm. Jeg skulle ønske Singsaas leste sin egen stortingsmelding, fremfor alltid å motsi FrP.

For FrP handler oljepengedebatten om hvordan vi kan investere i vår arbeidskraft og vår nasjon, slik at vi øker produktiviteten og vekstevnen i økonomien. Vi bør investere i offentlig realkapital i Norge når det gir bedre avkastning enn finanskapital i utlandet. Det reflekterer også vårt alternative statsbudsjettet hvor vi gjør mange omprioriteringer – samt flytter midler fra drift til investering og skattelette, hvorav 10 mrd kommer fra oljefondet. SSB anslår at dette gir økt BNP, økt sysselsetting, lavere inflasjon og lavere rente. Singsaas hevder derimot det vil “svekke konkurranseevnen og true arbeidsplasser over hele landet.” Det hadde vært interessant å se om Singsaas kan dokumentere sin påstand. SSB må i så fall endre sine modeller.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Ingen er flinkere er Arbeiderpartiet til å kaste penger ut av vinduet. Partiet bryr seg mer om politiske flykninger og innvandrere enn vi som er født og oppvokst i landet. Oljeinntekter går til andre formål enn å bruke til vårt eget land. I vårt land er korrupsjon vanlig, noe som AP aksepterer, Lovbrudd i offentlig etat aksepteres. Korrupte advokater er også normalt. I 2011 brøt advokatfullmektig Peter Skarbøvig seg inn i privat leilighet ved hjelp av korrupt politi. Han bestilte flyttebil, stjal innbo/inventar Etter fem dagers mas på politiet, ble mesteparten funnet igjen. Anmeldelse førte ikke frem, heller ikke klage til Spesialenheten for politisaker. Den norske advokatforening skjuler sine medlemmers lovbrudd. Advokat Jan Pallum ble utnevnt til verge etter en bestilt kjennelse om umyndiggjørelse avsagt av tingrettdommer Ellen Meinich Martens. Tingrettdommeren hadde ingen problemer med å bryte straffeloven og gjorde det svært enkelt uten konsekvenser for henne selv Pallum leide ut klients eiendom/hus, tar alle leieinntekter, tok det han ville av innbo/inventar. Slettet lønnskonto, (en verge trenger penger!!) osv…Sørger for at klienten ikke kan ha formue da den vil bli stjålet av vergen!!! Overformynderiet bekrefter at slik fungerer dette i Norge!! Advokat Jostein Nordbø slo en privat barnehageeier konkurs og tok alle barnehagens bank-konto. Uten konsekvenser. Slike anmeldelser fører ikke frem hos politiet eller Riks/Statsadvokaten. Lensmannen i Nittedal, Bjørn Bratteng har siden 2007 deltatt i husokkupasjon og ulovlige arrestasjoner. Handlingene er lik nazistenes. Klage til Politi og justisdepartement, klage til Spesialenheten for politisaker, har ikke gitt resultatet. Det er dette demokratiet Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet vil ha mer av. Mens borgere flest ønsker rett og rettferdighet for alle

Comments are closed.