Derfor stemmer jeg FrP

Lurer du på hva du skal stemme? Her er grunnene til at jeg valgte FrP.

De fleste politikere jobber for et felles mål – et bedre Norge for alle. Mye er bra i Norge. Vi bor i et godt land. Det bør likevel ikke bli en sovepute i forhold til de uløste utfordringer vi tross alt har. Derfor har jeg engasjert meg i politikken. Jeg vil gjøre en forskjell.

I valgkampen har det kommet mange krasse angrep på FrP. Angrepene er ment å skremme, ikke opplyse. Jeg håper og tror de fleste velgere hever seg over skittkastingen, og ser på de store linjene i partiene. Skillelinjene i norsk politikk går ikke så mye på hvor vi vil, men hvordan vi skal komme dit. Er det best med sterk politisk styring, eller får man til mer ved å stimulere mangfoldet av individer og organisasjoner?

Jeg tror på enkeltmennesket og familien som de viktigste byggesteiner i samfunnet. Vi er et mangfoldig samfunn. Hver av oss har ulike drømmer, ønsker og behov. Samfunnet må innrettes slik at hver av oss kan utvikle oss på egne premisser, samtidig som vi har ansvar for våre handlinger. Da må vi både gi rom for personlig frihet og samtidig ha noen gode skattefinansierte fellesløsninger i bunn.

Jeg tror på mer valgfrihet til familien. Med to små barn vet jeg at fødselspermisjon er et viktig gode for å være med sine barn det første leveåret. Det gir tettere bånd og trygghet for de små. Jeg ønsker at foreldre skal kunne velge samvær med barnet i en lengre periode – derfor vil jeg beholde kontantstøtten. Samtidig skal vi opprettholde satsingen på barnehager, slik at barna får et godt tilbud når foreldrene ønsker å gå tilbake i arbeid.

Jeg tror på større mangfold og valgfrihet i skolen. Vi må gi flere barn et skoletilbud tilpasset deres evner og potensial, både for de skoleflinke og for de med ekstra behov. Derfor er jeg positiv til at også seriøse private skoler blir en del av det offentlig finansierte utdanningstilbudet. Det skal altså ikke være lommeboken som bestemmer hvilken skole man skal gå på, slik FrPs kritikere ofte hevder.

Jeg tror på den samme valgfriheten innen helse og eldreomsorg. Et mangfold av offentlige og private sykehus og sykehjem vil gi hver enkelt et bedre tilpasset tilbud. Det skal fortsatt finansieres av det offentlige, som stiller krav til leverandørene. Dette mangfoldet vil stimulere til sunn konkurranse og et bredere tilbud. Det kommer oss alle til gode. Jeg tror ikke på økt effektivitet gjennom å ”piske de ansatte”. Jeg tror på økt effektivitet ved å drive bedre ledelse, lage bedre rutiner, skaffe seg bedre verktøy og spesialisere seg på det man er god på. Privat drift er ingen garanti for god ledelse. Men med et mangfold av aktører avsløres dårlig ledelse, og de gode vil vinne frem.

Jeg tror at et av våre viktigste behov er trygghet. Dette må være en av våre viktigste fellesskapsoppgaver. Trygghet for liv og eiendom. Derfor må vi både ha et godt politi og rettsvesen, så vel som en satsing på forebyggende arbeid. Folk må vite at lovbrudd blir oppklart og straffet, at den kriminelle må sone sin tid. Kortere soningstid løser ikke problemet. Men folk må også føle at vi som samfunn forsøker å hindre kriminelle handlinger fra å skje. Vi må gi et skoletilbud som gjør at unge ikke faller ut av skolen tidlig. Vi må styrke psykiatrien og rusomsorgen, slik at personer i ”risikogruppen” får hjelp. Og vi må styrke arbeidet i fengslene slik at innsatte ikke kommer tilbake når soningen er ferdig.

Jeg tror at norsk næringsliv og kunnskapsmiljøer vil skape mer velstand i fremtiden, og kunne løse de miljø og ressursutfordringer vi står ovenfor. Jeg er skeptisk til statlig styring og kontroll av næringslivet, og tror at gode rammer og positiv stimulans gir oss raskere og bedre resultater. Vi bør slutte å tvinge norsk industri ut av landet i tro om at det bedrer globale miljøutfordringer. I stedet bør vi bygge enda sterkere kompetanseklynger, slik at norsk næringsliv kan være en drivende kraft i innovasjon og fornyelse. Vi må derfor stimulere våre unge til å ta høyere utdanning og næringslivet til å satse på forsking.

Norge bør satse både på petroleum og fornybar energi. Petroleum må til for å dekke dagens energibehov, fornybar energi må utvikles for å dekke fremtidens behov. Men endringen kan ikke skje over natten – derfor trenger vi begge deler. Vi må igjen bli stolt av vår vannkraft – den tilhører fremtiden, ikke bare fortiden.

Jeg tror vår petroleumsformue kan gi oss uante muligheter. Da bør vi slutte og spare oss til fant. Litt mer av formuen bør investeres målrettet i vår egen økonomi, fordi det gir bedre avkastning enn å låne den ut til våre naboland. Bedre infrastruktur, mer kunnskap, bedre rammebetingelser øker vekstevnen i norsk økonomi, og kan sette norske næringslivsmiljøer i førersetet på flere områder.

Dette er noe av det som driver meg i den politiske hverdagen. Troen på en bedre hverdag for folk flest, og troen på at vi kan bidra i den store verden. Lett blir det ikke, men et sterkt FrP i regjeringen gir oss muligheten til å forbedre Norge.

Tenk på meg på valgdagen 🙂

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

70 Comments

 1. Blir skikkelig overrasket og skuffa når jeg leser at dere skal kutte grunnstønaden for uføretrygdede ! Hva med de som virkelig ER 100% uføre, og ikke har noen annen mulighet ?
  FrP har ALLTID sagt at syke/uføre skal ha en trygg og god økonomi…:-(

 2. Hei venner, jeg kunne tenkt meg ennå mer trøkk i argumentene som gå på den økte sikkerheten vi ville fått i trafikken ved og bygge ut vårt veinett, jeg er livredd hver gang et av mine «barn» (22 og 24 år) skal kjøre bil mellom Stavanger og Kristiansand. Da vet jeg at i flere 10-talls ganger vil de passere møtene biler og trailere med en avstand av 30 – 40 cm.
  Tenk hvor fort gjort det er for en av disse og være uoppmersom eller at en
  tekninsg feil på et av kjøretøyene kan resultere i en tragedie.

  Jeg tenker med skrekk på de som har mistet en av sine kjære på våre veier fordi myndighetene har tenkt miljø. Når det det skjer noe, så blir ofte de meterene hvor ulykken sjedde utbedret, litt seint kansje.

  Alt som skal til for og spare liv på disse helt vannvittig veiene og satse mer penger, og penger har vi i øyeblikket mer enn nok av.

  Som et absolutt minimum må veiene få fysiske skiller mellom kjøreretningene, og veldig hyppige forbikjørings felt. Det er helt vannvittig og argumentere med av trafikktettheten ikke er høy nok til og utbygge en skikkelig firefelter mellom disse byene. Siden vi faktisk har
  råd til dette, mener jeg at de som sier dette, faktisk aksepterer de
  dødsulykkene som så alfor ofte skjer.

  Hadde jeg hatt en direkte myndighet til og bestemme over dette, hadde jeg ikke turt og la være utbedring. Men den myndigheten har jeg ikke direkte, det eneste jeg kan gjøre er og stemme på et parti som vil gjøre noe med dette, og det har jeg tenkt og gjøre.
  Kjør på Frp

  • I FrP forslag til Nasjonal transport plan var det kraftige økninger på trafikksikkerhet, veiutbygging etc. Vi anser det for å være gode investeringer for samfunnet. Vi forsøker å få valgkampen til å handle mer om infrastruktur, og håper vi lykkes med det

  • Du vil ikke ta med fakta når du prøver å spille på sympatien til folk? I de aller fleste ulykkene som skjer på veien, så er førerfeil hovedårsaken. Det har altså ingenting med veien å gjøre. faen for en lyving du driver på med.

   • Fakta er at nå en kollilsjon oppstår, er det et resultat at en eller begge kjøretøyene kommer over i feil kjørebane, har du da midt deler ville dette ikke skjedd, jeg bryr meg ikke så mye om at en har feil, og en har ikke. Det er nok en liten trøst etter du har mistet en kjær at det var denne som hadde feil.
    Det er kun penger og vilje som skal til for og fikse det, men du mener så lenge du kan skylde på en av partene så er saken grei, fytte katta for en klovn!

    • ???Det er jo det som er viktig. kommer en over i feil kjørebane, så er det fremdeles førerfeil. Det er jo det det hele handler om. Står i veien til førerkortet for noen år tilbake. Er flere år siden jeg leste den, men det sitter som støpt fremdeles. Slikt sitter nok ikke støpt i hodet til de som krasjer du. Da hadde de nemlig aldri krasjet.

     • Jammen hva i himmlens er du fokuserer på, jeg vil ha ferre skader, uansett skyld, vil ikke du??? jeg vil ha flere av mine avgiftkroner til konkret trafikksikring. uansett hvem som har skylden.
      Alle gjør feil i trafikken, det får bare så vannvittige konsekvenser når veienes utbedring er bestemt av slike ignorante sjeler.

     • Jeg fokuserer på fakta. Og jo, jeg vil ha færre ulykker. VIl ikke du? Og slutt å skriv slikt tull som du gjør nederst. De aller fleste ulykker skyldes førerfeil!!

     • Hmm, du fatter ikke dette du, det betyr ikke noe om det er fører feil, det er som regel alltid en uskyldig, Tenk og velge ulykker fremfor en utbedring av veier når midlene er der, det er det villeste, bare fordi en av trafikantene har skyld i det selv, selvsakt har de det, det er jo mennesker, du må ikke snakke om og skrive tull, ta en titt på hva du skriver og tenk deg om. Så kan du svare meg med banning og useriøse synspunkter etterpå.
      (Vil ikke garantere at jeg svarer deg igjen, argumentene dine er for håpløse)

     • Jeg fatter det. du derimot. Selvfølgelig betyr det noe om det er førerfeil når man prøver å legge skylden på veien. Det er jo det du prøver på når du skriver:”Tenk og velge ulykker fremfor en utbedring av veier”.

      Det er jo dine argumenter som er håpløse. Som sagt, førerfeil har stort sett skylden for ulykker.

      Og nei takk, jeg har ikke lyst å diskutere med deg. Ihvertfall ikke når du driver på med en fordummende debatt hvor du legger skylden på veien og svarer med usakligheter og useriøsitet som at argumentene mine er håpløse. DET er det som er tull her!

     • Hehe, god dag mann…, der beviser du igjen at du ikke helt er på sporet, det er ikke snakk om skyld, det er snakk om og forhindre ulykker, men dette ser du tydeligvis ikke.

      Stå på fornuftige Frp!!

     • Der er du inne på noe, vi vet hvordan de oppstår, det er det oss mennesker som har skyld i, Da er det bare og forhindre dette fysisk, og da er det bare penger og vilje som skal til, penger har vi mer enn nok av, da gjenstår bare vilje, og det er skremmende at ikke den har vært tilstede.

     • Du synes kanskje det er helt rett, men det blir ganske feil å kalle det “fokuserer på fakta” når du i realiteten er svært selektiv i hvilke fakta du fokuserer på.

   • Selvfølgelig er det helt vesentlig hvordan veien er når det kommer til trafikksikkerhet og ulykker.

    At det er førerfeil, er også riktig – en rapport viser at 2/3 av alle ulykker skyldes manglende kjøreferdigheter hos sjåførene. Dette er bemerkelsesverdig i et land med så omfattende og dyr føreropplæring som vi har i Norge.

 3. Hei Ketil!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  • Ett forslag:Hvis departementene avfeier påstander fra ett parti, så spør SSB eller ta med det faktasjekk.no sier om disse partienes påstander!

 4. Hvis dere hadde vært for frihet som dere sier, hadde dere fjernet sentralbankens evne til å trykke penger ut av løse luften og fjerne loven å tvungen betalingsmiddel. Så kunne folk betalt med gull hvis de ville.

  • Og da mener du at alle hadde fått de offentlige tjenestene et samfunn bidrar med?? betalt i en gull ring for eksempel?
   Hvis du blir syk så ofrer du gifteringen din for å bli bedre eller???
   Jeg er skilt så ja jeg støtter deg i det….:)

 5. Jeg personlig stemmer FRP pga da blir det forhåpentlig vis større forandring.
  Det e etter det jeg skjønner at kvinnen i gata vil.
  Og det “godteri samfunnet vi levere i kommer aldri våre barn til p oppleve
  Grunn: de må betale opprustningen som VI har gitt dem i en gave.
  At de bedrevitende politiske broilerne snakker seg tørre i munden om global forurensning er for meg “piss” Ja vi skal bidra, ingen tvil om det men vi skal bidra etter folke antallet.
  Ikke bidra etter enkeltes politiske søknad om jobb…
  Hvorfor skal lille Norge med ca 5 mill redde klimaet når “alle andre driter i det og kriger i steden”????????????????
  Heia alle som vil verden godt …. god tanke men den funker ikke dessverre selv om du har norsk flagg

  • Ekstrapakken i Kyoto 2 vil kunne gi en bedre avtale med de større landene. DET vil redde klimaet. Det er det bare ett parti som ikke vil.

 6. “Jeg tror på mer valgfrihet til familien.”

  Valgfrihet til å bo i Norge for norske statsborgere med utenlandsk ektefelle ville være en god start.

 7. Jeg stemmer FRP av de samme grunnen som artikkelforfatter + at jeg ønsker en vesentlig mer restriktiv og mindre naiv innvandrings og asylpolitikk. Vi må ha en regjering som først og fremst representerer Norge og det norske folk.

  • Jeg er helt enig i alt dette, og skulle gjerne stemt FrP, men jeg stemmer høyre, fordi da får vi iallefall ikk AP-idiotene igjen. Høyre har mye mer sjangse for å bli valgt enn FrP, og jeg vil myyyye heller ha Høyre enn AP.

   • Borgelig flertall blir det nå uansett. Spørsmålet er da hvem Høyre skal styre sammen med. Ønsker man et reelt politisk skifte med en Høyre/FRP regjering, eller ønsker man at Høyre skal styre sammen med de småpartiene i sentrum. I så fall vil politikken bli mer lik AP sin modell enn mange nok tror og liker. Høyre, KRF og Venstre vil heller ikke få noe rent flertall, og vil være avhengi av støtte fra andre partier. Støtter det fullt ut hvis FRP nekter å støtte en slik regjering hvis de andre partiene nok engang skal forsøke å holde norges tredje største parti utenfor regjeringslokalene. Ønsker man nå en Høyre/FRP regjering er det mest fornuftig å plassere sin stemme på FRP, slik at de blir så store at de ikke kan holdes utenfor. Høyre blir så store at de vil ha hovedrollen og statsministeren i en ny regjering uansett.

   • Så stem FRP! “De blir ikke valgt uansett”, ja hvis alle tenker sånn…blir det ikke store forandringen her til lands…men det er kanskje det mange er redd for..forandring.

    • De som er “redde for forandringer” kan umulig ha fulgt med på alle de forandringene det norske samfunnet har gjennomgått som følge av regjeringens handlinger de siste åtte årene.

   • Mye bedre at du stemmer FRP kontra Høyre for hvis alle tenker som deg med et sterkt Høyre blir det kanskje Senterpartiet og Venstre de strekker seg mot neste gang

  • FrP ønsker virkelig å hjelpe innvandrere til å bli integrert, men er ikke særlig nådig hvis norske regler blir brutt. Dette er veldig positivt for alle innvandrere som ønsker å gjøre noe bra for seg selv og samfunnet 🙂

 8. Jeg tror deg ikke. Jeg tror ikke på noen av de andre heller. Jeg tenker nok ikke på deg på valgdagen, smileyface, koz og klemz.

  • Nei nei nei… H vinner ikke alene. Det blir H og FRP eller H, FRP, V og KRF. Dessuten er H ganske like AP, så hvis du vil at politikken skal forrandre seg i det hele tatt stemmer du FRP.

  • Høyre og FrP er som natt og dag. Hadde dissse 2 partiene vært litt mer lik i måten å utrykke seg på, så hadde jeg nok tenkt som deg.

 9. Ikke Redusert pensjon for ektepar og 3% folketrygd altså sykedelen av folketrygden.Fjærn hele Arveavgiften og formue skatten.La de bommene som er utplasert stå det koster å fjerne dem.Årsavgiften på bil kan fjærnes for den skaper iritasjon og byrokrati.Eindom skatten bør beholdes i de komunene som er AP styrt forde de liker skatter og det blir feil å ta fra dem goder de har opparbeidet seg ved de Rødgrønnes styring.Lykke til med valget.Håper 25% er innen rekkevidde.

 10. Jeg og min familie vil få vesentlig mindre utbetalt i mnd med FrP i regjering p.g.a. jeg er ufør. Pga en medfødt sykdom, som jeg dessverre ikke kan noe for at jeg har. Skulle gjerne ha jobbet jeg, men arbeidslivet er ikke lang opp til at syke skal kunne jobbe. Derfor stiller jeg meg undrende til hvordan FrP og Høyre tror de skal løse sykefravær med å tvinge folk til å jobbe når de er syke?

  • Hvis du er ufør skal du vel strengt tatt ikke klage, men være glad for alt du får? Man må jobbe i samfunnet for å klare seg, og kan man ikke jobbe skal man da vel heller ikke få så mye som de som jobber? Det skal være synd å være ufør. Støtten uføre får, og andelen uføre i befolkningen er skyhøy og er kun der pga. oljen. Selvfølgelig må vi bevege oss mot en mer bærekraftig uføre-politikk.

   • Du skal vel ikke sette ut de uføre i skogen der det finnes ulv og bjørn, likegodt? Hvorfor ikke si det rett ut?

    • Hun har misforstått. FrP ønsker ikke å tvinge men å legge til rette for at syke kan arbeide. I dag er det mange uføretrygdede som ønsker å arbeide i større eller mindre grad med oppgaver de kan mestre. Folk som er for syke skal selvfølgelig fortsatt kunne forbli på trygd uten dårlig samvittighet. Jeg forstår at man kan være uenig i FrP på enkelte områder men det blir for dumt at man aldri kan være enig uansett hva partiet kommer med av gode tiltak.

 11. Hei. Kan du gi ei utgreiing på korleis du vil at bøndene skal få nokenlunde god årsintekt på linje me andre, når dåkke skal ta frå dei alle subsidia so en e avhengig for og kunne fornye og halde vedlike gardsbruka. Alle veit at det er et land som er tongt og drive landbruk i, vi bør vel ha råda te og ha en go og sikker matprodusjon i vårt eige land, so no må dåkke kome me noke konkrete forslag på korleis de skal gjennomførast???. Blir landbruket nedlagt i alle småbygde so kjem de te og få store konsekvensa for mange, men kansje frp vil at alle skal flytte frå bygda? For de e de so kjem te og skje når dåkke ha rasert landbruket ute i bygdene.

  • Svein Frøysadal.
   New Zealand hadde tidligere samme oppbygging, subsidiering, styring og økonomiske problem med sitt landbruk i omtrent samme topografi og klima som er i Norge.

   I New Zealand tok det politiske Labour tak til endringer i landbruket og landets landbrukspolitikk, resultatet er et landbruk med selvstendige næringsdrivende som driver etter eget ønske og vilje, som nå har god økonomi og lønnsomhet også med relativt stor eksport av landbruks-varer, til og med til Norge.

   En studietur med deltagere fra norsk politikk og bondenæringen ville muligens være en lønnsom investering både for bønder, norske staten og norske handlende av landbrukets varetilbud.

   • Ja men gi noken konkrete ting dåkke vil gjere då, el fortell den revullusjonerande måten dei skal drive sitt landbruk? Vil dåkke ha bøndene rundt om på bygdene el vil dåkke kunn ha dei på stor områda so jæren,trøndelag osv??. Alle sjønna at vist bøndene forsvinn frå bygda, ryk der mange i same smellen, bor sjøl i ei komune der frp styre komuna i dass på 8 år og e no i landstoppen av lånegjeld pr inbygger, komunal avgifte på over 20000.- for et bolighus og eigendom skatt i tilleg.

    • Takk for gode argument til støtte for lærerik studietur til New Zealand, for politikere og ledere i bondenæringen.

     Der LEVER bøndene på samme “bygda” de levde på i “oversåra” med politisk overstyring og store subsidier fra staten.

     Forskjellen er at de nå er storfornøyd med økonomisk godt og eget styrt liv.

     • Ja kansje de ha vore noke de om de er so du seie. Men du må no kunne fortelle ka dei gjer annaleis en de bøndene gjer i norge, og ka dei so driv landbruk i dag gjer feil?. E no ikkje alle so kan drive nisje produkt osv, vist Frp e so klare på at dei kan kutte tvert 30 % av subsidia te bøndene ved neste statsbudsjett, so må no du kunne gi noken forslag på ka so skal forandrast??? ,må no vere ganske store ting sida frp skal kutte 30% og bonden skal få kompensert de på en anna måte sånn over natta? Oppfordra de te og gi 5 konkrete ting so skal forandrast på for at bøndene skal sete igjen me meir intekt. E enig me mykje i frp, og sku gjerne stemt de,men e redd for korleis de skal bli i bygdene om bøndene må legge ned,for de e mange so kan bo i bygdene for at bonde næringa e der og held livsgrunnlag for mange andre. trur Norge e landet der dyrevelferd og trygg mat e viktigast. Men Frp snakka ALDRI i media om ka dei vil gjere konkret for bøndene, berre noke vage antydninga om at bonden skal sete igjen me meir. Men KA skal gjerast?. =)

     • Svein, det er ikke jeg som skal eller kan undervise norske politikere og bønder om hvordan og hva Labour regjeringa i New Zealand bestemte seg for og hva de gjorde for å oppnå det som har blitt et vel drevet og godt lønnsomt jordbruk som nå også eksporterer gode landbruksvarer til europeiske land, deriblant Norge.

      Jeg tillater meg derfor å anmode norske politikere og ansvarlige representanter for bondenæringen selv å ta en studietur til New Zealand for om mulig få gode ideer til å gjøre endringer som kan gi et like godt og lønnsomt jordbruk til bonden, landets og befolkningens beste i Norges.

     • Ja var omtrent et svar e forventa, berre svada og ikkje rot i virkeligheita. Skulle tru du kunne fortelle kor en skal legge om sia FrP e klar for og sparke beina undra matprodusentane i landet vårt, men neida de klarte du ikkje. Skulle tru at og og sikker mat av nokre av de viktigaste for landet vårt,men folk ha tydeligvis sett se blinde på populistiske valgløfte. Kjem vel en dag der de bli sånn matmangel at de bli rimelig tøft for folk, evige oppgangen tar nokk slutt. Satse på dei so prøvde og legge ned landbruket e dei siste so får ta del i godene te dei bøndene so held ut. 🙂

     • Hva du skriver er, slik jeg opplever det, nesten så jeg føler at “svaret” er til annen debattant.

      Surreskrivet om at Fr.p., tydelig etter din mening, vil sitte alene i flertallsregjering med makt til å styre landet omtrent like udemokratisk som det har vært styrt i siste 8 år, har ingen ting med hva jeg mente og foreslo i mitt innlegg.

      Mulig er selvfølgelig at noe feige anonyme “svein” ikke har hatt til-gjenge på vettug lese og skrivekunnskap, så jeg anbefaler at hjelp, som kan forklare ord og setningers betydning, søkes før videre deltagelse på nettsider igjen forsøkes.

 12. Hei Ketil !

  Ser ut som “gamlesjefen” endelig får oppleve partiet i Regjering 🙂

  Mange i dette landet begynner nå å innse at det er ikke tilstrekkelig med gode talegaver (les:Jens)) en må ha gjennomføringsvilje.

  Pga min alder merker jeg nå virkningene av AP’s “spleiselag”.
  Er de selv med på dette ?

  Det virker for meg som venstresiden i norsk politikk, mener de har enerett på demokrati.
  Som ellers i livet får også et politisk parti som fortjent, det merker SV i disse dager ! Når en ikke leverer, gir svaret seg selv.

  Godt mørkeblått valg 🙂

 13. FrP er vel muligens det eneste partiet med troverdig handlingskraft pr dags dato. Og sakene de ønsker å få gjennom er meget oppmuntrende lesning!

 14. SSB har beregnet at dagens innvandringspolitikk koster det norske samfunnet 10-talls milliarder av kroner i året. Hvor mange av verdens 40-50 millioner flyktninger kunne man ikke ha hjulpet i deres nærområder for disse pengene? Fortsetter dagens tempo i innvandringen vil vi om få år ha overvekt av innvandrere i samtlige østlige bydeler i Oslo. En utvikling som går ennå raskere ved at etnisk norske flytter vekk fra de samme områdene. Resultatet er utenforskap og oppblomstring av parallellsamfunn. Utviklingen man har sett i Sverige med opprør, steinkasting og bilbranner kommer til Oslo og andre norske byer også hvis det eneste man gjør er å grave hodet i sanden.
  Savner at disse problemstillingene ble tatt opp i bloggen, men ennå verre er at Frp ikke ser ut til å makte å få oppmerksomhet rundt problematikken totalt sett.
  Og det er jo synd når alle andre partier stiller seg revnende likegyldig til dette.

 15. Var tidligere innbitt Ap-stemmer, fra 2001 ble Fr.P. partiet som fikk min stemme.
  Hvorfor?
  Det begynte med reaksjon på de første kraftige tegn på forfall i “helse og skole-Norge” og “ran” av pensjonistene, noe som har fortsatt i stadig sterkere grad.

  Stadig flere bom-stasjoner og med stadig øking av priser for passering av disse, stadig mindre bevilgninger i stasbudsjettet til veibygging selv om motorkjøretøy samlet betaler 4 ganger mer INN i skatter, avgifter, gebyrer til staten enn staten bruker til vedlikehold, reparasjoner, utbedring og nybygging av veinettet i Norge.

  Jernbaner i Norge forfaller i samme tempo og grad som skoler og sykehus, skoler og sykehus som også i stadig raskere tempo nå blir nedlagt.
  Resultatet av vanstyret i “verdens rikeste og verdens beste” land er at bare etterslep på vedlikehold av det offentliges ansvarsområde nå er beregnet være mer enn ETT TUSEN MILLIARDER kr, da er IKKE medtatt nødvendige utbedringer og nybygg.

  Fr.P. har presset på for bygging av gode og økonomisk bæredyktige veier og infrastruktur som kan bidra til lønnsom utvikling av næringsliv ute i distriktsnorge, men har blitt nedstemt og blitt beskyldt for å være økonomisk uansvarlige, de som har latt forfallet skje betegner seg selv som økonomisk “ansvarlige”.

  Langt mer enn dette kunne begrunne hvorfor å stemme Fr.P. dette i håp om at partiet kommer inn i regjering og kan bidra til bedre og mer ansvarlig styring av landet.

  • Skolene du snakker om har det visst ikke vært grunnlag for å opprettholde. Pensjonistene betaler mindre nå enn de gjorde før. Når det gjelder bompenger, så er det fint at forurenser betaler. Vanstyre????Selv Erna sier Norge går godt. Det er ikke særlig ansvarlig å oppgi dynamiske effekter i en størrelsesorden som SSB tilbakeviser at det er dekning for.

   • Bra du skriver under pseudonymet “venstresiden”, det forteller meg at argumentasjonen som prøver antyde at pensjonistene har fått mer enn fortjent, skoler i Norge er, som “Jens” prøver ljuge om, kanskje ikke verdens beste, men helt sikkert best i Norden, er det vanlig tillærte på regjeringspartienes kurser om hvordan en skal tull-prate til folk under valgkamp.
    Norske bilbrukere innbetaler til staten ca 60 milliarder kr. pr. år i skatter, avgifter og gebyrer, hvorav kun ca. 25% blir brukt til en liten tanke ny vei, resten går stort sett til måking, strøing og krisereparasjoner av veier som “detter fra hverandre”.
    “Detter fra hverandre” gjør vel også resten av det offentliges ansvarsområder som sykehus, skoler, syke-pleie-aldershjem, forskning, forsvar, politi og jernbaner.

    • hahahahaha! Du er en god komiker. Det skal du ha. Veiene er helt greie
     de. Er for mange tullinger i traffiken. De aller fleste ulykker skyldes
     førerfeil…Regjeringspartienes kurser? Saklighet er åpenbart ikke ett
     tema her. for alt du vet så kan jeg stemme De grønne eller DLF.

     Bare vær glad sykehusene ikke har milliard underskudd som de hadde under Bondevik-regjeringen. Er lokalt mye av ansvaret ligger.

     http://www.dagbladet.no/2013/06/20/kultur/meninger/debattinnlegg/kronikk/forskning/27799765/

     Ber deg forøvrig om å slutte med udokumentert tullprat som du gjør nederst.

 16. Korleis skal distrikta overleve når dåkke ha rasert landbruket då? El kan du gi oss ei forklaring og konkrete ting dåkke vil gjere for bøndene for at dei skal kunne h ei anstendig lønn når dåkke vil fjerne alle tilskudd te bøndene so held bygdene i live og fora oss me trygg og god mat. ???????????????. Sjelden en høyre frp me konlrete ting dei vil gjere for bøndene og bygdene.

Comments are closed.