11. grunner til å stemme FrP

En stemme til FrP gir:

1. Sterke satsing på sykehus
FrP vil innføre ny finansieringsmodell slik at nyinvesteringer ikke skal tas på driften og dermed gå utover pasientene.

2. Tryggere hverdag FrP vil investere i bedre utstyr til Politiet
I dag henlegges 2 saker i timen, og oppklaringsprosenten er 35 %. Ny Straffelov kan ikke innføres pga. gammelt datautstyr. Dette kan verken politi eller innbyggerevære fornøyd med.

3. Valgfrihet for familien
Gi barnehagerett for 1-åringer med løpende barnehageopptak.
Ha mer mangfold i skolen.
Innføre rett til sykehjem.
Ivareta familieverdier ved å fjerne avkortning av pensjon.

4. En bedre studenthverdag
Kraftig øke takten i utbygging av studentboliger
Øke frikortgrensen
Innføre 11 måneder studiefinansiering
Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger

5. Styrke maritim sektor
Lovfeste nettolønnsordning på tilsvarende nivå som våre naboland har.
Bedre vilkår for maritim utdanning, økt satsing på HSH.
Styrke nærskipsfart med bedre avskrivningsregler, vrakpant og stimulans til frakt av gods på kjøl.

6. Et bedre boligmarked
Gjøre tilgjengelig mer areal til boligbygging
Innføre et enklere regelverk
Fjerne egenkapitalkravet og innføre en bedre BSU-ordning

7. Bedre veier uten bompenger
FrP vil opprette eget veiselskap etter Avinor modell, med mulighet til å investere mer langsiktig og tiltrekke seg entreprenørselskap fra utlandet.

8. Styrket kollektivsatsing
Opprette eget investeringsselskap for jernbane
Stanse statens utbyttefest fra NSB
Innføre skattefradrag for arbeidsgiverbetalt kollektivkort

9. Bedre rammebetingelser for industrien
Stimulere til investeringer i norsk næringsliv bla. ved å:
Innføre bedre avskrivningsregler
Fjerne dobbel CO2 beskatning
Ha sterkere kobling mellom kraft og industri
Stimulere til bedre nasjonal infrastruktur for gass
Styrke satsing på miljøteknologi

10. En oljenæring for neste generasjon
Sikre rammebetingelser for nye investeringer.
Stimulere teknologiutvikling.

11. Bekjempelse av svart arbeid
Innføre skattefradrag for håndverkstjenester (ROT fradrag)
Stille krav om kompetanse for utført arbeid

Og det finnes langt flere 🙂

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

5 Comments

  1. Flotte tiltak som jeg støtter, men….mye av kritikken mot FRP er at dere skal bruke så mange penger. Et tips. Lag også en kuttliste i offentlig forbruk slik at velgerne kan se sammenhengen og derfor hvorfor dere kan bruke penger på alle de gode løsningene dere har. Det er på en måte det alle fokuserer på i krittikken mot dere.

  2. Godt poeng, Øyving. En mer synlig og konkret liste over hva som kan kuttes av statlige utgifter for å kompensere for skattekutt.

  3. Hei Øyvind! Det er svært vanskelig å utforme en konkret liste slik du etterlyser, men det er mulig Ketil kan. Jeg vil imidlertid påpeke et par ting som kanskje kan være litt opplysende;

    1. Analyser viser at bare en omlegging av innkjøpsordningene i stat og kommune kan spare samfunnet for inntil 45 milliarder i året.

    2. FRP satser sterkt på å få folk behandlet i stedet for at de står i kø med sykepenger. I dag står det 270.000 mennesker i kø for behandling i helsevesenet. Gjennomsnittslønnen i Norge er pr. i dag Kr. 372.000,-, og det første året får vi alle sammen 100% sykepenger. Alle ser at dette vil spare samfunnet for milliardbeløp hvert eneste år. Men det må investeres i det offentlige helsevesenet, og samtidig må vi innse at det offentlige ikke kan makte å klare å ta unna alt uten å bryte sammen, så derfor må også private få slippe til i tillegg til det offentlige. Og så får staten kjøpe tjenestene av private der det er hensiktsmessig. Fks radiologiske tjenester som MR og røntgen… Dette har vi allerede i dag, men dette kan med fordel utvides enda mer.

  4. Enig med Øyvind. Fint om du setter opp en liste der du viser hva som kuttes for å finansiere alt det andre.

Comments are closed.