SVs sterke vilje til å misforstå…

FrP foreslår å investere litt mer av oljefondet i bedre veier og jernbane. Dette vil være investeringer som trolig gir langt bedre avkastning enn når vi låner våre oljepenger billig til utlandet. Det er et faktum at våre oljepenger lånes til Danmark til 1 % rente, mens bilistene må betale 3,5 % i rente når offentlige bompengeprosjekter finansieres ved å låne penger i utlandet (!). Det er meningsløst at de øvrige partier kaller dette “ansvarlig økonomisk politikk” – det er å spare seg til fant.

SVs Jens Kr. Morken har oppdaget at FrP har foreslått å opprette et “samferdselsfond” på 500 mrd kr. Dessverre forsøker han å forvirre om det i Agderposten 15.07.13. Men det er ikke vanskelig i det hele tatt – FrP ønsker å avsette 500 mrd kr av oljefondet til samferdsel. I praksis betyr det at vi skal øremerke avkastningen fra fondet til samferdselsinvestering. Jeg trodde dette ville fått enstemmig støtte på Stortinget, siden samferdsel tross alt var et av tre hovedområder som oljepengene skulle brukes til. Men den gang ei. Forslaget fikk ikke flertall.

SV hevder en slik løsning vil være byråkratisk. Hvorfor det? FrP foreslår ikke noen egen administrasjon eller fondsoppbygging – vi vil bare øremerke en andel av oljefondets forventede avkastning. I utgangspunktet skulle jo hele fondet brukes til samferdsel, forskning og skattelettelser. FrPs forslag er altså i tråd med intensjonene med den originale handlingsregelen, men SV og de rødgrønne bruker oljepengene på helt andre ting. Det er ikke bra.

SV har åpenbart liten tro på egen politikk når Morken fortsetter å dikte om andre. Morken gir inntrykk av at FrP vil gi skattelettelse kun til de rikeste. Så feil kan han ta. Våre alternative statsbudsjett viser det motsatte. FrP prioriterer skattelettelser til folk flest – fordi vi mener folk flest bør kunne beholde litt mer av egen inntekt. Vi foreslår derfor å øke minstefradraget på inntektsskatten. Vi foreslår økt BSU sparing, økt frikort for de unge, lavere avgifter på bil, skattelettelse for månedskort i kollektivtrafikken. SV tror kanskje det bare er de rike som jobber, eier bil og kjører kollektivtrafikk. SV er åpenbart ikke i kontakt med folk flest lenger.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser