Skattelettelse til de rikeste?

FrP vil gi 100 mrd kr i skattelettelse til de aller rikeste, påstår Stoltenberg. Da mener han at DU er blant landets aller rikeste. Føler du det slik?

FrP ønsker skattelettelse – til folk flest. Vi har foreslått å øke minstefradraget med 20 tusen kroner, noe som betyr 5600 kr i skattelettelse til alle som betaler skatt. FrP vil øke frikortgrensen for ungdom til 60.000 kr, og vi vil ha en kraftig økning i ordningen med Boligsparing for Ungdom. FrP vil gi skattelette til pensjonistene tilsvarende ca 4000 kr pr pensjonist som betaler skatt. FrP vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Vi vil gi skattefritak for kjøp av velferdstjenester i hjemmet. Vi vil stimulere til ENØK gjennom skatteseddelen. Vi vil fjerne arveavgiften. Dette er eksempler på FrPs ønskede skattekutt. Stoltenberg har mistet grepet når han snakker som om arbeidere, ungdom og pensjonistene er blant de aller rikeste. Dette er skattekutt som er sosialt innrettet, og som øker velferden til folk flest.

FrP tror at redusert skatt på arbeid vil stimulere folk til å jobbe litt mer, spesielt de med lave og middels inntekter. Lavere skattetrykk kan forbedre konkurranseevnen til norsk næringsliv, etter at 8 år med rødgrønt styre har svekket vår konkurranseevne og gjort norsk økonomi stadig mer oljeavhengig.

Skattekutt vil redusere velferden sier Stoltenberg da. Tja. Mener du dine penger ikke gir deg noen form for velferd? At det først er når staten tar pengene at de gir noen nytte? Neppe. I tillegg – statsbudsjettets utgifter har økt med ca 50 mrd kr i året. Dersom en ny regjering gir 100 mrd kr i skattekutt ville statens inntekter i 2017 fortsatt være 100 mrd høyere enn i dag. Betyr det mer eller mindre penger til staten om 4 år? I tillegg er det et stort potensial for å effektivisere i offentlig sektor. Akademikerne sier staten kan spare 15-45 mrd kr årlig, bare på å forbedre innkjøpsordningene. Skattekutt gir ikke velferdskutt – det gir byråkratikutt og subsidiekutt.

Merk deg derfor at mange av FrPs skattekutt handler om å erstatte statlige subsidieordninger, som er ineffektive og kostbare. Det handler altså om holdninger. De rødgrønne foretrekker at staten krever inn stadig mer i skatter og avgifter, for så å dele pengene ut gjennom subsidier og støtteordninger. FrP tror derimot at vi kan oppnå lignende mål ved å gi skattekutt til tilsvarende formål. Vår satsing på kollektivtrafikk er et utmerket eksempel på det.

De rødgrønne vil øke bom- og parkeringsavgifter samt subsidiere busstrafikk for at du skal reise kollektivt. FrP vil i stedet gi skattelette for arbeidsgivere som betaler kollektivkort til sine ansatte. Regjeringen har selv anslått at 175 tusen bilister vil velge å reise kollektivt med FrPs ordning, fordi den er målrettet og treffer akkurat de som må reise i rushtiden. Økt salg av månedskort ville gitt kollektivselskapene over 2 mrd i økte årlige inntekter. Det er langt mer enn skattekuttet koster, og langt mer enn de rødgrønne vil øke subsidiene. FrPs forslag ville gitt formidable resultat, men siden det er snakk om “skattelette” sier de rødgrønne automatisk nei takk. Stoltenberg tror kanskje det bare er de rike som jobber, eier bil og kjører kollektivtrafikk. Han er åpenbart ikke i kontakt med folk flest lenger.

FrPs skattekutt vil gi folk økt råderett over egen økonomi, og redusere behovet for statlige subsidier. De er målrettet slik at de kommer folk flest til gode, og innrettet slik at de bidrar til å løse en del av utfordringene har slitt med i 8 år uten tilstrekkelig suksess.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

26 Comments

 1. Hvordan kan man “gi” noe når man i realiteten tar?
  Du mener kanskje å si at FrP er villige til å *ta mindre* penger fra folk?

 2. Må si Kjetil Solvik Olsen,du er klok politiker som kan begrunne dine standpunkter på en fortreffelig måte.Skulle hatt flere av ditt kaliber.

 3. Hvilke bevis har FRP for at folk med lave inntekter vil jobbe mer bare fordi skatten blir lavere? I land der man har prøvd dette, funker det ikke. Folk jobber mer om de blir tilbudt heltidsstillinger, og det er det arbeidsgiveren som bestemmer.

  • Tror du skattenivå ikke har noen betydning for hvor mye folk jobber? Eller sagt på en annen måte – tror du at folks reallønn ikke har betydning for hvor mye de jobber?

 4. “Skattekutt vil redusere velferden sier Stoltenberg da. Tja. Mener du
  dine penger ikke gir deg noen form for velferd? At det først er når
  staten tar pengene at de gir noen nytte? Neppe.”
  Klart det blir like mye velferd i Norge hvis skatten reduseres og statens inntekter minsker. Velferden blir like stor – det er bare det at da må den enkelte arbeidstager / innbygger betale mye av den velferden selv, av egen lomme. Om velferden betales av det offentlige eller av den enkelte innbygger fra egen lomme, er ikke så viktig for FRP (eller jo, det ER viktig for dem – det er viktig for dem at privatpersoner skal betale selv……)

  • Nå er du litt vel negativ 😉 Les innlegget i sin sammenheng. Dine påstander om hva FrP mener er helt feil.

   Hvor i innlegget står det at FrP vil “privatisere” velferdstjenester innen helse, skole, eldresatsing etc? Det er typisk for røde velgere at man alltid må kutte i sykehjemstjenester dersom staten skal bruke mindre penger. Det er FrP imot. Vi har også tydelig sagt at vi mener staten (via skatter) fortsatt skal finansiere helsevesen, politi, skole, veier – ikke at den enkelte skal betale selv avhengig av egen lommebok. Også der tar du altså feil.

   Som nevnt i innlegget – når vi vil kutte skatter så er det fordi vi tror det gir bedre resultat enn tilsvarende høye skatter og høye subsidier. Samt vi tror på effektivisering av offentlig sektor. Tvert imot vil vi drifte staten mer effektivt, og i innlegget viser jeg til rapporten fra Akademikerne som viser et effektiviseringspotensial på 15-45 mrd kr årlig, og det er bare på offentlige innkjøp.

  • – det er jo ofte slik at man ofte BRUKER de pengene man får ekstra. Kjøpmannen tjener mer, skattes litt mer – men ansetter kanskje en til som går ut av NAV-systemet og inn på lønns- og skattelistene, og staten tar inn 25% moms av alt du shopper.
   Det blir bra, vet du! 🙂

 5. Solvik-Olsen skal ha kred for å vise at det er ingen åpenbar sammenheng mellom populisme og fornuft. Hvis han skal være finanspolitisk talsmann for et regjeringsparti, og kanskje kommende finansminister, er det skummelt å se at han ikke har satt seg inn i hvordan det har gått med land som praktiserer den politkk FRP står for. Det er ingen tilfeldighet at Norge via rødgrønn politikk er blitt et av verdens beste land i bo i gjennom 70 år.

  • Hmmm – de rødgrønne får æren for norsk utvikling gjennom 70 år. Og jeg som trodde de kom til makten i 2005…

  • Verdens beste land – for hvem? JO! – for alle dem som klarer seg UTEN de såkalte velferdstilbudene, og på tross hvordan landet har blitt styrt de siste 8 årene.
   Velferdssamfunnet består for det meste av dyre avanserte køsystemer helt uavhengig av om det kalles sykehus, rusbehandling, psykiske lidelser, sykehjemsplass, bolig, vei – you name it.
   Det sier vel alt når til og med helseministeren ikke stoler på sitt eget “verk” og kjøper private helsetjenester?

   Glenn Folkvord er feig når han unngår å nevne hvilke land han viser til i sitt slutt”poeng”, for det ville jo ha bitt halen av poenget. Og så burde han kanskje lese litt mer, før Solvik-Olsen eventuelt svarer ham.
   http://www.ssb.no/forskning/offentlig-okonomi/offentlig-okonomi-mikrookonomi/ssbs-beregninger-av-frps-forslag-til-statsbudsjett-for-2013

   • Feig? Nei, jeg bare antok at FRP-sympatisører hadde kunnskap om dette. Men tok kanskje feil der. Sorry. Skal ikke anta at dere har kunnskap mer, bare “meninger” 🙂

    Det er nærliggende å se til Sverige, som hadde overgang fra sosialistisk til borgelig regjering for 7 år siden, etter mange år med sos. styre. Sammenliknbart med Norge på nesten alle måter. Man innførte skatteletter på lønnsinntekt, med den tro at folk skulle forbruke mer og sikre arbeidsplasser og moms. Men arbeidsledigheten steg (i Europas nest mest stabile land) likevel og statens inntekter ble påvirket negativt. Man oppdaget at folk sparte i steden for å forbruke, og mye av det man forbrukte var bl.a. reiser i utlandet, som ikke gir stor effekt på sysselsettingen innenlands.

    Det finnes forskning på dette i andre land også, bl.a. i liberale USA hvor man ikke har påvist noen som helst positiv effekt av skattekutt;
    http://www.businessinsider.com/study-tax-cuts-dont-lead-to-growth-2012-9

    SSB-linken du henviser til synes jeg ikke støtter FRPs politikk som noen mirakelmedisin; ”
    Dette innebærer ingen bekreftelse på at det partiet ønsker å
    oppnå knyttet til produksjon av velferdstjenester er mulig å
    oppnå gjennom budsjettforslaget.” Jeg trekker ut sitater om følgende nøkkenområder:

    “I det alternative budsjettforslaget økes samlet offentlig etterspørsel noe.” (er ikke FRP for mindre offentlig forbruk?) – “budsjettunderskuddet øker ifølge beregningene likevel med ca. 13 milliarder kroner” – ” Inntektsøkningen slår ut i økt konsum, men i 2013 i enda større grad
    i økt sparing” (sparing gir ikke økte inntekter eller flere arbeidsplasser) – “Virkningen på sysselsetting og arbeidskraftstilbudet er liten og følgelig
    er ledighetsraten tilnærmet uendret” – “beregningene omfatter i alt tre år ….. Eventuelle langsiktige effekter av den
    politikkomleggingen
    som budsjettforslaget innebærer ….. er ikke analysert
    eller vurdert”.

    Jeg synes ikke dette låter som noen mirakelmedisin. FRP har aldri fått testet sin politikk, men det har AP, og det går vitterlig godt med Norge, til tross for internasjonal krise. Syterne har sin “dokumentasjon” fra påstander fra FRPs ledelse, eller fra personlige erfaringer som selvsagt ikke kan overføres til alle 5 millioner nordmenn.

    • Kjapt. Sverige styres ikke med Fremskrittspartiets program. Sverige har ikke olje eller oljefondet. Sverige drukner i gjeld, innvandring og arbeidsløshet. Hvor vil du hen?
     Hvordan i all verden kan du sammenligne med USA? De har heller ikke oljefond og drukner i arbeidsløshet og gjeld.
     Les FrPs PROGRAM før du uttaler deg.

     Det fungerer virkelig ikke godt for svært mange i Norge. Se deg rundt. UTENFOR eget gjerde.
     Igjen – vi har oljefondet som øker med 5.700,- i sekundet, og er nå på 414 milliarder. DET redder oss fra den internasjonale krisen.
     http://www.oljefondet.no/#/forside

     • Jeg snakker ikke om Sverige som helhet, men din teori om at folk som har mindre skatt på lönn forbruker så mye at nasjonalökonomien tjener på det. Teorien er utprövd i 7 år i Sverige og det funket ikke der. Ikke i USA heller. Hvorfor skulle det fungere bra i Norge?

      Sverige drukner ikke i gjeld, forresten, men er et av landene med minst statsgjeld i Europa.

      Troen på at Oljefondet er det eneste som redder Norge er overdrevet. Vi har lenge hatt lav arbeidslöshet, hatt få kriser, en fornuftig regjering og en balansert skattepolitikk. Ser man på andre land som også har store oljeinntekter men som IKKE sparer nesten alt de suger opp, så går det jo ikke bedre med dem. Ergo kan man ikke “skylde på” oljen.

      Norge er et bra land i bo i for de fleste. At noen (et lite mindretall) ikke opplever velferden er trist, og skal bekjempes, men freppere evner jo ikke å se helheten, så det er ikke rart at de prater som om “folk flest” har det vondt.

     • Jeg sier ikke at nasjonaløkonomien tjener på det. Jeg sier at mye av det som gis leveres pent tilbake, men gjør mange mennesker mer fornøyd på veien.
      I hvilken grad min tro på Oljefondet er overdrevent eller ikke aner du for øvrig ingenting om 🙂

      De flere titalls tusen nyansatte i stat og kommune de siste årene er å regne for skjult arbeidsledighet. Å ha så mange byråkrater i et så lite land vil være en av de faktorene som vil drepe økonmien vår. Påstandene om fornuftig regjering og en balansert skattepolitikk er dine alene, og sannsynligheten for at flere en noen gang mener at det ikke er hold i disse påstandende vil vise seg 9. september.

      Det er ikke kimse av at blant flere grupper i ditt “lille mindretall” er drøye 270.000 i behandlingskø, All verdens mantraer om hvor himla bra Norge er gjør det ikke bedre for dem som venter eller ikke har det så bra.
      Men kjære, hovér gjerne videre, for hovmod står for fall 🙂

     • Det samme oljefondet som ikke hadde eksistert hadde det vært opp til FrP.
      De (dvs. CIH) skulle selge oljeformuen til internasjonale selskaper og private investorer for 10 flunkende milliarder. I den store sammenhengen en slikk og ingenting.
      Dette fordi det var viktig å privatisere før man tenkte.
      Den samme ideologien går nå løs på skole, helsesektor osv. selv om det ikke er direkte sammenlignbart.
      Hadde Hagen fått det som han ville, ville vi ha tapt milliarder årlig på inntekter (disse inntektene ville vi ifølge FrP fått likevel, da hovedinntektene fra oljen er skattelegging, men selve inntektene som eiere ville gått til utenlandske investorer), vi ville sannsynligvis ikke utviklet de forskningsmiljøene som i dag er rundt petroleumsvirksomheten og i alle bransjer som indirekte nyter godt av dette.

      I kortform: Hadde FrP fått det som de ville, hadde vi rett og slett ikke hatt et oljefond som hadde økt med 5.700,- i sekundet. Det er denne formuen FrP er i harnisk over at ikke blir brukt raskest mulig.

 6. Veldig bra og gjennomtenkt!! På tide med politikere som tenker før de snakker, og samtidig ser på gode løsninger for folk flest.

 7. Frp vil altså gi 5600 i skattelette til folk flest. Det gir 15 kroner mer å rutte med daglig – for folk flest. Enda litt mer til donor-Hagen og gutta å putte i Sparebanken Luxenburg. Hva med lavere priser på varer og tjenester tilbudt i det private markedet? Og mor og far skal altså hute seg ut på det private helsemarkedet for å handle helse og omsorgstjenester fra profesjonelle profittjagende aktører. Frp vil redusere kontrollen og slakke tøylene for det private markedet. I Frp’s paralell-univers må handelstanden ha et hjerte av gull for at Frp i det heletatt kan tro på det de foreslår. Er Frp villig til å satse folks velferd for en liberalistisk drøm om at markedet samvittighetsfullt regulerer seg selv med hensyn til forbruker, eller er det profittmarginer som er det viktigste i helse og velferd også?
  I tillegg til alle de andre skattekuttene skal altså Frp på en kryptisk måte oppfordre til ENØK gjennom skatteseddelen. Det må bli når private aktører i helse og omsorg, utdanning og andre velferdsordninger har skrudd opp prisene på varer og tjenester i profittens navn og svekket kjøpekraften til folk flest.

  “FrP tror at redusert skatt på arbeid vil stimulere folk til å jobbe litt mer”
  Hele det eksprimentet Solvik beskriver er allerede testet ut med dramatiske konsekvenser i USA og ikke minst Hellas. Frp’s politikk er en blåkopi av Bush Jr’s sin politikk. Økt skattelette over hele fjøla skulle gi større kjøpekraft fordi det ville jo dryppe ned på klokkeren også må du vite når presten fikk beholde pengene sine. Det har vist seg å ikke være tilfellet hverken i USA eller andre land der skattelette og privatisering går hånd i hånd. Når den privatiserte drømmeboblen går amokk og sprekker er det alltid staten og skattebetalerne som tar regningen – og de på toppen som skummer fløten og vokser seg store og feite – mens felles velferd er nede i knestående.
  Det ville være interessant om Frp kunne komme med noen henvisninger
  til hvor privatisering av velferd og skattelette for folk flest har ført til et rettferdigere og tryggere samfunn for folk flest? Eller er Frp tilhengere av å teste de samme tiltakene enda en gang – og forvente et annet utkom?
  Det er definitivt ikke lurt og samfunnsmessig bærekraftig.

  • Ingenting er kryptisk; FrPs alternative statsbudsjett ligger mer enn
   tilgjengelig på nettet for dem som virkelig lurer på hvordan regnestykket ser ut.


   til spørsmålet ditt om lavere pris på varer og tjenester. Én av
   virkemidlene er å fjerne bompengene. De som i sin villfarelse tror at
   melk og brød, sofa og seng, byggvarer og toalettsaker kan sykles eller
   toges til butikkenes hyller har sannsynligvis ikke tenkt seg så godt om.
   Men ved å fjerne bomavgiften – som innlysende legges inn i alle
   regnskap før varer og tjenester prises, så vil vi også åpne for
   rimeligere offentlig vedlikehold, og ikke minst ta et skritt på veien
   mot prising som er attraktivt i fht eksportmarkedet.

   • Alternativt statsbudsjett har jeg lest, og det er kryptisk hvordan regnestykket kan gå opp. Det finnes inget samsvar og balanse mellom innkommende og utgående midler. Det er som republikanerne i USA. Fagre løfter om balanse i landets økonomi, økt skattelette, avgiftskutt og økte bevilgninger til militæret. Når regnestykket skulle forklares sto de i stampe. Legg til at
    Romney/Ryan førte
    tilnærmet lik plan med skattelette, avgiftskutt, skattefritak og gedigne utgifter til militæret som kjørte
    landet i dunken bøe valget klart for den oppegående amerikaner – som det heldigvis var et solid flertall av.

    Redusering av bompengeavgift eller strategisk plassering av bomstasjoner kan absolutt være ETT birkemiddel for å få redusert prisen på varer. Og tog kan vel brukes til å frakte varer og tjenester i samarbeid med varesentraler og varebiler!? Mye kan effektiviseres og gjøres bedre. Frp’s politikk er desverre kortsiktige løsninger
    som ikke tar fremtidige utfordringer for folk flest i betraktning.

    republikanernes plan
    for siste valg var den
    samme som ble ført

    • SSB klarte å lese det, og gjorde all rødgrønn propaganda skamme.
     Jeg lar det være med det. Din manglende forståelse for tall er mindre interessant for å si det forsiktig 🙂

    • Arbeiderpartiet og Høyres politikk går ut på å låne penger til en høy rente (i en lang periode hadde 10 av 52 bomprosjekt 7% rente og oppover). Gjennomsittlig rente er 3,51 %. Disse pengene lånes via eks kommunalbanken i utlandet. Finansieringskostnadene fordobler kostnadene på byggeprosjektene. Dvs Høyre og APs poltikk går ut på å dra inn kjøpekraften til nordmenn og så gi pengene til utenlandske kapitalister. Og så kritiserer du FRP for uansvarlig økonomisk politikk. Og dette i en tid der SSB går ut med ønsker om skattereduksjon for å øke etterspørselen innenlandsk. FRP følger her FRP sine ønsker med å heve kjøpekraften spesifikt til den gruppen som vil bruke pengene. Regjeringen og Høyre senker kjøpekraften og etterspørselen, stikk i mot SSB sine anbefalinger: http://e24.no/makro-og-politikk/ssb-spaar-skattelettelser-til-hoesten/20375212

Comments are closed.