Oljevirksomheten og FrPs historie

I valgkampen vil AP skremme om mye og mangt vedr FrPs politikk. En av påstandene de stadig fremmer er at norsk oljevirksomhet ville ligget brakk dersom FrP hadde styrt. I følge AP ville FrP gitt bort alle oljeressursene til utlandet og at Norge ville stått uten et oljefond i dag. Dette er helt feil. La oss få historien klar.

AP hevder FrP ville gi bort oljerettighetene på 70-tallet. Feil. Da Statfjordfeltet skulle vedtas i Stortinget i 1975, foreslo Carl I Hagen at utenlandske oljeselskap skulle inviteres til å ta en større kostnad ved utbygningen. Rett og slett fordi han mente det var for stor risiko for den norske stat og ta opp store lån på vegne av skattebetalerne. Hagen har i ettertid sagt han er glad at staten likevel tok risikoen. Men det er manipulering når AP omtaler dette som å gi bort oljeressursene våre.

Dette handler altså om at Hagen ville Statoil skulle selge sin del av lisensen. Hagen foreslo ikke at Norge skulle gi opp rettighetene til norske oljeressurser. Under dagens regjering er det gitt mange lisenser til utenlandske oljeselskaper, og AP vet utmerket godt at dette ikke påvirker statens rett til å skattlegge eller styre oljevirksomheten. I dag er det en rekke utenlandske oljeselskaper som borer etter, og utvinner, olje på norsk sokkel. Det betyr ikke at oljeformuen glipper mellom hendene våre. Tvert imot. Statens inntekter er sikret gjennom skattlegging av oljeselskapene samt gjennom SDØE. Det er derfor meningsløst når AP kritiserer Hagen for en politikk den rødgrønne regjeringen fører i dag.

La meg også minne om at APs statsminister Oddvar Nordli i sin tid ville bytte bort rettigheter til norsk olje mot eierskap i Volvo. Dersom Hagen prioriterte feil, så gjorde Nordli det enda verre. APs planlagte Volvo transaksjon ville kostet Norge svært dyrt. Oljen Sverige skulle fått er i dag verdt ca 500 mrd kr mens Volvo nylig ble solgt til kineserne for ca 10 mrd kr. På min kalkulator tilsier det at Norge tjente 490 mrd kr på at vi beholdt oljen og Sverige beholdt Volvo.

Det er likevel spesielt at AP går tilbake til 1975 for å kritisere FrP. La oss i stedet diskutere hvordan vi kan bruke vår oljeformue til å  styrke norsk næringsliv. Under rødgrønn regjering har Norge blitt mer oljeavhengige, og investeringene i øvrig næringsliv har blitt halvert! FrP er uenig med AP om at oljeformuen best investeres på utenlandske børser. Utbygging av bedre veier og jernbane er en god investering for landet. Satsing på forskning og utvikling er nødvendig. Og bedre rammebetingelser for næringsliv sikrer norske arbeidsplasser og konkurranseevne. Dette var AP enig i at oljepengene skulle brukes til. Men i dag har de brutt sine egne retningslinjer. Det er trolig en viktig årsak til at AP heller vil snakke om andres politikk

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser