Handlingsregelen gir falsk trygghet

I DN 03.07.13 forsvares handlingsregelen av APs Hilde Singsås, og hun hevder den angivelig sikrer ansvarlig offentlig pengebruk. Det er feil. Hun innrømmer at mye offentlig pengebruk er flyttet utenfor handlingsregelen. Under rødgrønt styre har Petoro alene brukt over 200 mrd kr utenfor regelen, langt mer enn det som er brukt på veiinvesteringer i statsbudsjettet i samme periode. Singsås hevder riktignok at regjeringen tar hensyn til pengebruk utenfor handlingsregelen, men foreløpig har ikke finansministeren klart kvantifisere hvor mye oljepengebruken innenfor statsbudsjettet reduseres dersom oljeinvesteringene øker.

Dessverre – fremfor å ta en saklig debatt om dette, later AP som om enhver kritikk innebærer ønske om uansvarlig sløsing. Feil. Dette handler om hvordan vi skal gjøre norsk økonomi mer robust og mindre oljeavhengig. Statlige penger til strømnett, flyplasser, offentlige kontorbygg, flyselskap, oljevirksomhet, fiskeoppdrett mm. telles i dag ikke med i 4 % regelen. Derimot er vei og jernbane, og viktige “produksjonsbygninger” som forskningsbygg, skoler og sykehus, definert som inflasjonsdrivende, løpende utgifter innenfor handlingsregelen. Men dersom prosjektene lånefinansieres (fra utlandet) via egne prosjektselskap eller OPS, da skaper de angivelig ikke lenger inflasjon. Dette er ikke et logisk eller fornuftig skille. Regelen skiller heller ikke mellom penger bruk på tiltak som gir økt økonomisk vekst eller velferdsordninger som svekker veksten.

FrP vil derfor modernisere handlingsregelen. Drift og investeringer må skilles i statsbudsjettet. Investeringer i samfunnsøkonomisk lønnsom realkapital bør fremskyndes, veksten i offentlig forbruk bør begrenses. Vår velstand kommer primært fra vår arbeidskraft. Oljeformuen bør derfor investeres for å øke arbeidskraftens produktivitet. Den debatten burde AP snart ta seriøst.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Jeg er helt enig med K.S. Olsen i hans betraktninger om handlingsregelen. Det er jo ganske åpenbart at her trengs det å gjøres forandringer slik at olje penger kan brukes på en måte som “gagner” samfunnet best mulig.Det virker som om de rød grønne er halt blendet av glansen av sin egen fortreffelighet, og ikke lenger er i stand til å bli enige om noen ting som kunne være til nytte for Norge.

  2. Handlings regelen er en Ap styrt tragedie for Norges utvikling, en bremsekloss for utviklingen og bevilgninger til livsviktige investeringer i landet.. Hilsen Kystprti repsesentant.

Comments are closed.