Skattekutt = økt velferd

FrP har gått til valg på å fornye Norge. Vi har i valgkampen vist til systemendringer og forbedringer for å bygge ut infrastruktur, oppgradere helsevesenet, styrke skolen, bedre næringslivets konkurranseevne og gir mer frihet til folk flest.

AP og Stoltenberg har derimot hatt få visjoner. I stedet forsøker de å skremme velgerne, ofte med usannheter og bløffer. En av de mest brukte er påstanden om at FrP vil gi 100 mrd i skattelette til de rikeste. Dette er fullstendig feil. I all hovedsak vil FrPs foreslåtte skattekutt komme vanlige folk til gode. Det vet Stoltenberg, men han unnlater å diskutere realiteter i valgkampen – her er det reklamebyrået som får styre. Taktikken har for så vidt fungert, siden alle skattedebatter har endt opp med å diskutere formueskatt. Dermed har han sluppet å diskutere noen av alle de andre skattene og avgiftene som pålegges befolkningen. Men i år ser det ikke ut til at folk har latt seg lure av Jens.

I følge Akademikerne kan staten spare mellom 15-45 mrd kr på bedre offentlige innkjøp. Det er mye penger. For 15 mrd kr han vi øke minstefradraget på inntektskatten til 120.000 kr. Det ville gitt et skattekutt på over 10.000 kr til hver skattebetaler som betaler normal inntektsskatt. Dette nekter jo Stoltenberg å diskutere, fordi han ville da måtte svare på hvorfor de rødgrønne sløser bort over 10.000 kr pr skattebetaler på dårlige innkjøpsavtaler.
I denne sammenheng ville skattekutt økt den enkeltes velferd fordi det ville styrket privatøkonomien til folk flest. Det finnes ingen bedre velferd enn å vite at man kan betale sine regninger!

Noen AP folk avviser problemstillingen og sier at de selvsagt heller ikke er for offentlig sløsing. Nei vel, men hvorfor nevner alltid AP kutt i sykehjem og skole som fremste alternativ dersom staten får lavere skatteinntekter. Det viser jo at de ikke tror på et særlig effektiviseringspotensial. Naturlig nok, siden ca halvparten av APs listekandidater har bakgrunn i offentlig byråkrati.

Her er listen over skatter og avgifter hvor FrP vil redusere nivået (noen skal fjernes). Vurder selv – går virkelig disse kun til “de rikeste”?

– økt bunnfradrag på inntektsskatten
– frikortgrensen økes (OBS – grensen for inntekt før man skal få skattekort, vi snakker ikke om egenandelsgrensen for sykdom)- redusert pensjonsskatt
– fjerne avkorting av pensjoner for gifte pensjonister
– kutt i dokumentavgift
– bort med eiendomsskatt
– øke grensen for tollfri import
– kutt i drivstoffavgift
– redusere årsavgiften for bil
– fjerne avgift for miljøvennlig diesel (GTL)
– bort med bompenger
– skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner
– likestille mva for mat spist inne/ute (matservering)
– skattefritak for arbeidsgiverbetalt kollektivkort
– skattefritak for arbeidsgiverbetalt treningskort
– skattefradrag for ENØK investeringer
– Skattefradrag for vedlikehold av kulturminner
– ROT fradrag (skattefradrag for håndverkerkostnader i hjemmet)
– fjerne tilfeller av dobbelt CO2-beskatning for industrien
– styrke Skattefunn ordningen (skattefradrag for forskning)
– Arveavgift
– Bedre avskrivningsregler for industrien
– fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger
– kutte div avgifter for skipsfarten
– fjerne toll på varer fra u-land
– fjerne sukkeravgift fra sukkerfrie produkter
– Formueskatt (betales av 655000 personer, mange med langt lavere inntekt og verdier enn Stoltenberg, som har hatt millionlønn over flere år, men har likevel 0 i formue).

Hele budsjettet vårt ligger her, og det inkluderer en liste med enda flere skattelettelser: http://www.frp.no/nor/content/download/9369/68645/file/FrPsalternativebudsjett2013v2[1].pdf

Godt valg 🙂

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

10 Comments

  1. Denne listen burde vært obligatorisk for media å ta utgangspukt i enhver skatte og avgiftsdebatt. Istedet så har media kjørt på medde gamle mytene.

    Ærlighet og som noytral politisk kilde burde media gjort en mye bedre jobb.

  2. sørgelig at en “politiker” ikke vet forskjell på velferd og forbruk… men hva kan man egentlig forvente fra den kanten

  3. Ketil,
    Grunnen til at velgerne ikke fikk høre noe om rødgrønn politikk i valgkampen er at den rødgrønne regjeringen forlengst er i oppløsning. Det var ingen poeng å snakke om hva de rødgrønne skulle gjøre de neste 4 år når alternativet allerede har raknet.

Comments are closed.