Klassekampen = Pravda

Klassekampen hevder med krigsoverskrift at jeg mener flere vil bli nullskatteytere med ny regjering (6/8). Det er en skammelig tabloid, misvisende overskrift. La meg slå fast følgende:

Jeg anser formueskatten som urimelig for norsk næringsliv fordi norske bedriftseiere betaler skatten, utenlandske bedriftseiere gjør det ikke. Er det virkelig rettferdig at norske eiere av lokale brusfabrikker betaler en skatt som Coca Cola Norge ikke betaler? De konkurrer tross alt i samme marked. Derfor vil jeg redusere og på sikt fjerne formueskatten, fordi det er viktig å styrke norskeide bedrifter samt lette skattetrykket på mange familier med nedbetalte hjem og hytter men som ikke nødvendigvis har store inntekter. Ja, det vil gi skattelettelser til de 655.000 nordmenn som i dag betaler formueskatt. Men blir disse nullskatteytere?

Debatten Klassekampen og de rødgrønne drar opp blir råpopulistisk når de later som om landets rike plutselig skal unngå skatt med ny regjering. Man gjør problemstillingen stor selv når finansdepartementet sier den er liten. Finansminister Johnsen har til FrP skrevet at “En varig situasjon med null skattepliktig inntekt er trolig sjelden for formuende personer.” Han påpeker også at om det skjer, så er det fordi de har tapt penger (negativ inntekt) eller fordi de kan ta ut skattefritt utbytte fremfor lønn fra et skattehull Stoltenberg selv har innført – det såkalte skjermingsfradraget. Dette skattehullet ønsker FrP å tette. Øvrige nullskatteytere er folk med liten skatteevne, som pensjonister. At disse slipper skatt burde være greit.

I tillegg utelater AP notorisk å regne med selskapsskatt når skattebelastning vurderes. Finansdepartementet inkluderer derimot selskapsskatt når de beregner skattenivå på kapitalinntekt! I skattereformen av 2006 sier regjeringen at selskapsskatt og utbytteskatt må sees i sammenheng, og at summen av de gjør at kapitalinntekter og lønnsinntekter er tilnærmet likestilt. Olav Thons porteføljeselskaper betalte til sammen 431 mill. kroner i selskapsskatt, men de rødgrønne later som om han betaler null i skatt uten formueskatten. Det er åpenbart urimelig. Dersom Thon for eksempel solgte alle selskaper og satte pengene i banken så ville han fremstått som en stor skatteyter, for da ville skatt på renteinntekter blitt synlige på hans egen selvangivelse. Det viser hvor meningsløs Klassekampen og de rødgrønnes tilnærming er i denne debatten. Å hevde at personer som Olav Thon ikke betaler skatt til samfunnet vitner om manglende forståelse for tema. Dette kommuniserte jeg også til Klassekampen, og bestred påstanden om flere nullskatteytere. Likevel hevder Klassekampen det motsatte på sin forside i dag. Da blir Klassekampen en “Pravda” avis

Behovet for endring i formueskatten er stort. I Klassekampen før jul 2012 påpekte næringsminister Giske (nok en gang) at formueskatten er uheldig for investering i produksjonskapital. Men på spørsmål om hvordan han vil endre dette, er svaret at det er behov for «noen utredninger og litt skatteteknikk». Dermed bekreftet han at etter 8 år i regjering har de rødgrønne altså ikke peiling på hvordan de skal ivareta grundere og små/mellomstore bedrifter. Derfor trengs det et regjeringsskifte.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Måten de rødgrønne driver med åpenlys manipulering, og rett og slett lyger til det norske folket, burde være en øyeåpner for oss alle! Hvordan de kan få seg til å gjøre dette er helt utrolig! Denne rødgrønne gjengen er så sleipe og bedervet at jeg blir dårlig i magen!!

  2. Debatten om formueskatten er på sandkassenivå og styrt av ideologi. Med den siste masteroppgaven som feilaktig konkluderer med at formueskatten ikke er problematisk for Norske bedrifter, har de rødgrønne fått enda mer vann på mølla, dessverre.

    Se mitt innlegg for en subjektiv vurdering, basert på fakta, offentliggjorte erfaringer og litt sunn fornuft : http://mariusanilsenblog.wordpress.com/2013/08/14/masterstudentene-og-nrks-feilinformering-om-formueskatten/

Comments are closed.