APs falskspill om veifinansiering

En stat med kontanter bør ikke kjøpe vei på avbetaling, sier de rødgrønne og argumenterer imot OPS finansiering av vei. Jeg er helt enig. APs problem er at deres regjering gjør akkurat det samme selv, bare i mye større omfang.

Stort sett alle store veiprosjekter lånefinansieres helt eller delvis gjennom offentlige bomselskaper. I Norge er det allerede en bompengegjeld på rundt 25 mrd. kr som skal nedbetales av bilistene. De rødgrønne og Høyre har lovet å øke denne med ytterligere 100 mrd. kr de neste ti årene. Det er mye vei på avbetaling!

Dette er dårlig forvaltning av vår formue. Norge har nesten 4500 mrd kr spart i utlandet. Vi kan bygge landet med egne penger. Likevel velger de øvrige partiene å lånefinansiere nye veier med lån – fra utlandet! Mens Danmark låner norske oljepenger til 1 % rente, så må norske bomveier betale 3,51 % rente for sine lån. Norge låner ut oljepenger billig til andre land, og låner hjem andres penger dyrt for å bygge norske veier. De øvrige partier kaller dette “ansvarlig økonomisk politikk”. FrP er uenig.

Da Stortinget i fjor vedtok å bygge ut Ryfasttunnelen i Rogaland, antok de at bilistene skulle betale 4,8 mrd. kr av byggekostnadene. Men på toppen ville det komme finansieringskostnader (renter og innkreving) på 5,1 mrd. kr! Dette er fullstendig meningsløst – finansieringskostnadene anslås å være høyere enn byggekostnadene. Da blir Aps angrep på Høyres tre OPS prosjekter fullstendig meningsløse.

FrP mener litt mer av oljeformuen bør investeres i god infrastruktur i Norge. Det øker vekstevnen i økonomien og bedrer hverdagen for norsk næringsliv og folk flest. SSB fremla nylig en rapport som viste at infrastrukturinvesteringene kan mer enn dobles uten at det skaper uheldig press i norsk økonomi. Analyseselskapet Cambridge Systematic anslo at investeringer i norske riksveier ville gi en avkastning på 350%! Husk det når de øvrige partiene advarer mot økt oljepengebruk eller at man må spare penger i utlandet. Problemet er ikke norsk økonomi, men at de øvrige partiene anser infrastruktur for å være løpende utgift – FrP anser det å være en investering for fremtiden.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

9 Comments

 1. Hvis alt av sløsing og dumme disponeringer i offentlig hadde vært regnet ned til husholdnings beløp slik at politikerne og andre hadde forstått det så hadde mye vært gjort. Renteforskjellen som det henvises til her 2,5% , ved f.eks en bolig med lån 3 millioner vil si 75000,- spart i løpet av ett år. Tror de fleste ville byttet bank da. Men dette gjelder ikke bare vei. Det gjelder nesten alt det offentlige har fingra borti

 2. Det er virkelig så en ikke tror hva en leser. Hva er logikken i dette? Hvordan kan de andre partiene mene at dette er den beste måten å finansiere veiutbyggingen på, hva ligger bak?

 3. Hvis målet er å kunne skryte av oljefondets størrelse, å ha det som argument i en senere valgkamp, så kan man jo forstå hvorfor AP ønsker at gjeld skal plasseres i private bomvei AS. Det ser jo flott ut hos SSB. Veiene er kanskje ikke alltid like flotte.

 4. Det lønner seg ikke alltid å spare seg til fant. Statens Pensjonsfond Utland er ikke så upåvirkelig og trygt som det framstilles som. Ved en ny finanskrise og oljefall står det ikke lengre over 4000 Milliarder på fondet vårt. I gode tider har man handlingsrom til å forberede seg på verre tider.

  Spørsmålet blir: “Når oljen ikke tilfører Norge betydelige summer mer, hvordan vil Norge, som det høykostlandet vi er, konkurrere internasjonalt mot andre rimeligere i-land, når vår infrastruktur er dårligere enn mange u-lands?”

 5. Enda en gang argumenterer KSO på rasjonelt, logisk og overbevisende vis for en annen praksis for veifinansiering. Jeg tenker mistrøstig på de mange politiske konkurrenter og andre med meninger som gjerne roser KSO for å være flink og fornuftig – men ikke lar seg forvirre av argumntasjon og fakta. Fremdeles vil H ha bompengefinansiering. Verden går svært sakte fremover, og det er lett å se hvem som holder igjen Stem FrP. Ikke bre pga vei men fordi livet er for kort til å sloss mot vinmøller i periode etter periode.

 6. Nja. Kan jo hende avkastningen på egenkapitalen er høyere enn på lånte penger? Enhver investor optimaliserer finansieringsstrukturen sin. Enten snakker du mot bedre viten, eller så…..

  • Johan: faktum er at Norge låner ut penger til Danmark til 1 % rente (lavrisiko obligasjoner), mens norske veier bygges med penger lånt fra Kommunalbanken (som igjen skaffer 96% av sin kapital i utlandet). I følge regjeringen er gjennomsnittsrenten i norske bomselskap 3,51 %. Jeg anser vei for å være lavrisiko investeringer. Så kan du regne om 1 % avkastning er nok til å dekke 3,51 % renteutgift. 😉

 7. Etter som hva jeg har lest og skjønt. Så er det bilistene som finansierer meste parten av veibyggingene i Norge. Så hvorfor er det da samfertselsministeren som skal “sakse” snorene på ferdige veiprosjekter, tunneler og bruer?
  Mvh Hovestøl.

 8. Hei

  Vet du hva Kommunalbanken betaler i renter når de låner penger utenlands? Når de kommer til lavrisikobligasjoner, så er vel tilfellet av kun en liten del av Oljefondet er plassert i slike, og at avkastningen til Oljefondet sett under et er langt høyere enn 1 %?

Comments are closed.