Mongstad – hva skjedde egentlig?

De rødgrønnes månelanding på Mongstad ble en real krasjlanding. I ettertid forsøker de rødgrønne å omskrive historien om hva månelandingen egentlig skulle være.
Jens Stoltenberg later som de oppnådde det de ville – nemlig få på plass et testanlegg på Mongstad, men at de sliter med trinn to som er fullskala renseanlegg. Her jukser Stoltenberg.
La oss huske historien:
De rødgrønne har lenge trodd at CO2-renseteknologi var kommersielt tilgjengelig. I Soria Moria erklæringen fra 2005 var det ikke noe punkt om å etablere noe testanlegg for CO2-rensing. Tvert imot, erklæringen lovet at rødgrønn regjering skulle rense gasskraftverket på Kårstø innen 2009. Med en slik fremdrift (mindre enn fire år) måtte man startet byggeprosjektet umiddelbart. Prosjektet er nå forøvrig skrinlagt, etter utredninger for et tresiffret millionbeløp.
Mongstad gasskraftverket ble en sak først i 2006, da Statoil sa de måtte oppgradere raffineriet, blant annet ved å styrke kraftforsyningen. Dette skapte harde kamper internt i rødgrønn regjering. AP var nok på Statoils side og kunne ikke akseptere at raffineriet ble stengt. SV var derimot sterkt imot gasskraftverk, og ville få et prestisjenederlag dersom Mongstad raffineriet fikk nytt gasskraftverk med CO2-utslipp. Sommeren/høsten 2006 truet en rekke SV’ere med at SV måtte ut av regjering dersom Statoil fikk viljen. Kompromisset ble til slutt ja til gasskraftverk men også krav om CO2-rensing innen 2014. Stoltenberg omtalte dette som regjeringens “månelanding”. Les BT for datidens omtale av konflikten: http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Fnyser-av-NVEs-gasskonsesjon-1807947.html
Da Stortinget behandlet prosjektet hadde det to deler: 1) teste ut teknologi på testsenter, 2) bygge fullskala rensing innen 2014. I Stortingets debatt om Mongstad i mai 2009 var de rødgrønne tydelige på at kravet om rensing i 2014 var absolutt, og at fullskala rensing var viktigere enn at testanlegget stod ferdig. Månelandingen var altså fullskala rensing, ikke bygging av testanlegg. Utslippstillatelsen fra daværende SFT forutsatte rensing fra 2014 – det var altså ikke en bonus men en forutsetning av man hadde fullskala rensing.
Men, selv da de rødgrønne indirekte innrømmet behovet for å teste ut teknologi for Mongstad for rensing i 2014, så fastholdt de at krav om rensing av Kårstø innen 2009 stod fast. Jeg fikk aldri gode svar fra rødgrønne om hvorfor man måtte teste teknologi for Mongstad rensing mens man tok teknologien for gitt på Kårstø.
I dag vet vi at de rødgrønnes månelanding var preget av urealistiske kompromisser og styrt av ønsketenkning. Trolig har vi tapt mange år og milliarder av kroner på en urealistisk fremdriftsplan som har utelukket mer fornuftig tilnærming til forskningsarbeid samt at flere interessante aktører innen området har blitt utelukket fra arbeidet pga regjeringens hastverk. Både Sargas og Siemens har tilbudt å bygge fullskala gasskraftverk m/ rensing på en “no Cure/ no pay” basis, uten særlig interesse fra de rødgrønne.
FrP har hele tiden vært positive til å bidra med teknologiutvikling av CO2-renseteknologi, men vi var imot å forplikte oss til et fullskala renseprosjekt før teknologien er bedre utviklet. I mange år fikk vi mye kjeft for at vi ikke var “mer offensive” og forpliktet oss til fullskala anlegg. Erik Solheim hevdet jeg satte mine barns fremtid på spill, og Frederic Hauge fortalte meg at jeg ikke skjønte hva som skjedde i EU. I dag vet vi hvem som hadde et mest realistisk standpunkt.
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

 1. Det er greit nok å ha et realistisk standpunkt, men man må så ta med at de rødgrønne hadde SV til å spenne ben for seg, på samme måten som de blå/blå har partiet Venstre, som igjen om mulig fører en politikk som er hakket verre enn SV’s

  Og dermed befinner Frp seg i en meget lignende situasjon, hvor man også blir nød til å bøye seg for tyranniet av dette mindretallet, som i dette tilfellet er Venstre, hvor Stoltenberg hadde tyranniet fra SV.

  Så hvor er vi egentlig akkurat nå? Jeg synes at jeg begynner å skimte en minst like vanskelig politisk balansegang som den Arbeiderpartiet har måttet tåle. Venstre vil til stadig forsøke at trenere det meste Frp foretar seg, og alle Stoltenbergs folk på diverse viktige stillinger skal nok være det for sinke ned arbeidsgangen.

  Mulig at Mongstad saken er en politisk viktig sak, men i forhold til hvor mye det er som må endres på, så bør man kanskje overveie å bruke tid på å bygge opp, og prøve utbedre det hvor de rødgrønne nok så katastrofalt har feilet.

  Jeg tror vi skal passe oss for å bruke for mye tid og penger på fortidens feilgrep. De er jo alvorlige nok til at noen burde straffes, men på samme tid vil vi nok miste en masse kostbar tid som vi kunne ha brukt på andre og mer positive arbeider.

  Husk på at 4 år går forbanna fort. Stoltenberg har fra dag 1 været ute for å skrike opp om det ene løftebruddet etter det andre. Dessverre er det fortsatt mange som lytter til ham.

  Klima er klima, det vil alltid være det, og være der. Klima kan ikke på noen måte bestikkes med penger. Og da klima er fortsatt en avgift som rammer sosialt skevt de som har veldig lite i forveien.

  Ut over det så mener jeg at den nye regjeringen jobber bra, la oss gi dem litt tid, og rom til å puste i, da skal det nok komme en masse godt ut av det.

 2. Jens sa sågar at dette skulle koste 5 milllarder kroner, men måtte tidlig komme tilbake til Stortinget og be om nye 5 milliarder kroner. Dette begrunnet han med at de første 5 var til fase 1. Noe som selvsagt ikke var nevnt når månelandingen ble introdusert til stor brask og bram! Men Jens måtte tilbake igjen å be om mer penger. Jeg trudde det var 15.4 milliarder kroner…inntill jeg snakket med en som var med i prosjektet. Han sa at det var nær 20 milliarder kroner! Men at prosjektet endte opp med en dyr forskningsstasjon som koster flere titalls millioner å drifte i året og uten nevneverdige nye resultater. Det at Kanada hadde et annlegg som virket og at hvisttnok Aker var inne på noe, hjalp ikke for Jens og co.

  AP er et sløseparti som bruker mer tid på å utrede og trenere enn å levere!
  De selger på millitær eiendommer og tenker ekstremt kortsiktig, noe som vi også ser i APs evige tapsprosjekter på IKT satsninger!

  Jeg hadde en omfattende dokumentasjon og debatt om Månelandingen på mine FB for en tid tilbake!

  Mvh
  Pål Andor Østvold
  Bystyrekandidat
  Sandnes FrP

Comments are closed.